Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medbestemmelse og HR Kurs Sørmarka 11. januar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medbestemmelse og HR Kurs Sørmarka 11. januar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medbestemmelse og HR Kurs Sørmarka 11. januar 2016

2 Formålet med kurset Dele erfaringer på tvers Identifisere uønskede utviklingstrekk Gjøre det enklere å lage lokale strategier Bruke lov- og avtaleverket aktivt overfor arbeidsgiver Bevisstgjøre tillitsvalgte og medlemmer på arbeidsplassen

3 Funksjonell HR-definisjon (Kuvaas) Alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av menneskelige ressurser i organisasjoner. HR-aktiviteter kan innebære belønningssystemer, medarbeidersamtaler, lederutvikling, teamorganisering og opplæring. 3

4 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør Eller med andre ord… Som begrenses av (blant annet): Lov- og avtaleverk Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Aml. Tjml. Polyppl.

5 Forsøk på å effektivisere, lede, organisere og brukerrette... Taylorisme Human relations Human resources MTM – tidsstudier Bench-marking Kvalitetsstyring Balansert målstyring Beste praksis Lean 5 Endringsledelse Transaksjonsledelse Transformasjonsledelse Avviksmåling Empowerment Motivasjonsledelse Begeistringsledelse Fjernledelse og mange, mange, mange mange flere…

6 HR Arketyper (Falkum /Nordrik) Hard HR – Kontrollorientert, kvantifiserte mål, også måling av forpliktelse Forpliktelsesorientert HR – Identifikasjon med virksomhetens mål og verdier Samarbeids HR – Relasjonsorientert. Felles forståelse av mål og virkemidler --------------------------------------------------------------------- IR (industrial relations) – Relasjon basert på partsforhold, lov- og avtaleverk ---------------------------------------------------------------------- Andre typer Rar HR – Outrerte opplegg 6 Økt individualisering Kollektivt orientert ???

7

8 Leder i Hydro "Knut Helgaker, lot seg overbevise om hestens potensial i ledelsesutvikling da han var på kurs hos Ellen Ofstad for å lære å kommunisere med hester." "Hjemme på gården Helgaker på Hadeland investerer han to millioner kroner på et prosjekt med hest som coach og en profesjonell organisasjonspsykolog."

9

10 Hva lærer barna? Vær proaktiv: «Sammen er vi bedre» Gjør det viktigste først: Jobb før du leker Tenk vinn-vinn: «Alle kan vinne» Søk å forstå, deretter å bli forstått Skap synergi: Begreper som brukes er «kompromiss» og «det tredje alternativ» Slip sagen: Å ta vare på seg selv 10

11 Endringer som kjennetegner HR Fra inkluderende til autoritær ledelsesstil – åpen diskusjon og drøfting vs. ensidige beslutninger Fra respekt for lov- og avtaleverk til omgåelse – ikke-reelle prosesser, brudd pålov og bestemmelser Fra personalledelse til HR-ledelse – ansattes rettigheter vs. ledelsens krav Fra kollektiv til individuell lønnsdannelse - likt lønn for likt arbeid vs. resultatlønn, insentiv, gulrot og pisk Fra forvaltning til forretning i staten -faglighet, samfunnsoppdrag vs. effektivitet

12 Nye styringssystemer i staten Daglig produksjonsstyring – daglige individuelle mål – arbeidsintensivering Automatisk eller lederstyrt fordeling av oppgaver – mindre autonomi i arbeidshverdagen Overvåkning av ansatte – stress, arbeidspress Statistikkinnhenting for benchmarking – konkurranse mellom hverandre og enheter – svekket solidaritet

13 Som legitimeres gjennom… Policyer Virksomhetsverdier Ledelsesplattformer Medarbeidertilfredshetsundersøkelser Interne definisjoner av kunnskap Uformell organiseringsstruktur Stillingsbeskrivelser som ikke er lønnsbærende Endret arbeidsgiverpolitikk Svekket lov- og avtaleverk 13

14 NTLs prinsipp- og handlingsprogram – selvbestemmelse, individualisering, personvurderinger Den enkelte arbeidstaker må gis økt innflytelse over utforming av egen arbeidssituasjon. NTL vil jobbe mot alle former for individualisering av produksjonsmål. NTL går mot innføring av ulike former for personvurderinger, da de er subjektive og vilkårlige og hindrer et likeverdig partsforhold. Kartlegginger av den ansattes personlighet og holdninger skal ikke forekomme. 14

15 Php – kontroll og overvåkning Arbeidstakerne må sikres mot unødvendig overvåking på arbeidsplassen. NTL vil arbeide mot rapporterings- og målstyringssystemer som identifiserer den enkelte og som fratar de ansatte innflytelse over egen arbeidshverdag. Overvåking må aldri bli en del av styringssystemer og lederoppgaver. Det må sikres at ulovlig overvåking ikke forekommer. 15

16 Php – ytringsfrihet Vernet om ytringsfrihet og retten til varsling er viktig for å motvirke korrupsjon og sikrer at ansattes kunnskap og synspunkter kan bidra til en bedre offentlig sektor. Bruk av formelle og uformelle virkemidler for å fremme lojalitet til arbeidsgiver på bekostning av en grunnleggende rett til å ytre seg må motvirkes. 16

17 Php - medbestemmelse NTL skal kjempe for at ansatte gjennom sine organisasjoner sikres reell medbestemmelse i forhold som har med arbeidssituasjonen å gjøre. NTL vil arbeide for å videreutvikle de ansattes rett til medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassene, og ønsker å styrke avtalene som er inngått sentralt og lokalt. Avtaleverket må sikre at medbestemmelsen ivaretas og utøves på alle organisatoriske nivå, uavhengig av virksomhetens styringsmodell eller struktur. Respekt for og oppfølging av lov- og avtaleverket er en nødvendig forutsetning for å få til gode løsninger. Virksomheter som ikke følger avtaleverkets bestemmelser og intensjoner må følges opp av overordnet myndighet. 17

18 18

19

20 Hvorfor motstand mot uønsket HR-praksis? Medlemmenes arbeidsvilkår forringes Vår innflytelse og relevans som part på arbeidsplassen svekkes Ensidige effektivitetshensyn undergraver faglighet og evne til å oppfylle samfunnsoppdraget


Laste ned ppt "Medbestemmelse og HR Kurs Sørmarka 11. januar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google