Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag om Startlån Bodø 12. mai 2011 Startlån i praksis i Bodø kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag om Startlån Bodø 12. mai 2011 Startlån i praksis i Bodø kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag om Startlån Bodø 12. mai 2011 Startlån i praksis i Bodø kommune

2 Si litt om: Organisering Historisk bruk av Startlån Utfordringer og rammebetingelser Praktisering av Startlån/Startlånsordningen

3 Bodø kommune og organisering Antall innbyggere ca 47.000 Ny organisering i boligkontor –Samlet dagens boligkontor (forvaltning av utleieboliger) –Tatt inn resursene på Husbankes virkemidler –Personer knyttet opp mot Helse og sosial, Flykningekontor –Samlokalisering i sentrum (Postgården) –Total gjennomgang av rutiner og arbeidsfordeling

4 Historisk bruk av Startlån Startlån 2005200620072008200920102011 Antall mottatte søknader221204139105305340225 Søknader innvilget1681578981161 Søknader avslått53475024144 Antall lån utbetalt1191093670141 Totalt utlånt36 536 00045 401 00016 484 16329 961 93756 500 000 Totalt antall lån løpende575580497510614 Sum portefølje111 510 000133 569 000133 200 000141 470 000171 250 000

5 Utfordringer og rammebetingelser Ramme startlån 2011 kr. 50 mill. Budsjett for tilskudd etablering kr. 3 - 4 mill. Behov etter dagens søkertilgang kr. 70 -100 mill –Hvem blir skviset ut Streng behovsprøving i forhold til refinansiering Streng behovsprøving i forhold til fullfinansiering Andre tiltak for å redusere hvert enkelt lån Kriterier for å lykkes med etablering i egen bolig i kommunen –Forankring i kommunens ledelse –God vurdering av søkere for å redusere risiko –Kommunal målsetting om at flest mulig er tjent med egen bolig

6 Praktisering av Startlån i Bodø kommune Ordinære førstegangskjøpere Kan være par med eller uten barn, enslige med eller uten barn Felles er at de er i arbeid og har behov for 100 % finansiering. Vi tilbyr 10% finansiering pluss omkostninger. Midlertidig lave inntekter Husstander med en eller flere på midlertidige ytelser/ studenter Gruppen som oftest får avslag og blir bedt om å komme tilbake. Varig lav inntekt Husstander med en inntekt, eller lav arbeidsinntekt og mange barn Typisk at betalingsevnen er svak i forhold til boligbehov. Noe avslag. Større bruk av startlån/eller fullfinansiering. Henstiller til kjøp av borettslag. Gruppen tilfredsstiller ikke krav til tilskudd. Varig lav trygd Husstander på uføre/høy sannsynlighet for ufør. Gruppen kan innvilges delvis finansiering sammen med bank, fullfinansiering og tilskudd.

7 Refinansiering Streng behovsprøving. Kan innvilges ved eid egen bolig og husstanden står i fare for å miste boligen. Det bør være særskilte grunner til at søkerne bør beholde boligen. Andregangskjøpere Voksende søkergruppe. Ser på behovet for bytte av bolig. Nåværende Startlån kan innvilges overflyttet til ny bolig. Praktisering av husstandens størrelse i forhold til boligbehov Husstander med sterk betalingsevne ønsker bolig utover behov Vi kan tilby delfinansiering av rimeligere bolig mer etter startlånets formål. Mislighold av gjeld fra tidligere. Søkere med mislighold og førstegangskjøp blir som regel gitt avslag. Det bør være særskilte grunner for at søknad skal innvilges. Andre lånegivere bør også være en del av løsningen.

8 Praktisering av Startlånsordningen Mottak av søknader Bodø kommune har åpent for elektronisk søknad i Start-sak Har eget søknadsskjema. Mottar personlig, via E-post og brev. Behandlingstid Bestreber å være ajour. Opptil 3 mnd pr i dag. Hjelpeverktøy Bruker Start-sak til behandling av søknader og registrering til Husbanken. Vedtak og utbetaling Vedtak blir elektronisk godkjent og sendt pr brev eller E-post. Utbetalingsdata sendes E-post til Lindorff. Lindorff har direkte remmitering ved utbetaling. Oppfølging av portefølje Lindorff innvilget definerte fullmakter på utsettelser. Prøver å følge opp lånetaker i prematurt mislighold. Tap og tapsføring For 2010/2011 vil det bli ført bortimot 1 mill til tap Det vil bli sendt søknad om tapsdeling. Vår del ca 250.000 føres mot tapsfond.


Laste ned ppt "Fagdag om Startlån Bodø 12. mai 2011 Startlån i praksis i Bodø kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google