Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NÆRINGSAREALER FOR PLASSKREVENDE VIRKSOMHET ATM-rådet 22.06.15 Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NÆRINGSAREALER FOR PLASSKREVENDE VIRKSOMHET ATM-rådet 22.06.15 Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker."— Utskrift av presentasjonen:

1 NÆRINGSAREALER FOR PLASSKREVENDE VIRKSOMHET ATM-rådet 22.06.15 Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker

2 Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 handlingsprogram: AT-planens handlingsplan: «Det skal etableres et felles prosjekt som oppfølgende aktivitet til denne plan, og med forma ̊ l a ̊ identifisere nye næringsomra ̊ der for plasskrevende virksomhet (såkalte C-virksomheter)» Hensikt Tilrettelegge for transformasjon av arealer i byområdene til byutvikling og tilrettelegge for vekst i de plasskrevende næringene. (Ca 17 % av sysselsettingen i Buskerudbyen antas å være i disse næringskategoriene)

3 Felles utredning for Buskerud- byområdet og fem nabokommuner Gjennomgang av større eksisterende og mulige nye næringsarealer for plasskrevende virksomheter Vurderer hvordan områdene egner seg til ulike typer plasskrevende virksomheter Kartleggingen viser at det er vanskelig å finne nye næringsområder som ivaretar næringslivets behov og hvor det samtidig ikke er svært store arealkonfliktene.

4 Kartlegging foretatt langs stamveiene E134, E18 og Rv 23

5 Oversikt over 14 nye mulige næringsarealer

6

7

8 Videre arbeid Markedsanalyse. Buskerudbysamarbeidets regi gjennomføres høsten 2015 en markedsanalyse utfra bedriftenes vurdering - av hvor attraktive områdene er - hva som må ivaretas dersom bedriften skal flytte - tidsperspektiv for evt. flytting - synspunkter på eie eller leie av arealer, bygg og anlegg. Planoppfølging Oppfølging i kommunenes planer og ved revidering av Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23. Næringsarealer ved sjø?

9


Laste ned ppt "NÆRINGSAREALER FOR PLASSKREVENDE VIRKSOMHET ATM-rådet 22.06.15 Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google