Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ove Guttormsen| NHO Anskaffelseskonferanse | Oslo 11.mai 2016 – EN LANDSFORENING I NHO Innovative offentlige anskaffelsers betydning for omstillingsarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ove Guttormsen| NHO Anskaffelseskonferanse | Oslo 11.mai 2016 – EN LANDSFORENING I NHO Innovative offentlige anskaffelsers betydning for omstillingsarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ove Guttormsen| NHO Anskaffelseskonferanse | Oslo 11.mai 2016 – EN LANDSFORENING I NHO Innovative offentlige anskaffelsers betydning for omstillingsarbeidet

2 Nelfo - en landsforening i NHO Nelfos representerer medlemsbedrifter innen tekniske fag; elektro, Ekom, teknisk systemintegrasjon og heis, i alle samfunnssektorer Nelfo har ca 1600 medlemsbedrifter med omtrent 26 000 årsverk Om Nelfo 2

3 Innovative offentlige anskaffelser er et viktig redskap for å fremme ønsket samfunnsutvikling og verdiskapning Klimautfordringene krever nye løsninger på flere områder. Det viktigste bidraget nasjonalt ligger i transportsektoren Vi må bruke vår fornybare energi effektivt og på nye områder som erstatning for dagens fossile løsninger. Norge som testlab for Europa og verden Helse og demografi; samfunnet og kommunene må tenke nytt innen omsorgssektoren. Teknologi kan spille en viktig rolle Utfordringer på viktige samfunnsområder 3

4 Staten og kommunene skal levere gode løsninger og tjenester til sine innbyggere. Teknologi er en forutsetning for tjenesteinnovasjon Nelfo har fremoverlente teknologibedrifter som kan bidra med fremtidsrettede løsninger for samfunnet. Innovasjon handler om å bruke kjente løsninger på nye områder. Teknologiutvikling og innovasjon går hånd i hånd 4 De viktigste driverne for innovasjon ligger i tydelige ledere, samt bedre samspill og dialog i forbindelse med anskaffelsene: – Svære mange offentlige innkjøpere kvier seg for å ha dialog med næringslivet – Næringslivet og bedriftene kjenner ikke behovene – Innkjøperne kjenner ikke til hvilke løsninger som finnes – Innovasjon handler om utvikling og nyskapning – må gi rom for uttesting og utprøving

5 Nasjonalt program for leverandørutvikling har utviklet en nøytral prosess for tidlig dialog Tidlig dialog skaper forståelse og kunnskap om behovene og mulighetene 5 Tidlig dialog med markedet I hht Leverandør- utvikling prosess Lov om offentlig anskaffelse I hht kontrakt Funksjonell kravspesifikasjon Spesifisere kravene Anskaffelse Signering avtale Leveranse Næringen bidrar med innspill

6 Leverandørene får komme med innspill til gjennomføringsmodell og løsningsvalg til ambisiøse og krevende prosjekter: Helse Sør- Øst HF, Vestre Viken HF og Sykehusbygg AS for nye sykehusbygg i Drammen og Tønsberg (høst 2015) Oslo Kommune for Deichmanske Bibliotek og Munchmuseet, og for andre kultur- og idrettsbygg (høst 2015) Kommune-Norge for innspill om anskaffelser av fremtidsrettet velferdsteknologi Ny positiv trend - offentlige utbyggere inviterer til tidlig dialog med næringslivet 6

7 Politisk vilje, gode incentiver og fremoverlente leverandører bidrar til å endre samfunnet 7

8 Samfunnet har behov for innovasjon på viktige samfunnsområder – klima, energi, transport og helse Innovasjon handler om å ta eksisterende løsninger i bruk på nye områder. Det må derfor gis rom for utvikling og utprøving, og forutsetter tillitt og samspill mellom partene Nelfo støtter innovative anskaffelsesprosesser som bidrar til gode løsninger for samfunnet, og til kompetente og seriøse bedrifter Vi stiller oss bak dialogpregede anskaffelser Oppsummering 8

9


Laste ned ppt "Ove Guttormsen| NHO Anskaffelseskonferanse | Oslo 11.mai 2016 – EN LANDSFORENING I NHO Innovative offentlige anskaffelsers betydning for omstillingsarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google