Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... …sammen er JEG sterkere! Forbundet for Ledelse og Teknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... …sammen er JEG sterkere! Forbundet for Ledelse og Teknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... …sammen er JEG sterkere! Forbundet for Ledelse og Teknikk

2 2 Hvorfor skal jeg organisere meg? Individuell nytte av organisering Samfunnsnytte av organisering Hvem er FLT? Og hvilke tjenester betaler du for? FLTs kjernetjenester FLTs tilleggsytelser Presentasjonsdisposisjon

3 3 Organiserte med avtale har rett til bestemt lønn og gode arbeidsvilkår forhandlinger representasjon informasjon, samarbeid og medbestemmelse faste ”spilleregler” ved konflikthåndtering Organiserte med avtale har god beskyttelse ved problemer Sivilrettslige saker (arbeidsrelaterte) Minimumslovgivning (AML) Overenskomstens bestemmelser Forbundet kan ta saken Alle arbeidsrettslige saker: Overenskomstens bestemmelser Forbundet kan ta saken Forbundet kan/vil ta alle kostnader Hva er min gevinst ved å være organisert? Uorganiserte har ingen rett til tilsvarende og lever på arbeidsgivers ”nåde” Uorganiserte har minimal beskyttelse ved problemer Sivilrettslige saker Minimumslovgivning (AML) (Arbeidsrett bare for organiserte) Kostnader alltid individuelt ansvar

4 4 Vil det gi samfunnsnytte at jeg er organisert? Lavt konfliktnivå! Liten grad av uro, konflikter og streik i arbeidslivet Felles standard for minimumsvilkår! Kjøreregler for anstendig behandling av arbeidstakere Kontrollert pris- og lønnsvekst! Samordnete forhandlinger tar hensyn til nasjonale interesser Stabil og forutsigbar samfunnsutvikling! Kollektive avtaler gir vilkår for 3-partssamarbeid

5 5 Vi organiserer arbeidstakere…...i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjons- ledere, mellomledere, teamledere og laboranter er typiske medlemmer av FLT. Vår filosofi: ”Når flere står sammen, oppnår vi resultater for den enkelte.” Hos oss skal du kunne si: - sammen er JEG sterkere! FLT er et funksjonsorientert forbund. Det vil si at vi tilbyr overenskomster som er tilpasset den jobben du faktisk utfører.

6 6 Det grunnleggende: Trygghet for deg som arbeidstaker FLTs kjernetjenester Personlige lønns- og arbeidsvilkår Samarbeid og utvikling av arbeidsplassen Ved problemer i arbeidsforholdet

7 7 Det grunnleggende: Trygghet for deg som arbeidstaker FLTs kjernetjenester Personlige lønns- og arbeidsvilkår Samarbeid og utvikling av arbeidsplassen Ved problemer i arbeidsforholdet Overenskomst Lønn Definerte kriterier for lønnsfastsettelse Definerte kriterier for lønnsregulering Andre tillegg definert og spesifisert Regulert arbeidstid, ferie, og velferdspermisjoner i avtale Likestilling ved ansettelser, forfremmelser og kompetanseutvikling Spesielle rettigheter ved permittering

8 8 Det grunnleggende: Trygghet for deg som arbeidstaker FLTs kjernetjenester Personlige lønns- og arbeidsvilkår Samarbeid og utvikling av arbeidsplassen Ved problemer i arbeidsforholdet Informasjon, samarbeid og medbestemmelse ved omorganisering, effektivisering, nedleggelse eller omstilling Rett til å velge tillitsvalgt som kan forhandle med arbeidsgiver i alle saker Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår

9 9 Det grunnleggende: Trygghet for deg som arbeidstaker FLTs kjernetjenester Personlige lønns- og arbeidsvilkår Samarbeid og utvikling av arbeidsplassen Ved problemer i arbeidsforholdet Juridisk hjelp ved tvister i arbeidsforholdet Bistand i saker fra lokale tillitsvalgte eller fra sentralt hold Økonomisk støtte ved streik

10 10 Fokus på kompetanseutvikling Med bedre kompetanse står du sterkere til å møte utfordringer. Vil jobben min være den samme i fremtiden? Står jeg i fare for å bli forbigått eller akterutseilt? Finnes det utdanningsmuligheter som kan gi meg mer lønn? Vil jeg være kompetent nok om oppgavene skal utføres på en annen måte?

11 11 Fokus på kompetanseutvikling I FLT gir vi deg økonomisk støtte til din faglige utvikling Inntil kr ,- i stipend for heltidsstudier pr. år. Inntil kr ,- for deltidsstudier pr. år. Inntil kr ,- for kortkurs

12 12 Fokus på kompetanseutvikling Vårt eget utdanningsselskap Addisco FLT har et datterselskap - Addisco - som utvikler og tilbyr utdanning. Disse er tilpasset våre medlemmers og arbeidslivets behov. Alle kurs er godkjent som formalkompetansegivende på høyskole og universitetsnivå

13 13 Fokus på kompetanseutvikling Tilpasset utdanning fra eget utdanningsselskap. MBA – Technology Management Teknologiledelse Bedriftsøkonomisk analyse Innføring i juridiske emner Prosjektledelse/ledelse Total kvalitetsledelse Personalpsykologi

14 14 Kompetanse - stipend - tilpasset utdanning Med bedre kompetanse står du sterkere FLT gir deg økonomisk støtte til din faglige utvikling Tilpasset utdanning fra eget utdannings- selskap Utdanninger på universitet- og høyskolenivå Organisasjonsmarkedets beste ordning for kompetanseutvikling! BEST! i organisasjonsmarkedet

15 15 Vi ivaretar dine faglige interesser FLT søker politisk makt innen disse nøkkelområdene: Arbeidsmarked og arbeidsliv Næringspolitikk Utdanningspolitikk Vi fremmer dine interesser ved å anlegge et helhetlig samfunnsperspektiv. Vi oppnår mer som en del av LO-systemet.

16 16 Et medlemskap i FLT er god butikk ForsikringerLO- favør Bank- & Kredittkorttjenester Strøm Salg av bolig Rabatt på flere forsikringer Ferie & fritid Fasttelefon, mobil, ADSL mm. Juridisk rådgivning (privatrettslig) Kollektiv hjemforsikring Fritid/ulykkesforsikring Reiseforsikring Grunnforsikring Liv HELP Advokatforsikring (fra 1. april 2014)

17 17 Hva får du for kr 675,- pr. mnd.? Kompetanseutvikling Etter- og videreutdanningsstipend Utdanningsselskapet Addisco Sikkerhet Forsikringer Lønnsgaranti ved konkurs LO-favør fordeler Påvirkning Arbeidsliv og arbeidsmarked Skole- utdanning- og FoU-politikk Generell samfunnsutvikling Næringspolitikk Kjernetjenester Konfliktløsning og juridisk bistand Trygghet i arbeidsforholdet Medbestemmelse Lønn

18 18 Kontingenten - Hva går mine kr. 675,- pr. mnd. til? Forsikringer kr 215,- Kollektiv Hjem Grunnforsikring Fritids/ Ulykke Reise Advokatforsikring Lokal avdelingskontingent kr 50,- Forbundskassen kr 410,- Driftsmidler administrasjon Oppsøkende virksomhet Avsetninger streikekasse Medlemskap i int. org. Kontingent til LO Priser oppdatert pr

19 19 Et godt alternativ også for deg? FLT er et ungt, moderne og dynamisk fagforbund med nærhet til sine medlemmer Forbundskontor i Oslo Over 750 tillitsvalgte Om lag 80 avdelinger Om lag medlemmer


Laste ned ppt "1 Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... …sammen er JEG sterkere! Forbundet for Ledelse og Teknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google