Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Jeger- og Fiskerforbund Innføring i organisasjonen Norges Jeger- og Fiskerforbund Innføring i organisasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Jeger- og Fiskerforbund Innføring i organisasjonen Norges Jeger- og Fiskerforbund Innføring i organisasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Jeger- og Fiskerforbund Innføring i organisasjonen Norges Jeger- og Fiskerforbund Innføring i organisasjonen

2 Velkommen til en innføring i jeger- og fiskerorganisasjonen! Formålet med presentasjonen er å gi en grunnleggende og enkel oversikt over Norges Jeger- Fiskerforbunds oppbygging og struktur og hvilke innsatsområder organisasjonen har. Del 1 av et todelt grunnleggende organisasjonskurs. Formålet med presentasjonen er å gi en grunnleggende og enkel oversikt over Norges Jeger- Fiskerforbunds oppbygging og struktur og hvilke innsatsområder organisasjonen har. Del 1 av et todelt grunnleggende organisasjonskurs.

3 Alle temaene i denne opplæringen er knyttet til NJFFs Tillitsvalgtguide. Den finner du på njff.no Gjennom del 2 – Drift av foreninger – får du innsikt i foreningsstyrets arbeidsoppgaver, hva de ulike styrerollene innebærer, og hvordan man drifter en lokalforening. Se njff.no for nærmere informasjon og opplæringen i sin helhet. Har du spørsmål etter gjennomgangen? - Ta gjerne kontakt med fylkeslaget eller NJFF Sentralt Utfyllende informasjon

4 NJFF - oppbygging og struktur

5 NJFFs historie - I Norsk Jæger- og Fiskerforening ble stiftet i 1871 De viktigste formål for foreningen var i starten: Sportsjakt og sportsfiske -et sosialt felleskap -tilretteleggelse for utøvelsene Rovdyrbekjempelse -viktig satsningsområde Påvirkning av lover og regler -viktig å påvirke rammebetingelsene Informasjon og kunnskapsbygging -eget informasjonsblad/tidsskrift fra 1872 Norsk Jæger- og Fiskerforening ble stiftet i 1871 De viktigste formål for foreningen var i starten: Sportsjakt og sportsfiske -et sosialt felleskap -tilretteleggelse for utøvelsene Rovdyrbekjempelse -viktig satsningsområde Påvirkning av lover og regler -viktig å påvirke rammebetingelsene Informasjon og kunnskapsbygging -eget informasjonsblad/tidsskrift fra 1872

6 NJFFs historie - II Viktige saker utover på 1900-tallet: -Jaktlovgivningen -Fiskeforvaltning og fiskekultivering -Organisert opplæringsvirksomhet Sammenslåing med Arbeidernes Jeger- og Fiskerforbund (1960) og Norges Sportsfiskerforbund (1963) Jegeropplæringen ble et av de store innsatsområdene på slutten av 1900-tallet Stor organisasjonsutvikling i årene rundt årtusenskiftet, med satsing på fylkeslagsvirksomheten Viktige saker utover på 1900-tallet: -Jaktlovgivningen -Fiskeforvaltning og fiskekultivering -Organisert opplæringsvirksomhet Sammenslåing med Arbeidernes Jeger- og Fiskerforbund (1960) og Norges Sportsfiskerforbund (1963) Jegeropplæringen ble et av de store innsatsområdene på slutten av 1900-tallet Stor organisasjonsutvikling i årene rundt årtusenskiftet, med satsing på fylkeslagsvirksomheten

7 NJFF i dag NJFF – eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge 113 000 medlemmer 572 lokalforeninger fordelt over hele landet 19 fylkeslag Sentraladministrasjon på Hvalstad og kontorer i alle fylker med bl.a. heltidsansatte fylkessekretærer NJFF – eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge 113 000 medlemmer 572 lokalforeninger fordelt over hele landet 19 fylkeslag Sentraladministrasjon på Hvalstad og kontorer i alle fylker med bl.a. heltidsansatte fylkessekretærer

8 Hovedformål fra §2, vedtekter for NJFF: Ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning Sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene Være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt og fisk i samfunnet Tilrettelegge for og sikre god rekruttering av jegere og fiskere Sikre naturgrunnlaget og samfunnets rammebetingelser for jakt og fiske gjennom faglig og politisk virksomhet Hovedformål fra §2, vedtekter for NJFF: Ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning Sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene Være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt og fisk i samfunnet Tilrettelegge for og sikre god rekruttering av jegere og fiskere Sikre naturgrunnlaget og samfunnets rammebetingelser for jakt og fiske gjennom faglig og politisk virksomhet Formål

9 Handlingsprogrammet Hovedmål: Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk Være en sterk organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fiske og regelverk Ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte Hovedmål: Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn anerkjennelse Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk Være en sterk organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fiske og regelverk Ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte

10 Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid! Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid!

11 Hvorfor er vi en organisasjon? Sammen er vi sterke!

12 NJFFs organisasjonmodell

13 Hvem bestemmer? LandsmøtetForbundsstyret Årsmøte i fylkeslaget Fylkeslagsstyre Årsmøte i lokalforening Lokallagsstyre Medlemmene Representantskapet

14 Medlemmer Ca 115 000 medlemmer Medlemmene er de egentlige eierne av organisasjonen Det er medlemmenes interesser, nå og i fremtiden,organisasjonen først og fremst er til for å ivareta. De fleste medlemmene er tilknyttet en lokalforening Ca 115 000 medlemmer Medlemmene er de egentlige eierne av organisasjonen Det er medlemmenes interesser, nå og i fremtiden,organisasjonen først og fremst er til for å ivareta. De fleste medlemmene er tilknyttet en lokalforening

15 Fordeling av medlemsmassen

16 Lokalforeningen I NJFF består av rundt 570 lokalforeninger. Lokalforeningene er selvstendige juridiske og økonomiske enheter. Foreningene har egne vedtekter som legger de viktigste rammene for deres egen virksomhet. Foreningne må de forholde seg til de føringer og rammebetingelser som organisasjonen for øvrig til enhver tid har, bl.a. beslutningene må NJFFs landsmøte. NJFF består av rundt 570 lokalforeninger. Lokalforeningene er selvstendige juridiske og økonomiske enheter. Foreningene har egne vedtekter som legger de viktigste rammene for deres egen virksomhet. Foreningne må de forholde seg til de føringer og rammebetingelser som organisasjonen for øvrig til enhver tid har, bl.a. beslutningene må NJFFs landsmøte.

17 Lokalforeningen II Det er i lokalforeningen det skjer! Aktiviteter Gi medlemmene gode muligheter/tilbud/fordeler Sikre jegerne og fiskernes interesser lokalt Det er i lokalforeningen det skjer! Aktiviteter Gi medlemmene gode muligheter/tilbud/fordeler Sikre jegerne og fiskernes interesser lokalt

18 Ressurs for lokalforeningene i fylket Bindeledd mellom foreningene og NJFF sentralt Bistår forbundet i alle spørsmål som vedrører fylket Utadrettet virksomhet overfor regionale myndigheter/institusjoner/organisasjoner m.fl. Eget styre som velges på fylkeslagets årsmøte Administrasjonskontor hvor fylkessekretæren har ansvaret for daglig drift Fylkeslaget

19 Ledes av forbundsstyret som velges på landsmøtet Administrasjonen ledes av generalsekretær Rundt 40 ansatte på Hvalstad i Asker 19 heltidsansatte fylkessekretærer Har fagpersoner på de fleste av organisasjonens interessefelt NJFF Sentralt

20 Jakt & Fiske Landets største magasin for jakt- og fiskeinteresserte 11 utgaver i året Utgis av NJFF og er en sentral medlemsfordel Redaksjonen har sitt kontor på Hvalstad Landets største magasin for jakt- og fiskeinteresserte 11 utgaver i året Utgis av NJFF og er en sentral medlemsfordel Redaksjonen har sitt kontor på Hvalstad

21 Et nasjonalt opplæringssenter for jakt og fiske heleid av organisasjonen, lokalisert til Flå i Hallingdal Kurs og aktiviteter innen jakt, fiske, forvaltning og friluftsliv «Spydspissen» i organisasjonens opplæringsvirksomhet Stedet for både å HØRE, SE OG GJØRE Jakt og Fiskesenteret

22 Temaer for diskusjon Nå følger noen temaer som skal diskuteres blant de tilstedeværende (deltakerne). Er det tid, så diskuter også gjerne andre viktige temaer/saker som har med organisasjonen å gjøre. Nå følger noen temaer som skal diskuteres blant de tilstedeværende (deltakerne). Er det tid, så diskuter også gjerne andre viktige temaer/saker som har med organisasjonen å gjøre.

23 Tema 1 Til sammen utgjør alle NJFFs medlemmer en stor og viktig ressurs som kan jobbe for jegerne og fiskernes interesser. Diskuter dere fram til de tre viktigste temaene/sakene som foreningen har hatt virksomhet på eller engasjement i gjennom de siste årene. Til sammen utgjør alle NJFFs medlemmer en stor og viktig ressurs som kan jobbe for jegerne og fiskernes interesser. Diskuter dere fram til de tre viktigste temaene/sakene som foreningen har hatt virksomhet på eller engasjement i gjennom de siste årene.

24 Tema 2 NJFFs Handlingsprogram beskriver hvilke mål det er vedtatt at NJFF skal jobbe for (bilde nr. 9). Hvilke av områdene beskrevet i Handlingsprogrammet jobber din lokalforening særlig innenfor? Er det temaer/innsatsområder som foreningen burde ha tatt fatt i, eller eventuelt utvidet sin virksomhet innenfor? NJFFs Handlingsprogram beskriver hvilke mål det er vedtatt at NJFF skal jobbe for (bilde nr. 9). Hvilke av områdene beskrevet i Handlingsprogrammet jobber din lokalforening særlig innenfor? Er det temaer/innsatsområder som foreningen burde ha tatt fatt i, eller eventuelt utvidet sin virksomhet innenfor?

25 Tema 3 De fleste er medlemmer på grunn av tilbudene som finnes i lokalforeningen de tilhører. Hvilke tilbud i din lokalforening tror du er de viktigste for medlemmene? Hvilke tilbud tror dere foreningen kan etablere for å gjøre medlemmene enda mer fornøyde med medlemskapet? De fleste er medlemmer på grunn av tilbudene som finnes i lokalforeningen de tilhører. Hvilke tilbud i din lokalforening tror du er de viktigste for medlemmene? Hvilke tilbud tror dere foreningen kan etablere for å gjøre medlemmene enda mer fornøyde med medlemskapet?

26 Tema 4 Fylkeslaget skal blant annet være en ressurs for lokalforeningen. Har foreningen hatt kontakt med fylkeslaget det siste året, i så fall hva har fylkeslaget bistått med? Hva er det viktigste som fylkeslaget kan bistå foreningen med det kommende året? Fylkeslaget skal blant annet være en ressurs for lokalforeningen. Har foreningen hatt kontakt med fylkeslaget det siste året, i så fall hva har fylkeslaget bistått med? Hva er det viktigste som fylkeslaget kan bistå foreningen med det kommende året?

27 Til slutt: Vil du vite mer? I del 2 («Drift av foreninger») finner du en grundigere innføring i lokalforeningens arbeidsoppgaver, hva de ulike styrerollene innebærer, og hvordan man drifter en lokalforening. Se njff.no for nærmere informasjon og opplegget i sin helhet. Vil du vite mer? I del 2 («Drift av foreninger») finner du en grundigere innføring i lokalforeningens arbeidsoppgaver, hva de ulike styrerollene innebærer, og hvordan man drifter en lokalforening. Se njff.no for nærmere informasjon og opplegget i sin helhet.


Laste ned ppt "Norges Jeger- og Fiskerforbund Innføring i organisasjonen Norges Jeger- og Fiskerforbund Innføring i organisasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google