Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Kort presentasjon av Gravdalgruppa Førde, 19. november 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Kort presentasjon av Gravdalgruppa Førde, 19. november 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.gravdal.no Side 1 Kort presentasjon av Gravdalgruppa Førde, 19. november 2015 www.gravdal.no

2 Side 2 Innhald Vår historie Vår aktivitet Vår kompetanse Vår leiargruppe Vår selskapsstruktur Vår økonomi Vår visjon Vår forretningsidè Våre mål Våre verdiar

3 www.gravdal.no Side 3 Gravdalgruppa – historie frå 1961 Etablert som personleg selskap av Magne Gravdal i 1961. Audun Kidøy byrja også i bransjen tidleg på 60 – talet og leia Aksel Bruvik AS i Førde frå 1969-1980. Gravdal omdanna til aksjeselskap frå 1.1.1981 med Magne og Audun som likeverdige eigarar. Audun som dagleg leiar. Årsomsetnad kr 5,8 mill. I 1992 sluttar Magne i selskapet og Audun blir eineeigar. I 1994 kjøpte Gravdal sitt første tomte- område på Slåtten, Førde. I 1996/97 kom fem nøkkelmedarbeidarar inn på eigarsida. I 1999 vart kontor i Bergen oppretta. I 2003 kjøpte Gravdal sitt første tomtefelt i Bergen på Råstølen. I 2005 kjøpte Gravdal seg opp som 5. største eigar i Nordek AS (eigar av Blink Hus kjeda og XL BYGG kjeda). Første år med meir enn kr 100 mill. i årsomsetnad. I 2006 tok Gravdal over Jo-Ry Byggmarked i Sørbøvåg og starta eige tømrarselskap. I 2008 tok Gravdal over entreprenør- verksemda til tidlegare Stevnebø Trelast på Knarvik. I 2010 endra Gravdal namn til Gravdalgruppa og profileringa av Blink Hus vart tona noko ned. Ny nettside. I 2012 endra Gravdalgruppa strategi til berre å konsentrere seg om utvikling, sal og produksjon av bustader på eigne tomter samt bygg til offentleg sektor.

4 www.gravdal.no Side 4 Gravdalgruppa – jubileumsbok 2006

5 www.gravdal.no Side 5 Gravdalgruppa – aktivitet  Vår hovudaktivitet er utvikling og bygging av leilegheiter og rekkehus på tomter vi sjølv eig i Førderegionen og i Bergensregionen. Vi leverer ca. 50 slike bustader i året.  Vi leverer også omsorgsbustader, barnehagar og skular m.m. til offentleg sektor.  Har ein betydeleg tomtebank gjennom eigne tomter/opsjonar på tomteareal.  Kjøkkenbutikk og materiallager i Førde.  Tømrarverksemd.

6 www.gravdal.no Side 6 Gravdalgruppa - kompetanse Vi er ein kompetanseorganisasjon med vel 40 tilsette fleire høgskuleutdanna ingeniørar, sivilarkitekt, bygningsteknikarar, seljarar, 20 tømrarar, statsautorisert revisorar, siviløkonomar. Vi har sentral godkjenning i høve ny plan- og bygningslov.

7 www.gravdal.no Side 7 Parken, Førde 1. byggetrinn 33 leilegheiter og rekkehus

8 www.gravdal.no Side 8 Gravdalgruppa – leiargruppe/nøkkelpersonar John Helge Lunde – 54 år (Styreleiar i Gravdalgruppa AS samt styreleiar i dotterselskapa) Siviløkonom NHH/Statsautorisert revisor Bygde opp PwC i Sogn og Fjordane 1987-2007 Gravdalgruppa sidan 1.11.07 Nestleiar styret Nordek AS, Hamar Styreleiar XL-BYGG Gunnar T. Strøm AS, Trondheim Styreleiar XL-BYGG Malo Sagbruk AS, Molde Bodil Kidøy Lunde – 46 år (Dagleg leiar i Gravdalgruppa AS, Gravdal Bustadprosjekt AS og Gravdal Prosjektutvikling AS) Statsautorisert revisor Fleire års erfaring frå PwC Gravdalgruppa sidan 1998 Sverre M. Stensæth - 49 år (Dagleg leiar i Gravdal Bygg AS) Meisterbrev og Fagbrev som tømrar Ingeniør, byggfag Erfaringsbakgrunn som teknisk sjef og prosjektleiar i Realbygg AS, Oslo Gravdalgruppa sidan 2006 Asbjørn Osland – 49 år (Ansvarleg IT, innkjøp og KS/HMS) Fagbrev som tømrar Økonomiutdanning Gravdalgruppa sidan 1990 Merete Skrede – 44 år (Økonomisjef i Gravdalgruppa) Siviløkonom NHH Erfaringsbakgrunn som økonomisjef i Hjelpemiddelsentralen i Oslo Gravdalgruppa sidan 2006

9 www.gravdal.no Side 9 Gravdalgruppa – leiargruppe/nøkkelpersonar Roald Ask - 55 år (Teknisk sjef og prosjektleiar) Yrkeskule tømrar og Teknisk fagskule Ingeniør, byggfag Erfaring frå anlegg, produksjonsleiing i betongindustri, mange år som byggeleiar i kommune og i Gravdal Bygg Gravdalgruppa sidan 1998 Helge Valland – 35 år (Dagleg leiar, avdeling Bergen) Fagbrev tømrar Ingeniør, bygg og anleggsfag Executive master og management (BI) 6 års erfaring som ingeniør frå Forsvaret og Skanska Gravdalgruppa frå 1.1.16 Karl Johan Rolfsvaag – 52 år (Marknadssjef Bergen) Økonom frå NHH/Høgare bankfagleg eksamen innan adm./org. frå Bank Akademiet Master management frå BI/Sales & Marketing frå University of San Diego Erfaring bl.a. frå DnB, Storebrand og internasjonal business innan eigedomsprosjekt Gravdalgruppa sidan 2011 Heidi Ann E. Haaland – 42 år (Avdelingssjef kjøkken) Sivilmarknadsførar NMH Erfaring frå butikkdrift som stormarknadssjef i ICA Maxi, butikksjef Lindex og områdesjef i kleskjeda Popin Gravdalgruppa sidan 2009

10 www.gravdal.no Side 10 Gravdalgruppa – selskapsstruktur Styreleiar: Bodil GRAVDAL AS v/ Bodil Kidøy Lunde og John Helge Lunde eig ca. 82 % av GRAVDALGRUPPA AS Styreleiar: JHL GRAVDAL PROSJEKTUTVIKLING AS 100% eigardel Dagleg leiar: Bodil Aktivitet: Tomtekjøp og utvikling av prosjekt NORDEK AS BLINK HUS KJEDA OG XL-BYGG KJEDA ca. 7,0 % eigardel Håvar Lundekvam, Sverre M. Stensæth, Stian Grimseth og Asbjørn Osland eig ca. 18 % av GRAVDALGRUPPA AS Styreleiar: JHL GRAVDAL BYGG AS 100% eigardel Dagleg leiar: Sverre Aktivitet: Entreprenørverksemd; prosjektering, byggeleiing og tømrartenester. Kjøkken og byggevareverksemd. Styreleiar: JHL GRAVDALGRUPPA AS Dagleg leiar: Bodil Oppgåve: Økonomi/fellesfunksjonar. Styreleiar: JHL GRAVDAL BUSTADPROSJEKT AS 100% eigardel Dagleg leiar: Bodil Aktivitet: Sal prosjekt bustader, hytter og div. sal fast eigedom

11 www.gravdal.no Side 11 Gravdalgruppa - økonomi Gravdalgruppa - konserntal Omsetnad 2004 kr 96,3 mill. Res før skatt kr 7,0 mill. Omsetnad 2005 kr 128,8 mill. Res før skatt kr 12,5 mill. Omsetnad 2006 kr 100,4 mill. Res før skatt kr 7,2 mill. Omsetnad 2007 kr 185,3 mill. Res før skatt kr 6,6 mill. Omsetnad 2008 kr 109,2 mill. Res før skatt – kr 5,3 mill. Omsetnad 2009 kr 170,7 mill. Res før skatt – kr 5,2 mill. Omsetnad 2010 kr 175,7 mill. Res før skatt kr 0,3 mill. Omsetnad 2011 kr 310,0 mill. Res før skatt kr 4,6 mill. Omsetnad 2012 kr 222,5 mill. Res før skatt kr 1,0 mill. Omsetnad 2013 kr 117,0 mill. Res før skatt - kr 2,8 mill. Omsetnad 2014 kr 153,0 mill. Res før skatt kr 0,4 mill. Eigenkapital inkl. lån frå eigarar per 31.12.14 ca. kr 25 mill.

12 www.gravdal.no Side 12 Glaskaråsen, Åsane – utsikt mot byforden og Askøy Totalt 60 leilegheiter

13 www.gravdal.no Side 13 Gravdalgruppa - Vår visjon Vi skal ha det moro, tene pengar og vere samfunnsbyggande

14 www.gravdal.no Side 14 Gravdalgruppa – Vår forretningsidè Vi skal gjennom totalentreprisar bygge framtidsretta og trivlege bumiljø på dei beste tomtene

15 www.gravdal.no Side 15 Gravdalgruppa – Våre mål Vi har definert seks mål som vi må nå dersom vi skal utføre ein aktivitet som er i tråd med vår visjon. Desse er: Vi skal ha tilsette som har ein jobbtilfredsheit som ligg vesentleg over snittet i norsk næringsliv. Vi skal vere i stand til å behalde og rekruttere dei dyktigaste medarbeidarane og leiarane. Vi skal ein vekst i omsetnad som er betre enn gjennomsnittet av samanliknbare selskap i vår bransje.. Vi skal ha ein driftsmargin som er betre enn gjennomsnittet av samanliknbare selskap i vår bransje. Vi skal ikkje ha alvorlege ulykker hos eigne tilsette eller hos våre underleverandørar. Våre lokalsamfunn skal oppfatte oss som ein aktiv og positiv bidragsytar i utviklinga av nemnde samfunn.

16 www.gravdal.no Side 16 Gravdalgruppa – Våre verdiar Vi har definert sju verdiar som skal understøtte vår visjon. Alle våre leiarar og medarbeidarar skal ha følgjande haldningar og utføre følgjande handlingar: Tenke positivt Vise respekt Ta ansvar Vere kremmar Vere fokusert Vise engasjement Vere lovlydig

17 www.gravdal.no Side 17


Laste ned ppt "Side 1 Kort presentasjon av Gravdalgruppa Førde, 19. november 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google