Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flyktninger som ressurs Nordre Land kommune Fra bosatt til aktiv innbygger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flyktninger som ressurs Nordre Land kommune Fra bosatt til aktiv innbygger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flyktninger som ressurs Nordre Land kommune Fra bosatt til aktiv innbygger

2 Hva skal til for at flyktninger skal bli en ressurs? -Arbeid -Fritid -Bolig -Opplæring Handler om å bli inkludert Jeg aldri følt meg så tilsidesatt og ekskludert som nå – jeg har blitt omgjort fra medborger til innvandrer Loveleen Rihel Brenna, april 2016

3 Flyktninger som ressurs ARBEID OPPLÆRING Samarbeid læringssente r - vid.skole FRITID BO Bolig (eie/leie) Utvikling av lov/regelverk

4 Organisering av prosjektet: Styringsgruppe; ordfører, rådmann, leder NAV, leder læringssenteret, repr.fra frivillige, repr.fra næringsliv. Prosjektgruppe; Rådmann (prosjektansvarlig), leder læringssenter (prosjektleder), ordfører, leder NAV Arbeidsgrupper under hvert område med ulike representanter.

5 Verdier Tilhørighet Verdighet MeningBalanseHandlingsrom HOLDNINGER; utarbeide strategi for et holdningsretta arbeid som skal bidra til at innbyggerne ser flyktninger som ressurs, og som kan brukes innenfor prosjektets søyler; Arbeid, opplæring, fritid, bo og politisk utvikling

6 Målsetting arbeid: 1. Tidlig avklaring og felles kartlegging for utarbeiding av individuelle plan for deltaker i introduksjonsprogram 2. Lavterskeltiltak «Nordre Land modellen» brukes bevisst i introduksjonsprogrammet der arbeid og opplæring kombineres 3. Bevisst bruk av individuell plan i planleggingen av overgang fra introduksjonsprogram til å bli ordinær arbeidssøker. Statlige arbeidsmarkedstiltak/- virkemidler prioriteres mot målgruppa.

7 Målsetting opplæring: 1.Legge bedre til rette for integrering av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring 2. Utarbeide samarbeidsmodell slik at flere elever med minoritetsspråklig bakgrunn gjennomfører videregående skole

8 Målsetting fritid: 1. Flere lag og foreninger er aktive i frivillig arbeid med inkludering av flyktninger 2. Flere unge i alderen 13-25 og enslige voksne er deltakere i lag og foreninger

9 Målsetting bolig (eie/leie): - Økt strategisk boligplanlegging i kommunene i samarbeid med private utbyggere og boligbyggelag med formål en «rimelig» inngangspris på boligmarkedet. -Øke tilskudd fra Husbanken til bygging av flyktningeboliger. -Bevisst bruk av startlån i det boligsosiale arbeidet der bosatte flyktninger er en viktig målgruppe. -Etablere et system for å fange opp tilgjengelig boligmasse på det private marked

10 Målsetting politikkutvikling og regelverkrevisjoner (Snubletråder) -Identifisere områder for politikkutvikling og regelrevisjoner

11 Langsiktig mål for Nordre Land-modellen: 1. Koordinere og samordne kommunale tjenester og enheter, 2. Utarbeide samarbeidsrutiner mellom bestiller og tjenesteleverandør. 3. Bidra til optimalt tjenestetilbud ut fra brukers situasjon og behov 4. Flere brukere skal tidligere over i aktivitet, arbeid eller utdanning. 5. Reduserte passive sosialhjelpsutgifter. Få på plass tjenester i trinn 1 og 2 av trappa.

12

13 Samarbeid -Samarbeidsavtale mellom Nordre Land læringssenter og NAV Nordre Land -Jobber sammen i prosjektet med Nordre Land-modellen


Laste ned ppt "Flyktninger som ressurs Nordre Land kommune Fra bosatt til aktiv innbygger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google