Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEL MØTT TIL NYTT BARNEHAGEÅR Introduksjon med styrer Sonja Iversen Gjennomgang av planer og satsingsområder HMS Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEL MØTT TIL NYTT BARNEHAGEÅR Introduksjon med styrer Sonja Iversen Gjennomgang av planer og satsingsområder HMS Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEL MØTT TIL NYTT BARNEHAGEÅR Introduksjon med styrer Sonja Iversen Gjennomgang av planer og satsingsområder HMS Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget Diverse informasjon Avdelingsvis

2 BARNEHAGENS PLANER Barnehageloven, Rammeplanen – ny vår 2017, Stadig bedre 2016 – Stavangerbarnehagen, Reggio Emilia filosofien Årsplanen Kulturdokumentet Utviklingsplanen Miljøhandlingsplanen Handlingsplanen i forhold til mobbing

3 RAMMEPLANEN Rammeplanen har 7 fagområder som barnehagen skal arbeide med: Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Natur, teknikk og miljø Etikk, religion og filosofi Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Barnehagens samfunnsmandat: Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver i et samfunnsperspektiv. Ny rammeplan kommer 2017.

4 Stokka Barnehage er en del av Stavangerbarnehagen Visjonen for Stavangerbarnehagen er «Barnehagen skal være en god læringsarena for alle barn». Stadig bedre er Stavanger kommunes kvalitetsplan. Barnehagene i kommunen skal ha spesielt fokus barnehagen som relasjonskompetanse, språkkompetanse, interkulturell kompetanse, tidlig innsats kompetanse. Reggio Emilia er vår filosofi som vi skal arbeide ut fra.

5 SPRÅK KOMPETANSE 2017 RELASJONS KOMPETANSE 2015 INTER- KULTURELL KOMPETANSE 2016 TIDLIG INNSATS KOMPETANSE 2018 STAVANGERBARNEHAGEN Sammen for barnets beste

6 IDÈEN STAVANGERBARNEHAGEN FELLES KVALITETSSTANDARD TYDELIG PROFIL SAMLENDE REKRUTTERENDE

7 Grunnmuren for et godt liv sammen med andre Relasjonskompetanse = Danning, læring og helsefremmende utvikling

8 Interkulturell kompetanse

9 Språk er nøkkelen til framtidens kunnskap Språk + kommunikasjon = kunnskap og sosialt samspill

10 Tidlig hjelp

11 Handlingsplan: mobbing Det er satt i verk en aktiv innsats mot mobbing. Manifest mot mobbing gikk ut ved nyttår, og er nå erstattet av et nytt Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021. Partene forplikter seg til aktivt å medvirke til at mobbing blant barn og unge ikke skjer, og partene har en felles visjon om nulltoleranse, økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i barnehagene.

12 Gode samfunnsborgere Vi har stort fokus på at barnehagen skal være en god læringsarena for alle barn – og har blant annet fokus på mobbing som et samfunnsproblem som vi vil arbeide mer aktivt mot. Vi har grepet fatt dette arbeidet og er i ferd med å utvikle en handlingsplan mot mobbing. Avdelingene arbeider forebyggende, og noen har innført flere nye tiltak for å være enda mer inkluderende og forebyggende.

13 FAU og SU Valg på hver avdeling Viser til heftet: Hjem – barnehage fra fub og Kunskapsdepartementet

14 HMS Taushetsplikt Internkontroll Førstehjelp og brannvern Porter Parkering

15 Informasjon Samarbeidspartnere: Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, Johannes læringssenter, Tolketjenesten, helsetjenesten. Brukerundersøkelsen, kommer ny november 2016 Medarbeiderundersøkelsen Hypernett Øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved i UIS Vikarbruk Nettsiden Planleggingsdager


Laste ned ppt "VEL MØTT TIL NYTT BARNEHAGEÅR Introduksjon med styrer Sonja Iversen Gjennomgang av planer og satsingsområder HMS Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google