Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnerskapskonferansen 2016 Orientering i VSV 2.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnerskapskonferansen 2016 Orientering i VSV 2.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnerskapskonferansen 2016 Orientering i VSV 2.12

2 Fortsette linjen fra partnerskapskonferansen 2015. Få frem hvordan ny teknologi, nye krav og behov for mer bærekraftige løsninger kan utnyttes for å øke verdiskaping og sysselsetting i Vestfold. Vektlegge grønn og smart bærekraftig by- og tettstedsutvikling, utfra et perspektiv på byene som motorer i verdiskapingen og tjenestetilbudet. Forfølge temaet over tid for å bidra til å sikre konkrete resultater av arbeidet. Grønn og smart omstilling

3 Dialogkonferanse med hensikt å inspirere og engasjere. Bidra til et regionalt «dytt» - fra begeistring til handling og samhandling. Påminnelse om relevante regionale planer og oppfølging av handlingsprogram. Formål

4 Velkommen. «Hvor er vi - hva gjør vi?» Rune Hogsnes, Fylkesordfører “Fra grønnpreik til reell grønn vekst: Hvordan gjøre det til konkurransefordel i praksis?” - Per Espen Stoknes, Handelshøyskolen BI «Regionale fortrinn, utfordringer og behov – næringsperspektiver på grønn og smart omstilling» - Erland Buøen, Vannklyngen og Enwa Water Treatment - Eva Nilssen, GE Vingmed Ultrasound - Sverre Knudsen, Jotun «Grønn og smart omstilling. Hva kan Innovasjon Norge bidra med?» - «Oslofjordfondet- et viktig virkemiddel» - Lill Cressey «Høgskolen i Sørøst Norge – en regional utviklingskraft» - Torsdag 14.1

5 Refleksjoner og forventninger fra ungdommen. - Jonas Fløde Byene som motor i regional utvikling. - Aud Tennøy, Transportøkonomisk institutt Grønn og smart by- og næringsutvikling - Treschow-Fritzøe AS By- og næringsutvikling – en langsiktig strategi. - Geir Viksand, Tønsberg kommune «Muligheter og utfordringer i energisektoren» - Knut Barland, Skagerak Energi «Fra Paris til Vestfold» - Frederic Hauge, Miljøstiftelsen Bellona «Mulighetens fylke» - Olav Falk-Pedersen, Verdiskapingsinitiativet Fredag 15.01

6 Maks 130 deltakere, VFK dekker kostandene. Foreløpig invitasjon er sendt aktørene. Viktig med balansert deltakelse fra privat og offentlig sektor. Fra PK15 – et ønske om høyere andel fra næringsliv. Deltakere

7 Politikere 34 Offentlig administrasjon28 VSV aktører36 Andre22 Wild card10 SUM130

8 Stortingsrepresentantene fra Vestfold7 Fylkesutvalget13 Ordførerne i kommunene14 Kommunale rådmenn14 Kommunale næringssjefer, heltid7 Fylkeskommunal administrasjon, ledelsen7 Fylkesmannen3 NAV1 Innovasjon Norge2 Norges forskningsråd, Buskerud og Vestfold1 Høgskolen i Sørøst Norge, Campus Vestfold4 VSV styringsgruppe, ikke i FU1 NHO12 LO12 Verdiskapingsinitiativet5 Bondelaget2 Fylkeselevrådet1 Vestfold klima og energiforum1 VKT1 Statens vegvesen1 Næringsforeningene4 Virkemiddelapparatet (VRI, Silicia, NCE MNT)3 Bransjeforeninger (Nelfo, EBA, RIF, Arkitektenes landsf.)4 Wild Card10


Laste ned ppt "Partnerskapskonferansen 2016 Orientering i VSV 2.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google