Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 13.SEPTEMBER 2016 Med fokus på kunnskap og glede!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 13.SEPTEMBER 2016 Med fokus på kunnskap og glede!"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 13.SEPTEMBER 2016 Med fokus på kunnskap og glede!

2 Innhold og hovedpunkter Skolen og læringsmiljøetMaksimere læring – minimere frafallTilstedeværelse – nasjonale fraværsbestemmelserSystematisk elevoppfølging - samarbeid – skole  hjem Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 20162 Med fokus på kunnskap og glede!

3 Skolen og læringsmiljøet  Skolen har en flott elevgruppe – ca. 530 elever  Psykisk miljø:  Elevundersøkelsen viser at elevene trives ved skolen  Trygt og godt skolemiljø  Elevene tar større ansvar for eget læringsmiljø gjennom makkerskapsgrupper fra skolestart i år  Fysisk miljø:  De to siste årene er det gjort store investeringer i nye møbler, både i elevkantina, elevenes pauserom og undervisningsrom  Sunn mat i elevkantina Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 20163 Med fokus på kunnskap og glede!

4 Oppfølging av læringsmiljø, trivsel og elevdemokrati  Midttimer 4 dager i uka (kl. 11.45-12.35) brukes til å styrke elevdemokrati, til trivsels- og læringsfremmende tiltak og styrkingstiltak for elever som trenger dette  Midttimen- mandager = «basistime» for alle grupper (noen få grupper har andre dager)  Kontaktlærers og tillitselevens «time»  Skolemiljø  lærlingsmiljø  klassemiljø  Avdelingsledere og rektor besøker alle grupper  Elevundersøkelsen fast hver høst (tidlig november)  Følges opp i elevrådet, skolemiljøutvalget, i alle grupper, avdelingsmøter og med hele personalet  Vi spør hele tiden: Hva er bra og hva kan bli bedre? Med fokus på kunnskap og glede! Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 20164

5 "Maksimere læring – minimere frafall"  Vi har flinke elever!  Elevene våre bidrar til å gi skolen et godt omdømme  Vi har høyt fokus på tilstedeværelse og ser at høy tilstedeværelse (lavt fravær) gir gode faglige resultater  Så langt i høst har 73 % av elevene våre møtte på skolen hver dag/hver time (100% tilstede) – mot 33% på samme tid i fjor  Vi er kjempestolte av elevene våre! Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 20165 Med fokus på kunnskap og glede!

6 Nasjonale fraværsbestemmelser Tiltak for økt læring og mindre frafall: Sjekk også skolens hjemmeside: http://www.lier.vgs.no/ http://www.lier.vgs.no/ Med fokus på kunnskap og glede! Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 20166

7 Nasjonale fraværsbestemmelser - følgende gjelder: Med fokus på kunnskap og glede! Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 20167

8 Dokumentert/udokumentert - konsekvenser  Fravær dokumentert med erklæring fra lege, tannlege, psykolog, helsesøster, mm = dokumentert og gyldig.  Fravær uten å gi beskjed = udokumentert. Anmerkning orden.  Fravær, men gir beskjed = udokumentert. Ikke anmerkning.  15 min for seint = anmerkning orden  Mer enn 15 min for seint til time = udokumentert fravær 1 time Med fokus på kunnskap og glede! Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 20168

9 Tilstedeværelse gir bedre faglige resultater I min tale til elevene ved skolestart oppfordret jeg dem til å innføre "nulltoleranse" for fravær Det å være tilstede har bare gevinster:  Øker faglig utbytte - elevene får med seg faglig læring og styrker sine erfaringer fra samarbeid (fellesskapslæring)  Styrker sjansene for å få den læreplassen de drømmer om  Øker sjansene for å fullføre og bestå opplæringa  Øker sjansene for å komme inn studier de ønsker etter fullført videregående skole  Gir godt grunnlaget for et godt liv  Muliggjør realisering av drømmer og livsprosjekter Med fokus på kunnskap og glede! Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 20169

10 Tiltak for å styrke elevenes tilstedeværelse "NÆRVÆR – Tidlig – Tydelig – Tett på" – våre tiltak:  Vi ønsker høy kvalitet og relevans i undervisningsøktene  Når noe «butter i mot»:  Systematisk elevoppfølging  Tett oppfølging av elevfravær og andre forhold  Skolen skal ikke ha en "vent og se"- holdning  Fraværsoversikt til foresatte under 18 år – hver fredag!  Premieringsordning for elever med full tilstedeværelse  Elever som utfordringer skal møtes med aksjoner for "Tidlig – Tydelig – Tett på"  Hyppige gruppelærerråd (møter for alle gruppens lærere)  Styrket skolehelsetjeneste i samarbeid med Lier kommune Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 201610 Med fokus på kunnskap og glede!

11 Samarbeid er nødvending om vi skal lykkes Vårt felles ønske er at flere elever skal lære mer, gjennomføre og bestå. For å klare dette trengs samarbeid mellom:  Elever/foreldre/foresatte  Kontaktlærere/faglærere/elevtjenestene /helsesøster/andre helsetjenester  Politiet/Uteseksjonen  Tydelig ledelse og koordinering av tiltakene "Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn" Mitt råd er derfor:  Ikke slipp ungdommene ennå – de trenger dere – vi trenger dere  Elevundersøkelsen viser at elevene gjerne vil ha mer støtte hjemmefra Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 201611 Med fokus på kunnskap og glede!

12 Samarbeid skole – hjem – ulike arrangementer  Foreldremøter  Oppstartssamtaler og konferansetimer  Invitasjon fra kontaktlærer eventuelt telefonkontakt  Foreldre – kafeer:  For å styrke dialogen med foreldre/foresatte arrangerer skolen foreldre – kafeer, ca. 1- 2 hver høst/vår:  Første foreldre-kafe er 18.oktober  Tema psykisk helse – Verdens dagen for psykisk helse – alle foresatte blir invitert  Åpen skole og skolemesterskap i Ungdomsbedrift – 1.februar fra ca. kl. 15.00 og utover – alle foresatte blir invitert Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 201612 Med fokus på kunnskap og glede!

13 Skole-hjem –sammen om læring og utvikling! Hold dere oppdatert med hva som skjer på skolen! 13 Følg oss på facebook.com/liervgs og www.lier.vgs.no Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 2016 Med fokus på kunnskap og glede!

14 Sammen om læring og utvikling Elevtjenesten og helsetjenestenPresentasjon av kontaktlærerneFordeling til gruppevise samtaler Foreldremøtene høsten 201514

15 Elevtjenesten  Hege Sundet, leder  Ranveig Myrmo og Jorun Fagerli, rådgivere  Vigdis Lothe Sætha, nærværskoordinator  Anna-Helene Stampe Sellæg, spes.ped. koordinator  Ina Thoresen, lærekandidatkoordinator  Skolen samarbeider tett med pedagogisk psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPOT) Med fokus på kunnskap og glede! Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 201615

16 Styrket skolehelsetjeneste i samarbeid med Lier kommune  Skolehelsetjenesten:  Trine Christoffersen, helsesøster  Hanne Tønnesen, psykiatrisk sykepleier  Helseteam:  Wibekke, Halstensen, psykolog  Trine Opsahl Sigvartsen, psykisk helse  Charlotte Skogvold, ungdomslege Med fokus på kunnskap og glede! Rektors innledning på foreldremøtene 13.september 201616


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 13.SEPTEMBER 2016 Med fokus på kunnskap og glede!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google