Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Rollon Tirsdag 16. juni 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Rollon Tirsdag 16. juni 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Rollon Tirsdag 16. juni 2009

2 Saksliste 1.Presentasjon av prosjekt ”Larsgården Idrettspark” 2.Finansieringsplan og låneopptak for prosjektet

3 Litt historie… SK Rollon vedtar på ekstraordinært årsmøte nov å bygge kunstgressbane der dagens gressbane er lokalisert Prosjektet ble planlagt på ulike nivå, og kronerulling i Larsgården er gjennomført – Innsamlede midler fra dette står på egen prosjektkonto i SK Rollon Prosjektet er blitt utsatt i påvente av – avklaring ift kommunal idrettshall – avklaring ift prosjekt Nørvebana

4 Hva har skjedd til nå? (1) Bred enighet i vinter om å satse på utbygging av anlegget i Larsgården til fordel for Nørvebana. – Klubben er i forhandlinger med Aafk vedr leie- og opsjonsrett på Nørvebana Økonomikomité har utarbeidet et prospekt, og ide om en idrettspark ble unnfanget Hovedstyret oppnevner styremedlem Idar Dahl som prosjektleder, og saken har vært ”pri 1 sak” på styremøter i hovedstyret. Styret vedtar oppstart våren 2010 som mål for prosjektet. Dialog med Sparebanken Møre er opprettet vedrørende saken. – Krav til lånesøknad blir avklart – Dette utløser behov for nytt ekstraordinært årsmøte Dialog med Ålesund Kommune og Larsgården skole opprettes, og begge er svært positiv til ideen om en idrettspark

5 Hva har skjedd til nå? (2) Prosjektet blir organisert, og ulike komiteer settes i gang – Styringsgruppe og Prosjektleder – Økonomikomité, Byggekomité, Dugnadskomité (se egen foil) Søknadsprosess ift Ålesund Kommune og tippemidler er iverksatt og under kontroll SK Rollon sin deltagelse i byggekomité for idrettshallen (Idar Dahl) og klubbens konkretisering av prosjektplan for KGB, setter fart i planene til kommunen – Anbudsprosess gjennomført, og vurderinger / forhandlinger pågår Avklaringer med Ålesund Kommune vedr byggemelding og nabovarsel. Dialog med Ålesund Kommune vedr leieavtale for kunstgressbane og vedr driftsavtale for idrettshallen. Avklaringer vedr ”erstatningsareal” for fotballgruppa under byggeprosessen. Styret vedtar å engasjere kunstgresskonsulent Kenneth K. Berg, og 2 møter er avholdt – Rollon har til signering kontrakt på konsulenttjenester knyttet til anbudsarbeid, kontraktsarbeid og byggeledelse Styret vedtar å ikke selge dagens gress via dugnadsarbeid i september – ”vinninga opp i spinninga”

6

7 Prosjektets organisering

8 Veien videre Årsmøtet i SK Rollon må vedta finansieringsplan og låneopptak Lånesøknad til Sparebanken Møre Konsulent engasjeres og anbudsprosess starter – Valg av kunstgress, kvalitet og leverandør Økonomikomité må jobbe for å samle inn midler fra næringslivet Offentlige søknadsprosesser, byggemeldinger etc. ferdigstilles Dugnadskomité blir etter hvert engasjert med praktiske oppgaver

9 Kostnadsoverslag Finansieringsplan Sum grunnarbeid Tippemidler Sum flomlys Innsamlede midler Kunstgress Refusjon mva Byggelånsrente Dugnad Prosjektering Rabatt Uforutsette kostnader Lån Rollon Sum eks mva Mva Sum totalt Sum finansiering Dugnad Rabatt Sum tippemiddelsøknad Økonomi – Kunstgress på Rollonbana

10 Økonomi – årlige konsekvenser Utgifter ved ny kunstgressbane - Årlig drift av KGB (Estimert – ) Reduserte kostnader ift i dag - Årlig drift av Rollonbana Leie i Sunnmørshallen Leie hos Aksla SUM Årlige ekstra kostnader Totale ekstra kostnader Sr. lag 1/ Jr.-lag 1/ Yngres 3/ Yngres fordelt på 150 spillere1 120

11 Beregning av årlige driftskostnader – år 2010 Inntekter - Utleie + kommunal leieavtale Driftskostnader - Bemanning Drift og vedlikehold Avskrivninger Forsikring Administrasjon Andre utgifter 10 % SUM driftskostnader Finansiering - Restgjeld (avdrag og renter) Renter tippemidler SUM finansiering Resultat

12 Styrets forslag til vedtak Vedtak 1: – Årsmøtet vedtar at styret i SK Rollon gis fullmakt til å realisere skisserte planene for prosjekt ”Larsgården Idrettspark”. Dette innebærer bygging av kunstgressbane der dagens gressbane er plassert. Vedtak 2: – Årsmøtet vedtar å ta opp et lån stort inntil kr ,- for å finansiere realisering av prosjektet. Styreleder i SK Rollon, p.t. Espen Kvam, og daglig leder i SK Rollon, p.t. Lars Fugledal, gis fullmakt til å undertegne i fellesskap lånet på vegne av SK Rollon. Generelt gis styrets leder alene og daglig leder alene signaturrett på vegne av Sportsklubben Rollon. – En del av lånet skal nedbetales når mva-refusjon mottas og når tippemidler blir utbetalt. Restlån skal nedbetales på 15 år, og SK Rollons klubbhus på gnr. 138 bnr. 17 stilles som sikkerhet for lånet. (Festet tomt; hjemmelshaver Ålesund kommune)


Laste ned ppt "Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Rollon Tirsdag 16. juni 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google