Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Islam. Kort info om Islam: Oppstod i Midtøsten på den arabiske halvøya på 600-tallet Kom til Europa allerede på 700-tallet Spredt over hele verden Nest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Islam. Kort info om Islam: Oppstod i Midtøsten på den arabiske halvøya på 600-tallet Kom til Europa allerede på 700-tallet Spredt over hele verden Nest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Islam

2 Kort info om Islam: Oppstod i Midtøsten på den arabiske halvøya på 600-tallet Kom til Europa allerede på 700-tallet Spredt over hele verden Nest største religionen i verden

3 Islam Islam er navnet på religionen som Muhammed forkynte for folket på den Arabiske halvøya. Muslimene lærer at Muhammed fikk sin første åpenbaring fra Allah i år 610 e. kr. Islam betyr underkastelse eller overgivelse. Ved å overgi seg til Allahs vilje vil mennesket få fred.

4 إن شاء الله Allah er evig. Han har skapt ALT og vil ALLTID være til. Umulig å beskrive, selv med 99 navn. Allah opprettholder verden og universet og ALT er underlagt ham. ALT han har skapt er godt og perfekt. Derfor mener muslimer at alt er underlagt Allah og alt som er skapt skal følge hans vilje. In šaʾ Allāh : Om Gud vil

5 Allah sine profeter Profetene var mennesker som kom med budskap fra Allah til hans folk. De fem viktigste profetene kalles for sendebud og de mottok åpenbaringen som skrift fra Allah. Sendebudene er: Abraham, Moses, David, Jesus og Muhammed. Muhammed var det siste sendebudet og muslimene ser på ham som den levende koranen. Hans liv var fullt og helt i overensstemmelse med Koranens lære.

6 Engler Muslimene tror på engler. De er skapt av lys. De har i oppgave å være bindeleddet mellom Allah og verden. De har ingen fri vilje og må gjøre det Allah vil. Gabriel (Jibril) hadde oppgaven å bringe Allah sine åpenbaringer til profetene.

7 Dommens dag og livet etter døden Muslimene tror på dommens dag. Allah vil gjøre opp regnskap med menneskene. Engelen Israfil vil blåse i basunen og vekke opp alle de døde fra graven. De som fortjener det vil komme til paradis. Gode gjerninger øker muligheten for å komme til paradis.

8 Hellige skrifter Koranen er muslimenes hellige bok. Den ble gitt til Muhammed. Koranen er en kopi av en bok som alltid har eksistert i himmelen. Islam lærer at Allah flere ganger har sendt skrifter til menneskene for å lede menneskene på rett vei. Sendebudene mottok disse åpenbaringene.

9 I Koranen står det om: 1.Tora, de fem mosebøkene som ble gitt til Moses (Musa) 2.Salmene som ble gitt til David (Dawud) 3.Evangeliet som ble gitt til Jesus (Isa) Men: Åpenbaringene er blitt endret på ulike måter. Kun den arabiske Koranen er slik den var opprinnelig.

10 S. 108-109

11 De fem søylene Trosbekjennelsen (shahada) Bønnen (salah) Fasten (saum) Velferdsbidraget (zakah) Pilgrimsreisen (hadsj)

12 Kunst i Islam Kunsten er laget for å prise Allah. Muslimene har bildeforbud ift. Allah (står i Koranen). Allah kan ikke avbildes, og derfor utviklet muslimene andre kunstformer for å vise Allah og skaperverket: Kalligrafi og ornamentikk. Symbolsk og abstrakt.

13 Kilder Waale, Ragnhild Bakke og Wiik, Pål. Under samme himmel 1. Cappelens Forlag AS. Oslo, 2006.


Laste ned ppt "Islam. Kort info om Islam: Oppstod i Midtøsten på den arabiske halvøya på 600-tallet Kom til Europa allerede på 700-tallet Spredt over hele verden Nest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google