Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Flytte ( i egn bolig) – og trives med det» En historie om samarbeid mellom Vinkel’n borettslag og Verdal kommune og samarbeid mellom Verdal kommune og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Flytte ( i egn bolig) – og trives med det» En historie om samarbeid mellom Vinkel’n borettslag og Verdal kommune og samarbeid mellom Verdal kommune og."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Flytte ( i egn bolig) – og trives med det» En historie om samarbeid mellom Vinkel’n borettslag og Verdal kommune og samarbeid mellom Verdal kommune og andelseierne i Vinkel’n Landskonferanse Ups & Downs 21. mars 2014 Inger Skjerve Bjartnes

2 Trivsel Det å ha en egen heim er en avgjørende forutsetning for å trives. Om heimen ligger i et borettslag, i en blokk, i et rekkehus, enebolig osv er ikke avgjørende for om stedet du bor oppleves som din egen heim. Avgjørende at det er et sted du sjøl bestemmer hvordan du vil ha det.

3 Vinkel’n borettslag Ble dannet for å gi fysiske rammer omkring heimen til 5 ungdommer med ulike former for utviklingshemming.

4 Vinkel’n borettslag 5 andelseiere 5 leiligheter 6 boder storstue utleieareal storstue

5

6 Hvordan gikk vi fram ? = prosess Individuell plan – flytting hvor ? Eie/ leie ? Møte i regi av Verdal kommune i mai 2005. Foreldresamtaler fra oktober 2005 Kontakt med lånegivere, tomteselgere, arkitekt, byggefirma mv Byggestart start sommer 2009 Ferdig bygg vinter 2010. Innflytting 1.4.2010

7 Økonomi Ferdig bygg : ca 8,7 mill Finansiering: 4.0 mill i fellesgjeld 3.7 mill i tilskudd 1.0 mill i egne lån/oppsparte midler Husleie : 6.500 kr pr måned ( renter, avdrag, fellesutgifter) Inntekstgrunnlag: uføretrygd i hovedsak ( ca 16.000 kr pr måned) Noen får bostøtte

8 Verdal kommune sin rolle i byggeprosessen Ble tidlig orientert om planer Hadde ikke tomt å tilby Vanlig byggesaksbehandling Kontaktperson for Husbanken Planløsning sendt til uttalelse til ergoterapeut/ hjemmetjenesten

9 Hvordan fungerer huset idag Huset fungerer slik det er tenkt. Tekniske løsninger fungerer som tenkt, men noen utfordringer mht til oppvarming og ventilasjon Gir en god ramme for livet for de som bor der. Alle beboerne har fått en egen heim

10 Hvordan er samarbeidet med Verdal kommune om driften Verdal kommune har ingen ting med driften av huset å gjøre, Verdal leier vaktrom mv for tjenesteytere ansatt i Verdal kommune. Plikter som vanlig leier Huset for øvrig driftes av styret i borettslaget ( pt er det 5 av foreldrene til beboerne). Mye dugnad. Snørydding og strøing leies inn Borettslaget er medlem i Verdal Boligbyggelag, som bistår med regnskap mv.

11 …… og så over til det som er avgjørende for trivselen for andelseierne / beboerne i Vinkeln Praktisk bistand i egen heim Samarbeid mellom beboere, tjenesteytere og pårørende

12 Prosess fram mot vedtak om tjenester Individuell plan – viktig for modning av beslutning om flytting IPLOS- registrering Enkeltvedtak om praktisk bistand i egen heim. –2-24 timer pr dag –Hvilende nattvakt på Vinkel’n

13 Forberedelse til flytting Møter med daglig leder for tjenestene, i fellesskap og hver for oss Gjensidig informasjon og avklaringer. Møter høst/vinter 2009/2010 Møter med beboerne tilstede så langt som mulig – ut fra individuelle vurderinger Mange gode samtaler i foreldre- gruppen

14 Etter innflytting Tett kontakt mellom tjenesteytere, beboere og foreldre bla gjennom ansvarsgrupper og møter med særkontakter Løpende vurdering av behov for bistand Samarbeidsforum = alle foreldre + daglig leder for tjenestene + en tjensteyter Felles fagsamling for tjenesteytere og foreldre

15 Organisering av tjenesten Ansatte i Verdal kommune som yter tjenester til beboerne. Ca 18 i faste stillinger pluss vikarer. Mange i små stillinger Vanlig turnus i uka ( men mye kveld og em) Langvakter i helga ( 10 timer pr dag) Tjenester ytes på grunnlag av årlig vedtak om hjelp til den enkelte (enkeltvedtak med klagerett)

16 Trivesel –4 år etter innflytting ( fra foreldreperspektiv) Alle vil bo der- sjøl om det hender at noen ytrer seg litt anderledes Foreldre er fornøyd på stort. Glad for at prosjektet ble realisert, og at ungdommene nå har egne hjem - sjøl om det hender vi tenker at det hadde vært enklere å ha de boende heime fortsatt Tjenesteytere strekker seg langt for å få orden på livet til den enkelte – viljen til å bestemme sjøl går noen ganger lengre en kompetansen

17 trivsel – forts. Noen hverdagsfrustrasjoner hos både beboere, tjenesteytere og foreldre God samhandling med Verdal kommune– bla gjennom regelmessige møter i det sk samarbeidsform Utfordring med mange tjenesteytere – for både den som gir og mottar hjelp Utfordring å finne ”riktig” ballanse» mellom kollektive og individuelle løsninger – ikke alle naboer er venner

18 « æ bli hen»


Laste ned ppt "«Flytte ( i egn bolig) – og trives med det» En historie om samarbeid mellom Vinkel’n borettslag og Verdal kommune og samarbeid mellom Verdal kommune og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google