Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme Et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge Om næringsutvikling …. Hilde Marianne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme Et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge Om næringsutvikling …. Hilde Marianne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme Et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge Om næringsutvikling …. Hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen, 24.04.2014 1 Foto: Cato A. Erichsen, Søndre Årøy

2 Fakta om UKL-området: 63 store og små øyer 15 000 dekar øyareal Unikt kulturlandskap Mange kulturminner Rikt biologisk mangfold 26 øyer tidligere bebodde 4 bebodde øyer i dag 2 har aktive gårdsbruk Omlag 20 øyer med beitedyr Omlag 100 hytter Mye brukt til friluftsliv Størstedelen inngår i Færder Nasjonalpark UKL-området ------- blå linje Færder nasjonalpark ------- rød linje 2

3 Bjerkø Gård Nøtterøy kommune Gårdbrukere: Hilde Lind Jørgensen og Tom Eric Christiansen Økologisk gårdsdrift med Skotsk Høylandskveg UKL-støtte gis til skjøtsel av kulturlandskapet og til «infrastruktur» som trygger gårdsdriften på en øy uten fastlandsforbindelse Tilleggsnæring: Skjærgårdslåven -Ferieleiligheter og lokaler for selskaper og kulturliv -Stor egeninnsats i bygging mv 2012 og 2013 Startet søkeprosess i 1994…. Utleiehytter – fikk avslag…. LNF-område -Nøtterøy kommune - positive til næringsutvikling.. -Tilleggsnæring på Bjerkøy tatt inn i kommuneplanen Søknad om utleieleiligheter i låven innvilget i 2010! -Ombygging og påbygging 3

4 Bjerkø Gård - Skjærgårdslåven Deler av låven er fra 1881, påbygd i 1931 Ombygging til ferieleiligheter ferdig juni 2013 Finansiering: Lån 1,6 mill kr Innovasjon Norge Rentestøtte - utgjør ca. 11 000 kr/år Etablerertilskudd – 75 000 kr Tilskudd til tilleggsnæring – 175 000 kr Utvalgte kulturlandskap 50 % støtte til omlegging av siste halvdel av taket - 40 000 kr Støtte til arbeidet med gårdsmuseum på låven - 80 000 kr Innhold: 3 utleieleiligheter – totalt 20 sengeplasser Selskapslokaler / møterom Annonsering: booking.com og turistkontoret Stor interesse og godt belegg! Foto: Tom Eric Christiansen

5 Bjerkø Gård - Gårdsmuseum Foto: Tom Eric Christiansen 5

6 Skjærgårdslåven www.bjerkoegaard.no www.bjerkoegaard.no Bjerkøfestivalen. Foto Hilde Lind Jørgensen 6 Suksesskriterier: Hilde og Tom Erics «stå på vilje» og store egeninnsats! Gårdens allerede gode «rykte» pga julemarkeder, konserter mm Bjerkøfestivalen – mange innom Truffet markedet riktig! Kvalitet Rustikk og autentisk stil Fokus på bærekraft og gjenbruk Gunstig plassering Tilbyr aktiviteter Båttur / fisketur Mate dyrene og hoppe i høyet Tur i skogen / badetur Selger produkter fra gården Kjøtt og skinn fra Høylandsfeet Fjeler, kranser, pyntegrønt mm

7 Søndre Årø Gård Nøtterøy kommune Forpaktere: Morten Ueland og Marianne Sandgren Gårdsdrift med Herefordkverg, pelssau og dalasau Felles for de to gårdsbrukene: Vinterfôr må dyrkes på land og fraktes ut… UKL-støtte gis til: Skjøtsel av kulturlandskapet Støtte til «infrastruktur» (vei, brygger mm) Redskaper og utstyr til hjelp i gårdsdriften og landskapspleien Vedlikehold / restaurering av bygninger For å trygge gårdsdriften på en øy uten fastlandsforbindelse…. 7

8 Næringsgrunnlaget – kulturlandskapspleie! Gårdbrukere har fått dette som «tilleggsnæring»… Ungdommer «Inn på tunet» sysselsettes… Foto: Gunnar Bergersen

9 Næringsgrunnlag – brygger som er i stand… Foto: Tom Eric Christiansen

10 Næringsgrunnlag – gode gårdsveier… Foto: Cato A. Erichsen 10

11 Næringsgrunnlag – støpt foringsplattform… Foto: Tom Eric Christiansen 11

12 Næringsgrunnlag – grøfting av eng… Foto: Cato A. Erichsen

13 13 Næringsgrunnlag – skjøtselsutstyr til felles benyttelse... Fingerslåmaskin til slåttemark - tohjuls Rotorslåmaskin - tohjuls Henger og høyvender til tohjuls-traktor Beitepussere – 2 stk Krattknuser til traktor Båt til frakt av dyr og utsyr

14 14 Utvalgte kulturlandskap – betydning for gårdbrukerne: De føler seg økonomisk tryggere og tør å satse mer Gir stolthet og bekreftelse på at det de gjør har betydning Har utvidet nettverket deres og gitt samhold med andre aktører i skjærgården Færder nasjonalpark - næringsutvikling Fokus på næringsutvikling i parken og i randsonen rundt Regelverket legger til rette for gårdsdrift – selve gårdstunene er holdt utenfor parken Plan- og bygningsloven og reglene for 100-metersonen ved kysten begrenser mulighetene noe


Laste ned ppt "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme Et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge Om næringsutvikling …. Hilde Marianne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google