Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktører og virkemidler Utfordringer for Verdiskapingsprogrammet Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktører og virkemidler Utfordringer for Verdiskapingsprogrammet Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.telemarksforsking.no Aktører og virkemidler Utfordringer for Verdiskapingsprogrammet Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland

2 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Mål for Verdiskapingsprogrammet Overordnet mål: –verdiskapingsprogrammet skal medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i samfunnsutviklingen Delmål: –Verdiskaping (bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner) –Kulturarven (ta bedre vare på kulturarven) –Kunnskap (utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs)

3 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Verdiskapingsprosjektet og pilotprosjektenes rolle Programnivå Pilotprosjektnivå Brukernivå Offentlige aktører og virkemidler Private aktører og virkemidler FoU-baserte virkemidler og aktører Frivillige og ideelle aktører og virkemidler

4 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Offentlige virkemidler og aktører Virkemidler Juridiske – Lover – Forskrifter – Retningslinjer Økonomiske – Tilskuddsordninger – Fond – Finaniseringsordn. – Programmer Informative –Informasjon –Rådgivning –Veiledning –Opplæring Aktører Fylkeskommunen Fylkesmannen Kommunen Innovasjon Norge Departementer Ra Direktoratet for naturforvaltning Statens naturoppsyn Mattilsynet Kystverket Museer SIVA Husbanken

5 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Forskningsbaserte virkemidler og aktører Virkemidler Forskningsprogrammer Nettverks- og formidlings- tiltak Forsøk Utvikling Evaluering Aktører Forskningsrådet FoU-institusjoner Departementer og underliggende etater

6 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Private aktører og virkemidler Virkemidler Egenfinansiert utvikingstiltak Lån og tilskudd Aktører Bedrifter Næringsorganisasjoner Finansieringsinstitusjoner Nettverk

7 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Frivillige og ideelle aktører og virkemidler Virkemidler Kompetanse Formidling Dugnader Forankring og mobilisering Økonomisk støtte Aktører Lag, organisasjoner og foreninger Ideelle stiftelser (UNI- stiftelsen, Norsk Kulturarv)

8 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Utfordringer sett fra et brukerperspektiv Uoversiktlig virkemiddelsystem Veiledningsapparatet er dårlig tilpasset Behov for prosessbistand Behov for møteplasser/nettverk

9 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Utfordringer sett fra pilotprosjektene Bindeledd mellom brukere og virkemiddelapparat Mange aktører og virkemidler å forholde seg til Ressursene i verdiskapingsprogrammet er knappe Behov for å kombinere ulike virkemidler Behov for bedre oversikt og bedre koordinering Behov for tett oppfølging av etablerere

10 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Utfordringer på programnivå Legge til rette for et best mulig samspill med annen statlig virkemiddelbruk, næringsliv og frivillig sektor for å spre kunnskap og legge bedre til rett for å kunne utnytte kulturarvens som ressurs for verdiskaping Behov for å ha oversikt over utfordringene som grunnlag for å iverksette tiltak

11 www.telemarksforsking.no Telemarksforsking-Bø Spørsmål som grunnlag for diskusjon Hva slags erfaringer har dere med samspill/mangel på samspill mellom aktører og virkemidler? Hvordan ønsker dere at samspillet skulle fungert? Hva må til for å komme dit?


Laste ned ppt "Aktører og virkemidler Utfordringer for Verdiskapingsprogrammet Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google