Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLOKE PENGER Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge Eika-seminar 20.08.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLOKE PENGER Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge Eika-seminar 20.08.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLOKE PENGER Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge Eika-seminar 20.08.15

2 2 Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

3 3

4 4 Teknologi og innovasjon Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

5 5 Kloke hoder Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

6 Svake vekstimpulser internasjonalt… USA –Økt vekst (?) –QE-program avsluttet i fjor –Første renteheving nærmer seg Eurosonen –Sårbar vekst, høy arbeidsledighet, lav inflasjon –Meget ekspansiv pengepolitikk –Hellas? Kina –Redusert veksttakt –Fra investeringer til konsum som vekstmotor –Usikkerhet rundt fremtidig vekst Årsvekst i BNP og anslag. Prosent 6 Kilde: IMF, April 2015 Anslag IMF Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

7 Svakere arbeidsmarked Rekordlav styringsrente Lavere reallønnsvekst Fortsatt vekst i boligprisene 7 …økt usikkerhet i Norge Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

8 Hjelpe kunden til å ta gode privatøkonomiske valg på kort og lang sikt....men rådgivningen må tilpasses kundebehov fordi kundene er ulike og fordi:  Privatøkonomi er for mange lavinteresse, og mange har liten kunnskap  Det er imidlertid enkelt å skaffe seg informasjon via nett  Lavrenteregimet har snudd opp/ned på vedtatte sannheter  Pensjonsreformen overlater flere valg til den enkelte, med betydelige følger for egen økonomi i fremtiden. Dette har blant annet ført til at det i dag er flere unge som har startet med sparing til pensjon 8 Bankrådgiverens rolle og samfunnsansvar Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

9 1. Noen kunder ønsker å betjene seg selv 2. Andre kunder vil ha råd og kontakt 9..tilpasset rådgivning  Kunden velger kontaktpunkt (fra mobilapp til nettbank til chat..)  Når kunden evt tar kontakt; forventer å møte en som vet hvor i prosessen han/hun er.. ..og at kontaktpersonen har innsikt og kompetanse til å hjelpe/gi råd!  Hvilken kompetanse krever dette hos de som betjener telefon, chat, Lync?! Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

10 10 Kjenne kundens perspektiv Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

11 11 Klokkertro på boligmarkedet Forstå makrobilde t God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

12 Høyt gjeldsnivå, lav betalingsevne og dårlig pantesikkerhet Justert for inntekter har boligprisene steget moderat Tap på boliglån er “alltid” lave Lite av gjelden vurderes som særlig risikoutsatt 12 Viktige nyanser Andel gjeld i husholdninger som faller innenfor kombinasjoner av kategorier for risikoutsatt gjeld. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå Kilde: NEF, EFF, Finn.no, Pöyry, Norges Bank og SSB Høyt gjeldsnivå og lav betalingsevne Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Forst å makro bildet God rollefors tåelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

13 13 5 000 mrd i bolig – 1 000 mrd på bok Forstå makrobilde t God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

14 14 Trendskifte? Rentefall ? Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

15 Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit 15 Interessant og nyttig diskusjon!

16 Forutsetninger: Lønn 600 000, OTP innskudd i 20 år for alle aldre, forsiktig portefølje (80-20 obligasjoner/aksjer, 1 % realavkastning), opptjening i folketrygd fra 26 år for alle årskull. 16 Forventet pensjon i % av grunnlønn Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

17 17 Viktig ressurs (og salgsargument) Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

18 ”Garantier for garantert dårlig pensjon” Tom Staavi, VG 18 Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

19 19 Individuell pensjonssparing Det gamle systemet for individuell pensjonssparing … Kilde: Finans Norge NOK Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

20 Privatkunder - Sparing - Lån - Pensjon - Forsikring Bedriftskunder - Langsiktig finansiering - Fleksibilitet - Kompetente nøkkelpersoner Bedriftsleder/ eier - Nøkkelpersoner - Formueskatt - Helse Ansatte i bedrifter - Pensjon - Kollektive forsikringer 20 Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

21 Svakere produktivitetsvekst etter 2005 21 Timeverksproduktivitet, markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

22 22

23 Andel av arbeidstakere som har rapportert substansiell restrukturering eller omorganisering de tre siste årene (2011). Prosent Norske arbeidstagere er vant til omstilling Kilde: OECD. Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

24 Finansnæringen er bindeleddet mellom sparing og realinvesteringer Skal bidra til at bedrifter med høyt verdiskapingspotensial løpende erstatter lavproduktiv virksomhet → riktig allokering av finansiell kapital Må også foreta gode vurderinger når etablerte bedrifter finansieres. Den interne omstillingen i eksisterende bedrifter er en betydningsfull kilde til økt verdiskaping Verdipapirfinansiering er viktig, men bankene må fortsatt understøtte nyetableringer og realisering av nye ideer 24 Finansnæringen har en sentral rolle i omstillingen Forstå makrobildet God rolleforståelse Definere kundebehov Kompetanse og tillit

25 25 ”We are not here to be popular, but it helps to be trusted”

26 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! PRESENTASJONEN KAN LASTES NED PÅ WWW.FNO.NO


Laste ned ppt "KLOKE PENGER Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge Eika-seminar 20.08.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google