Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Rollon Tirsdag 16. juni 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Rollon Tirsdag 16. juni 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Rollon Tirsdag 16. juni 2009

2 Saksliste 1.Presentasjon av prosjekt ”Larsgården Idrettspark” 2.Finansieringsplan og låneopptak for prosjektet

3 Litt historie… SK Rollon vedtar på ekstraordinært årsmøte nov. 2005 å bygge kunstgressbane der dagens gressbane er lokalisert Prosjektet ble planlagt på ulike nivå, og kronerulling i Larsgården er gjennomført – Innsamlede midler fra dette står på egen prosjektkonto i SK Rollon Prosjektet er blitt utsatt i påvente av – avklaring ift kommunal idrettshall – avklaring ift prosjekt Nørvebana

4 Hva har skjedd til nå? (1) Bred enighet i vinter om å satse på utbygging av anlegget i Larsgården til fordel for Nørvebana. – Klubben er i forhandlinger med Aafk vedr leie- og opsjonsrett på Nørvebana Økonomikomité har utarbeidet et prospekt, og ide om en idrettspark ble unnfanget Hovedstyret oppnevner styremedlem Idar Dahl som prosjektleder, og saken har vært ”pri 1 sak” på styremøter i hovedstyret. Styret vedtar oppstart våren 2010 som mål for prosjektet. Dialog med Sparebanken Møre er opprettet vedrørende saken. – Krav til lånesøknad blir avklart – Dette utløser behov for nytt ekstraordinært årsmøte Dialog med Ålesund Kommune og Larsgården skole opprettes, og begge er svært positiv til ideen om en idrettspark

5 Hva har skjedd til nå? (2) Prosjektet blir organisert, og ulike komiteer settes i gang – Styringsgruppe og Prosjektleder – Økonomikomité, Byggekomité, Dugnadskomité (se egen foil) Søknadsprosess ift Ålesund Kommune og tippemidler er iverksatt og under kontroll SK Rollon sin deltagelse i byggekomité for idrettshallen (Idar Dahl) og klubbens konkretisering av prosjektplan for KGB, setter fart i planene til kommunen – Anbudsprosess gjennomført, og vurderinger / forhandlinger pågår Avklaringer med Ålesund Kommune vedr byggemelding og nabovarsel. Dialog med Ålesund Kommune vedr leieavtale for kunstgressbane og vedr driftsavtale for idrettshallen. Avklaringer vedr ”erstatningsareal” for fotballgruppa under byggeprosessen. Styret vedtar å engasjere kunstgresskonsulent Kenneth K. Berg, og 2 møter er avholdt – Rollon har til signering kontrakt på konsulenttjenester knyttet til anbudsarbeid, kontraktsarbeid og byggeledelse Styret vedtar å ikke selge dagens gress via dugnadsarbeid i september – ”vinninga opp i spinninga”

6

7 Prosjektets organisering

8 Veien videre Årsmøtet i SK Rollon må vedta finansieringsplan og låneopptak Lånesøknad til Sparebanken Møre Konsulent engasjeres og anbudsprosess starter – Valg av kunstgress, kvalitet og leverandør Økonomikomité må jobbe for å samle inn midler fra næringslivet Offentlige søknadsprosesser, byggemeldinger etc. ferdigstilles Dugnadskomité blir etter hvert engasjert med praktiske oppgaver

9 Kostnadsoverslag Finansieringsplan Sum grunnarbeid1 800 000Tippemidler2 130 000 Sum flomlys620 000Innsamlede midler1 500 000 Kunstgress1 910 000Refusjon mva900 000 Byggelånsrente100 000Dugnad280 000 Prosjektering150 000Rabatt200 000 Uforutsette kostnader200 000Lån Rollon965 000 Sum eks mva4 780 000 Mva1 195 000 Sum totalt5 975 000Sum finansiering5 975 000 Dugnad280 000 Rabatt200 000 Sum tippemiddelsøknad6 455 000 Økonomi – Kunstgress på Rollonbana

10 Økonomi – årlige konsekvenser Utgifter ved ny kunstgressbane - Årlig drift av KGB500 000(Estimert 445 000 – 550 000) Reduserte kostnader ift i dag - Årlig drift av Rollonbana60 000 - Leie i Sunnmørshallen140 000 - Leie hos Aksla20 000 SUM220 000 Årlige ekstra kostnader280 000 Totale ekstra kostnader280 000 Sr. lag 1/5 56 000 Jr.-lag 1/5 56 000 Yngres 3/5 168 000 Yngres fordelt på 150 spillere1 120

11 Beregning av årlige driftskostnader – år 2010 Inntekter - Utleie + kommunal leieavtale130 000 Driftskostnader - Bemanning 50 000 - Drift og vedlikehold126 000 - Avskrivninger123 000 - Forsikring24 000 - Administrasjon13 000 - Andre utgifter 10 %38 000 SUM driftskostnader374 000 Finansiering - Restgjeld (avdrag og renter)109 000 - Renter tippemidler138 000 SUM finansiering247 000 Resultat - 491 000

12 Styrets forslag til vedtak Vedtak 1: – Årsmøtet vedtar at styret i SK Rollon gis fullmakt til å realisere skisserte planene for prosjekt ”Larsgården Idrettspark”. Dette innebærer bygging av kunstgressbane der dagens gressbane er plassert. Vedtak 2: – Årsmøtet vedtar å ta opp et lån stort inntil kr 4.250.000,- for å finansiere realisering av prosjektet. Styreleder i SK Rollon, p.t. Espen Kvam, og daglig leder i SK Rollon, p.t. Lars Fugledal, gis fullmakt til å undertegne i fellesskap lånet på vegne av SK Rollon. Generelt gis styrets leder alene og daglig leder alene signaturrett på vegne av Sportsklubben Rollon. – En del av lånet skal nedbetales når mva-refusjon mottas og når tippemidler blir utbetalt. Restlån skal nedbetales på 15 år, og SK Rollons klubbhus på gnr. 138 bnr. 17 stilles som sikkerhet for lånet. (Festet tomt; hjemmelshaver Ålesund kommune)


Laste ned ppt "Ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Rollon Tirsdag 16. juni 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google