Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Det juridiske fakultet Kriminologi Demokorati og rettigheter i informasjonssamfunnet Master i rettsvitenskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Det juridiske fakultet Kriminologi Demokorati og rettigheter i informasjonssamfunnet Master i rettsvitenskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Det juridiske fakultet Kriminologi Demokorati og rettigheter i informasjonssamfunnet Master i rettsvitenskap

2 Integrert 5-årig studium/ profesjonsstudium

3 Hvorfor studere ved jus ved UiO? Det største juridiske fagmiljøet i Norge– størst bredde. Bergen og Tromsø, alle har ulike modeller. Stor frihet rundt studiene Ny studieordning av 2011, som tilbyr eksamen hvert semester og noe mer obligatoriske aktiviteter. Tilbyr digital eksamen ALLE emner Størst i Norge på podcasting av forelesninger.

4 Muligheter for spesialisering gjennom faglige profiler på masternivå Tilgang til mange utvekslingsavtaler. Anerkjent blant arbeidsgivere Praksisordning som valgfag på masternivå (10 studiepoeng) Variert arbeidsmarked i Oslo med mange muligheter for praksisplasser og deltids/sommerjobber underveis i studiene. Oslo er en fantastisk studieby

5 Et vidt spekter av studentforeninger som tilbyr faglige og sosiale aktiviteter. www.jus.uio.no/livet-rundt-studiene/

6 En super fadderuke både vår og høst!

7 Hva er poenggrensen? Poengkrav 2015 Førstegangsvitnemål: 53,8 (høst )/ 51,2 (vår) Ordinær kvote: 60,6 (høst) og 58,5 (vår) Studieplasser 220 (høst) og 210 (vår) Du søker opptak via samordnet opptak innen 15. april 2016 for både høst 2016 og vår 2017. Det er mulig å avlegge eksamen som privatist på 1. studieår, men muligheten for å fortsette på studiet etter dette er avsluttet.

8 Kan jeg starte utdanningen på et annet universitet? Har du bestått eksamen ved andre institusjoner i Norge, kan du søke ved om å få emnet innpasset ved det juridiske fakultet på UiO. Du må uansett søke om opptak via samordna opptak. Vi har forhåndsvedtak om innpassing av emner fra: Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB Masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Hønefoss Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

9 Hva er jusstudiet? 5-årig utdannelse – blir jurist ”Ren” jus – tolkning og anvendelse av rettsregler. Krav for å bli advokat eller dommer: Krav etter loven: må bli opptatt som fullmektig, ca. 2 år. BA + MA og 5-årig master? Ingen mulighet til å få en bachelor i jus underveis på UiO. Begge gir 300 studiepoeng.

10 Hva lærer du? Trekke juridiske problemstillinger ut av faktiske hendelser. Se sammenheng og benytte kunnskap om flere rettsområder for å løse en konflikt. Tolke og bruke rettskilder (dommer, lover etc.) på riktig måte. Løse konkrete rettsproblemer, og bli i stand til å argumentere og legge frem en sak på en overbevisende måte. Formidle jus enkelt og forståelig. Skal kunne arbeide med enhver juridisk problemstilling, også de som ikke er tema i studiet. Jusstudiet er studie som krever evne til selvstudium i tillegg til deltagelse i undervisning

11 Hvordan er studieprogrammet lagt opp? 1.studieår: privatrett: 50 sp obligatoriske juridiske emner + 10 sp ex.phil 2.Studieår: offentligrett: 50 sp obligatoriske juridiske emner + 10 sp JFEXFAC 3.Studieår: privatrett: 50 sp obligatoriske juridiske emner + 10 sp valgemne (BA) 4.Studieår: offentligrett: 50 obligatoriske juridiske emner + 10 sp valgemene (MA) 5.Studieår: Valgemner og masteroppgave: 1.Alternativ: 60 studiepoeng masteroppgave 2.Alternativ: 30 studiepoeng valgemner + 30 studiepoeng masteroppgave 3.Alternativ: 30 studiepoeng med valgemner i utlandet og 30 studiepoeng masteroppgave Spesialisering: - Utgangspunkt: en generalistutdanning - Profiler - Valgemner og masteroppgave

12

13 Mer om Juss buss og JURK Rettshjelpstiltak av studenter ved UiO i samarbeid med fakultetet Jobber med konkrete saker men også retttspolitisk. Man jobber i et år ( 2. semestre) Eget valgemne som gir 30 studiepoeng og brukes som valgemner på 5. studieår. Man får lønn tilsvarende stipend og lån

14 Får jeg egentlig noe tilbakemelding? Rettskilder til fots uken etter fadderuken Tilbud om kurs og fakultetsoppgaver på alle obligatoriske emner Får kollokvieveileder og gruppe 1. semester –Tilbud om ny gruppe senere semestre uten veileder

15 Alle vitenskapelig ansatte har treffetider Vi har spørretime to ganger per semester for studenter på 1. – 4. studieår. Basisgrupper på 1. og 3. studieår –undervisningstilbud der deltakerne i gruppen har jevnlige møter med samme lærer gjennom hele semesteret –På 3. studieår er det fokus på oppgaveløsning

16 Hvordan er studiemiljøet? Et viktig fokuspunkt for fakultetet: –Fadderuken –Mange aktive studentforeninger –Økt kontakt med de vitenskapelig ansatte –Foreningsdag –Kollokviegrupper –Samarbeid med Karrieresenteret

17 Kompetanse fra rettsvitenskap- Hva kan jeg bli? Advokat, dommer og politijurist (+2 år som fullmektig og andre krav i loven). Mange jobber i offentlig forvaltning Ulike organisasjoner som rådgivere og saksbehandlere. Anerkjent og velkjent blant arbeidsgivere. Du kan løse enhver juridisk problemstilling. Muligheter innen de fleste sektorer.

18 Ofte stilte spørsmål Må jeg ha hatt rettslære på videregående? –Nei, ingen forutsetning Kan jeg ta en grad i utlandet og jobbe i Norge? –Et sammensatt spørsmål Kommer det til å bli delt opp i master og bachelor? –Ikke avklart

19 Spørsmål? Infosenteret på jus info@jus.uio.no 22 85 95 00 www.jus.uio.no

20 Omvisning


Laste ned ppt "Velkommen til Det juridiske fakultet Kriminologi Demokorati og rettigheter i informasjonssamfunnet Master i rettsvitenskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google