Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenes oppgaver og kompetanse 8. januar 2015 Dosent Ingun Sletnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenes oppgaver og kompetanse 8. januar 2015 Dosent Ingun Sletnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenes oppgaver og kompetanse 8. januar 2015 Dosent Ingun Sletnes

2 Kommunenes oppgaver og myndighet (kompetanse) Kompetanse og oppgaver – hva er forskjellen? Sammen med de kommunale lovpålagte oppgaver følger det ofte rett og/eller plikt for kommunen til å utøve myndighet Lovpålagte oppgaver (i særlov) Frivillige oppgaver Kommunenes kompetanse (myndighet) er negativt avgrenset

3 Overordnede hensyn bak oppgavefordelingen Hensynet til brukere Hensyn til lokalt selvstyre og deltakelse Hensyn til nasjonale mål Kilde: Oppgavefordelingsutvalget, NOU 2000: 22

4 Mer om hensynene Ad brukerne - hensyn til tilgjengelighet - hensyn til sammenhengende tjenester Ad lokalt selvstyre - frihet - deltakelse - effektivitet Ad nasjonale hensyn - rettssikkerhet - likeverdig fordeling av goder - nasjonaløkonomiske hensyn - miljøhensyn - samordning og effektivitet - minoriteter

5 Fra vugge til grav

6 Kommunenes hovedoppgaver hjemlet i særlov grunnskoleopplæring og barnehager helse- og omsorgstjenester sosiale tjenester barnevern planlegging, byggesaksbehandling, renovasjon etc. annet

7 Frivillige oppgaver (kommunale) Mange kulturoppgaver som kino, teater, museer, etc. Idretts- og ungdomsarbeid Boligbygging, tomteutvikling, Næringsutvikling og næringsvirksomhet Annet

8 Fylkeskommunens oppgaver hjemlet i særlov Planlegging Videregående opplæring Tannhelsetjenester Veger Annet

9 Mer om kompetanse (myndighet) Viktig juridisk begrep Definisjon – forholdet til språklig betydning av ordet Autonom kompetanse – binde seg selv Heteronom kompetanse – binde andre Typer kompetanse, materiell, personell og prosessuell Privatrettslig og offentligrettslige disposisjoner Hva mener vi med offentligrettslig myndighet (kompetanse)? Stedlig kompetanse regulert i kommuneinndelingsloven, se også koml. § 3 Saklig kompetanse se koml. § 2

10 Hva kan gi kompetanse? Hjemmel i lov Organisasjons- og instruksjonsmyndighet Eierrådighet og avtalekompetanse Sedvane Grunnloven

11 Begrensninger i kommuners kompetanse i lovgivning Særlover som gir materiell kompetanse begrenser også ofte kompetansen f.eks. ved å sette betingelser for å stille vilkår ved en tildeling Koml. gir noen materielle begrensninger f. eks. begrensningen i adgangen til å ta opp lån og forbudet mot å stille garanti for næringsvirksomhet Saksbehandlingsregler og personelle kompetanseregler i koml. gir begrensninger, f.eks. reglene om hvordan vedtak i politiske organer skal treffes Saksbehandlingsregler i fvl. og særlov setter og begrensninger Annet, for eksempel konkurranselovgining

12 Andre begrensninger i kompetansen Myndigheten lagt til andre organer, for eksempel politi, militæret og utlendingsforvaltningen er statlige forvaltningsoppgaver I praksis økonomi - NB! dette er ingen rettslig begrensning Annet


Laste ned ppt "Kommunenes oppgaver og kompetanse 8. januar 2015 Dosent Ingun Sletnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google