Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid REN og Høyskolen i Bergen Prosjektnavn: Fra Montør til Ingeniør Bachelorgrad i elkraftteknikk for inntil 24 studenter. Studentene er ansatte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid REN og Høyskolen i Bergen Prosjektnavn: Fra Montør til Ingeniør Bachelorgrad i elkraftteknikk for inntil 24 studenter. Studentene er ansatte."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Samarbeid REN og Høyskolen i Bergen Prosjektnavn: Fra Montør til Ingeniør Bachelorgrad i elkraftteknikk for inntil 24 studenter. Studentene er ansatte fortrinnsvis hos ulike nettselskap eller andre som har energimontører ansatt. Disse er kvalifisert for opptak ved Høgskolen i Bergen på grunnlag av realkompetanse. For opptaket gjennomføres det et forkurs i matematikk. Studiet består av ukesamlinger med forelesninger, nettbasert veiledning, laboratoriearbeid og selvstudier. 5 ukesamlinger hvert semester. Oppgaver og innleveringer mellom hver samling. Evalueringsformen for de enkelte emnene vil være sluttkarakter basert på resultat fra prøver/eksamen gjennom semesteret og eventuelle karaktertellende prosjektarbeider.

3 Samarbeid REN og Høyskolen i Bergen Det blir underskudd på elkraft ingeniører de nærmeste årene. RENs målsetning er hvert andre år å tilby montører i norske energiselskaper bachelorstudier i Elkraft. Dermed kunne skape en stabil ingeniør arbeidskraft i norske energiselskap, samt også en høy teknisk kvalitet. HiB tar faglig ansvar for gjennomføring av alle fag, mens REN underviser ca. 15% av fagene. Montøren jobber vanlig utenom 5 uker pr. semester

4 Samarbeid REN og Høyskolen i Bergen Bedriften har bindingstid under utdanning og 4 års bindingstid for den ansatte etterpå til avtalt lønn. REN har også laget en finansieringsplan for bedriftene. Arbeidsgiveren kan skattefritt dekke inntil 20 måneders studietid, som i praksis er to års utdannelse (fire semestre). Dette er fulltidsstudier, hvis du tar studiet på deltid, så forlenges tiden tilsvarende. Oppstart forkurs matematikk høsten 2011 påmelding 1. juni. 2011. De bedrifter/personer som er interesser post@ren.no

5 Fra montør til ingeniør REN underviser i en del av fagene. Dermed vil de som velger dette studiet bli fullt oppdatert på REN innenfor: –Internkontroll –Jording og jordmåling –Planlegging av nett og økonomiske forhold –Prosjektsystemet for prosjektering av distribusjonsnett –Prosjektering av kabel og nettstasjon –Prosjektering og dokumentasjon av luft –Prosjektoppgave i samarbeid med REN og den enkelte bedrift Med en student som er oppdatert på REN og praktiske løsninger vil utgjøre en enda større verdi for et selskap enn en nyutdannet som ikke kan noe om det praktiske.

6 Fra montør til ingeniør Finansieringsplan Kostnad for utdanningen 5.000 kr for forkurs og 50.000 pr semester + ca. 25.000 i kost og losji. Over 8 år utgjør dette 160.000 kr for bedriften og 440.000 for den ansatte. Tar en med ekstra skatt på 33% på semester 6 7 og 8 blir det 75.000 kr i skattekostnad som bedriften tar. Men lønnsforskjellen mellom montør og ingeniør er 120.000 kr. Dette finansierer hoveddelen av utdanningen. Snittet er 415.000 for montør til 535.000 for ingeniør

7 Fra montør til ingeniør Kandidaten får montørlønn i studietiden, men vil kunne starte opp med ingeniørjobben etter 4 semester til montørlønn. I bindingstiden vil og kandidatens lønn ligge mellom montør og ingeniør for eksempel 485.000. Etter bindingstiden er det markedslønn/bedriftsintern lønn.

8

9

10 Finansiering Den enkelte bedrift må selv bestemme hvordan studiene skal finansieres. Med RENs modell tar bedriften kostnaden i første omgang, men kandidaten finansierer 73% av studiet gjennom å jobbe som ingeniør for bedriften etter 4 semester dvs. 2 år samtidig som lønnen i bindingstiden er noe lavere. For bedriften koster dette da 160.000 kr 235.000 kr med skatt i løpet av 8 år. Andre fordeler: som utgjør en verdi mye større enn 160.000 kr –Det skaper stor motivasjon å ha en karrierevei i bedriften –Dyktige montører gjerne blir dyktige ingeniører (ser hvor skoen trykker) –Binder flinke personer opp i 8 år (dette er god økonomi) –De er gjerne etablert i lokalmiljøet og blir værende i bedriften –De trenger mindre opplæring da de kjenner mye av systemet fra før

11 Dersom studenten er 32 når han starter og differansen holder seg på 120.000 kr/år vil han få utbetalt 3.440.000 mer og vi får en vinn-vinn situasjon

12 Konklusjon Nettselskapene og energibedrifter bør vurdere dette som en mulig karrierevei for sine montører. Gjennom denne formen for utdanning skaper vi en vinn-vinn situasjon for både den enkelte montør og for bedriften. Gjennom en kontrakt med REN vil dette være en mulig å 1.Kontrakt om videreutdanning i bedrift koster ingenting for RENs medlemmer og gir muligheten for bedriften til å benytte seg av RENs tilbud. 2.Bedriften meder skriver kontrakt med REN om å benytte seg av RENs tilbud dersom de ønsker å utdanne montører til ingeniører. 3.Bedriften får dermed tilgang finansieringsplan og kontrakter for bindingstid. 4. Dersom bedriften ønsker å melde opp en eller flere kandidater meldes dette inn før fristen. 5.REN kan ikke garantere plass, men vi vil forsøke å tilby alle som klarer kravene i forkurs matematikk en plass, enten i 2011 eller for nest kull.


Laste ned ppt "Samarbeid REN og Høyskolen i Bergen Prosjektnavn: Fra Montør til Ingeniør Bachelorgrad i elkraftteknikk for inntil 24 studenter. Studentene er ansatte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google