Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modum Scenariet - 2018 ___________________________________________ Utarbeidet av: Hege Bendiksby, Hans Kjensjord, Frøydis Lislevatn Ole Johan Sandvand,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modum Scenariet - 2018 ___________________________________________ Utarbeidet av: Hege Bendiksby, Hans Kjensjord, Frøydis Lislevatn Ole Johan Sandvand,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Modum Scenariet - 2018 ___________________________________________ Utarbeidet av: Hege Bendiksby, Hans Kjensjord, Frøydis Lislevatn Ole Johan Sandvand, Pål Stenbro, Knut Solhaug, Ingunn Dalaker Øderud

3 Bygd med driv – for bedre liv !

4 RESULTATER Modums ”nye”profil - nasjonalt anerkjent – for betydelig bedret folkehelse, gode levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller -ei bygd med blomstrende miljøer innen kultur, idrett og friluftsliv -unike arenaer - tilgjengelig for alle –kommunen - en drivkraft i utviklingen av helserelatert kompetanse - sammen med et offensivt næringsliv -attraktiv og trivelig bygd kjent for dugnadsånd og frivillighet ____________________________________________

5 Samarbeidsaktører Modum 2018 Kommune/Fylke/StatBedriftshelseLag/foreningerTannhelseFrisklivNæringslivInstitusjoner

6 CENTER OF EXPERTICE in HEALTH (2008 – 2018) Modum - en sentral aktør i etableringen av ”Center of Expertice” innen helse og idrett –Kompetanseutvikling –Forskning –Kurssenter –Samarbeid på tvers i næringslivet ______________________________________________ –Helserettet næring ________________________________________________

7 Befolkningsutvikling 150 nye innbyggere hvert år Flere innbyggere med høyere utdanning Stor etterspørsel etter boliger – ungdom flytter hjem Attraktive boligtomter Hyttetomter på Øst- Åsen

8 Bolig- og boområder ”Spreke hus” –boliger for frilufts mennesker. Utbyggingsområde spesielt med tanke på aktive mennesker. ”Sunne hus” - miljøvennlig profil ”Frisk fritid” –Leikeplass og ballbinger til alle boligområder ”Aktiv på hjul” –Gang- og sykkelveinett til skoler og fritidsanlegg

9 Å bo i Modum I barnehage og skole: –Helse og livskvalitet er læringstema –Kostholdsundervisning med foreldredeltagelse –Prosjekt ”Gode forbilder” –Pedagoger med fagkompetanse sørger for fysisk aktivitet og måltider i skolen Aktive eldresentra Aktivt liv i egen bolig Ungdomshusene har fått ny profil og nye aktivitetstilbud Flere gode utesteder – god standard og ryddige forhold Kulturtilbudspakker tilbys nyetablerere og eldre

10 Å bo i Modum ….. forts. I arbeidslivet: Et sunt og godt variert arbeidsliv med stor spredning i kompetansekrav, sørger for gode, trygge og utfordrende arbeidsplasser. Sykefraværet i kommunen er stabilt redusert til 5 % siste tre år. Fokus: friskfaktorer og forebyggende arbeid og ”belønningssystemer” __________________________________________ Det stilles økte krav til progresjon i egenaktivitet gjennom individuell handlingsplan for mottakere av offentlige tjenester. Offentlige tjenester i kommunen er av høy standard og god effektivitet Vi har registrert en reduksjon i bruk av tobakk og alkohol Vi tar vare på hverandre – det er lov å bry seg ! Det er lov å være GOD i Modum

11 FOLKEHELSE ● ●Helse i plan Helsehensyn gjennomsyrer all planlegging Kommunediagnosen har endret seg i positiv retning Levekårsindeksen har vist stigende verdier – i positiv retning - moingene er stolte og trives i bygda Kommunikasjonsstrategien sørger for at informasjon og kunnskap når fram Nettverksgrupper opprettholder ”trykket” rundt folkehelsearbeidet lokalt i partnerskap med ”clusteret”

12 GANG- og SYKKELVEIER: Modum – ei sykkelbygd av dimensjoner Handlingsplan vedtatt i 2008 : -et nettverk av merkede gang- og sykkelveier fra nord til sør i Modum -Sykkelkart med ruteforslag og kulturelle tematurer -Sykkelutleie i Frivillighetssentralen og Åmot kirke (”Holy biking”) -50 % økt sykkeltrafikk Åmot – Geithus –Vikersund -Barna sykler til skolen – voksne til jobben

13 Furumo Idrettspark - Furumoområdet Furumo Svømmehall – innendørs og utendørsanlegg samt kafeteria – helårsåpent for bygdas innbyggere og turister Natur- og kulturleikeplass, boccia og tennis Frisklivssentral – koordinator og aktør for lavterskelaktivitetene i bygda og sentral i lokalt folkehelsearbeidet Kunstfrossen skøytebane, ishockeybane og curlinganlegg Furumo Stadion; fotball og friidrettsanlegg.

14 Simostranda Helårs treningsanlegg; benyttes av utøvere fra hele Buskerud – kupert trasè med kunstsnø –konkurranseanlegg med regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser –rulleskiløype –utfordrende skileikanlegg

15 Øst-Åsen Aktivitetspark og opplevelsessenter - ekstremt godt tilrettelagt for funksjonshemmede med god veiforbindelse og parkering (shutlebus) 1.Engersetra Tema:..”jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro..” Innhold: Lysløype Engersetra til Hvalsknarten Velutviklet løypenett Merkede sykkelstier Skileikområde med lavvopark og grillplass Dusjhus og badstuer

16 2. ”Vikersund flying senter” -Campus Modum- Tema :..”fløy en liten blåfugl…” ● ● Helårssenter - ekstremt og enkelt ! Nasjonalt og internasjonalt senter m/7 plastbakker Godt tilrettelagt for funksjonshemmede ● Aktivitets- og opplevelsessenter for hele familien; motorsportanlegg, hoppsimulator, paragliding, BMX-løype, natursti og skiløyper og heisanlegg ● Klatreanlegg m/husker og sklier i ulike høyder, lengder og bredder ● Konsertarena

17 3. Hvalsknarten Tyrifjorden Alpinsenter og hytteklynge __________________________________________ Tema: …”huhei hvor det går.. ● ● Alpinsenter med ake- og kjelkebakke ● ● Lysløype og stavgangpark ● ● ”Downhill biking” ● ● Golfsenter ● ● Hytteklynge – enkel standard & miljøprofil

18 Tyrifjorden og elvene i Modum I Tyrifjorden har fått; Familievennlig badestrand, kafeteria og toalettanlegg sør for rådhuset Vannsportsenter med miljøprofil ved Tyrifjord Hotell; kano, kajakk, vannski og vannskihopp, paragliding og ”tube” - senteret benyttes i den årlige ekstremsport uka for funksjonshemmede

19 Tyrifjorden og elvene i Modum II Drammenselva Fiskeeldorado m/tre nye fiskeplasser tilpasset funksjonshemmede ”Bodyrafting” – en nyhet for ekstremsport tilhengere ! Simoa Plassen ”Toblach” fungerer som rasteplass og badeplass m/kano- /kajakkutleie samt balansering på line over elva. Plassen er hyppig besøkt av gjester ved Blaafarveverket – 15000 besøkende har notert seg i boka siste år. Snarumselva Rundtur Vikersund – Krøderen er etablert for lokalbefolkningen og turisme. Turen er en kombinasjonstur med bruk av dressin, kano/kajakk, sykkel og tog og markedsføres i samarbeid med ”Kunstnerdalen” og ”Blaafarveverket”

20 Næringslivet ………med helse- idrett og kultur som konkurransefordel Ny vei (35) mellom Hokksund og Vikersund har ”åpnet” Modum som ei attraktiv bygd å etablere seg i. ”Helseclusteret” –”Livsstilsklinikk”, Coaching”, forskning- og kurssenter Øst-Åsen Aktivitetspark - helårs drift & nye arbeidsplasser Pakketilbud - økt turiststrøm til bygda Hytteliv - Sommerhotell – Tyrifjord Hotell utvider Helsefokus i næringslivet –Modum Sparebank1 profilerer seg som”Aktivitetsbank” og lanserer ”Frisklivslånet” - redusert rente på lån – helse i hver arbeidstaker - ”Hyperaktiv” avsluttes

21 HVORDAN fikk vi det til ? _____________________ Klare strategier PARTNERSKAP Engasjerte politikere Levende lokalsamfunn NY visjon ! Positiv ”image” Folkehelse er overordnet i alt planverk -REVIDERT KOMMUNEPLAN I 2008- Engasjerte moinger

22 Modum Bygd med driv – for bedre liv ! B est i landet - på helse, kultur og idrett for alle !

23 ”En må våge, og kan ikke la seg skremme av farer, når en er overbevist om å være på rette vei. Ingenting verd å ha i livet nås noensinne uten å våge” (Nansen,1927)


Laste ned ppt "Modum Scenariet - 2018 ___________________________________________ Utarbeidet av: Hege Bendiksby, Hans Kjensjord, Frøydis Lislevatn Ole Johan Sandvand,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google