Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinar Hafto Myre 22. august 2006 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN I PRAKSIS En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinar Hafto Myre 22. august 2006 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN I PRAKSIS En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Steinar Hafto Myre 22. august 2006 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN I PRAKSIS En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder

2 Kontaktinformasjon om dette møtet ikke gir alle svar eller Informasjonssenteret er også kontaktpunkt. Konsulent for praksisordningen tlf (ikke til stede fredager i høst)

3 Viktige frister og datoer høsten 2006: Oppmelding fredag 25. august Fylle ut utdanningsplan med melding til eksamen på StudentWeb innen 1. september – VALPRAKS Obligatorisk undervisning 5. september – 16.00, Aud. 4, DA. Praksisoppholdet f.o.m. uke 39 t.o.m. uke 44, dvs. f.o.m. 25. sept. t.o.m. 3. nov. Frist for innlevering av praksisrapport er 15. desember i høstsemesteret

4 Hva er praksisordningen?  Valgfag som krediteres 15 studiepoeng.  Består av tre elementer:  Obligatorisk undervisning (en hel dag)  Praksisperiode (6 uker – fulle arbeidsdager)  Praksisrapport (som må være godkjent)  Alle elementer må være gjennomført og godkjent for å få karakteren bestått.

5 forts… hva er praksisordningen?  Du må være ferdig med fellesdelen eller 3. avd. for å velge praksis.  Privatister får ikke tilgang til praksisordningen.  Det kreves studierett til ”master i rettsvitenskap” eller studierett til ”cand.jur.-studiet”.

6 forts… hva er praksisordningen? Velges av studenter pr. semester. De er gjennomgående fornøyd med tilbudet – evalueringene forteller oss at de som har gjennomført praksis mener at flere bør velge det. Fin mulighet til å få kontakt med potensielle arbeidsgivere. Kjekt å ha på din CV. En mulighet til å prøve seg i det virkelige arbeidslivet, men uten lønn… (penger er ikke alt).

7 Hvordan kan jeg få en praksisplass?  Søke praksisplass senest fredag 25. august 2006 (skjema finnes på nett).  Delta på obligatorisk undervisning 5. september i Aud 4 der praksisplassene fordeles.  Velge VALPRAKS i utdanningsplanen og melde meg til eksamen høsten 2006 innen 1. september i StudentWeb.

8 Hvor kan jeg ha praksis Oversikt over praksisstedene ligger på semestersiden: Her finner du også oppmeldingsskjema.

9 Hva skjer på obligatorisk undervisning? Fordeling av plasser og forelesning over følgende tema: ”Juristen i praksis” ”Orientering om praksisrapporten” ”Yrkesetiske aspekter ved praksisoppholdet og juristrollen for øvrig” ”Bevisstgjøring av yrkesrollen og formålet med praksis” To studenters erfaring fra praksisperioden

10 Hvordan fordeles plassene På obligatorisk undervisningsdag. De som har skaffet en (ny) praksisplass er garantert en plass (men ikke den man har skaffet). Hvis antall plasser er lik eller høyere en antall oppmeldte studenter fordeles plassene ved loddtrekning, som igjen er bestemmende for i hvilken rekkefølge studentene skal velge praksisplass blant de ledige praksisplassene. Dersom det er flere søkere enn praksisplasser, går de med lengst studieansiennitet foran og det trekkes lodd gruppevis.

11 Kort om praksisrapporten Praksisrapporten skal leveres innen 15. desember Et eksemplar og et elektronisk (Classfronter, ikke diskett). Den skal være 3500 – 4500 ord, fagansvarlig kommer og informerer om praksisrapporten på undervisningsdagen. Blir godkjent/ikke godkjent. VALPRAKS har karakteren bestått/(ikke bestått) dersom alle tre elementer (obligatorisk undervisning, praksis og rapport) er godkjent.

12 Viktige frister og datoer – nok en gang: Oppmelding 25. august. Fylle ut utdanningsplan med melding til eksamen på StudentWeb innen 1. september – VALPRAKS. Obligatorisk undervisning 5. sept – 16.00, Aud. 4, DA. Praksisoppholdet f.o.m. uke 39 t.o.m. uke 44, dvs f.o.m. 25. sept. t.o.m. 3. nov. Frist for innlevering av praksisrapport er i høstsemesteret.


Laste ned ppt "Steinar Hafto Myre 22. august 2006 VALPRAKS PRAKSISORDNINGEN I PRAKSIS En gjennomgang av –Opplegget –Frister –Informasjonskilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google