Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturkonferanse 1. -2.april 2016 Den kulturelle skulesekken Nasjonal satsing for profesjonell kunst og kultur til alle skuleborn Samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturkonferanse 1. -2.april 2016 Den kulturelle skulesekken Nasjonal satsing for profesjonell kunst og kultur til alle skuleborn Samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.skulesekken.no Kulturkonferanse 1. -2.april 2016 Den kulturelle skulesekken Nasjonal satsing for profesjonell kunst og kultur til alle skuleborn Samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet 200 mill. kr Ny etat frå 2016 – konsekvensar – Rikskonsertane blir DKS Foto: David Zadig

2 www.skulesekken.no Kulturkonferanse 1. -2.april 2016 2 Ulike kunst- og kulturutrykk Musikk Scenekunst Visuell kunst Litteratur Film Kulturarv  Rikskonsertane  Norsk scenekunstbruk  Nasjonalmuseet  Norsk forfattarsentrum  Film & kino  Norsk kulturråd Lokale samarbeidspartar Utøvarar, kino, museum, kulturarv Foto: David Zadig

3 www.skulesekken.no Kulturkonferanse 1. -2.april 2016 Fylkeskommunalt Fylkeskommunen forvalter ordninga 4 besøk for kvar elev pr. år 7 mill. kr i spelemidlar 2,5 mill. kr frå Rikskonsertane Kommunalt 1/3 av spelemidlane (1,7 mill. kr) direkte til kommunane Kulturkontakt i kvar kommune og på kvar skule Foto: David Zadig

4 www.skulesekken.no Kulturkonferanse 1. -2.april 2016 Ansvarsdeling i DKS Fylkeskommunen o Forvalte DKS i Sogn og Fjordane o Legge til rette for eit godt og profesjonelt innhald i DKS. Kontakt med nasjonale aktørar og nasjonalt nettverk Regionale møte med vgs Kulturkonferanse for kontaktane på skulane kvar haust. Felles for UKM, Kulturskulane og DKS Strategiplan 2010 – 2014 Informasjon på KSYS Samarbeid med lokale aktørar; teater, kino, musea, biblioteka, festivalar m.m. Kontakt med kommunane? Årleg konferanse? Regionale konferansar? Vår 2017 store endringar Foto: David Zadig

5 www.skulesekken.no Kulturkonferanse 1. -2.april 2016 Kommunane Kulturkontakt Legge tilrette kommunal DKS o Kommuneplan o Kulturforum. o Forankring i læreplan o Kvalitetssikring av tilbod, mangfald i tilboda o Fordeling av midlane o Rapportere på midlane o Samarbeid med lokale kulturinstitusjonar (kino, museum, utøvarar) o Meirbruk av utøvarar Foto: David Zadig Uttale frå KS sitt landsting 2016 Landstinget anbefaler kommuner og fylkeskommuner: å utvide og prioritere tiltak som den kulturelle skolesekken og kulturskolen, fordi kultur er en viktig del av et godt oppvekstmiljø for barn og unge

6 www.skulesekken.no Kulturkonferanse 1. -2.april 2016 Foto: David Zadig Skulane Kulturkontakt Halde seg oppdatert på KSYS om program, turneplan m.m. Halde kontakt med fylkeskommunen (timeplanar m.m.) Følgje opp DKS-tilbod med føre- og etterarbeid Gjere DKS-tilboda kjent på skulen Bestilling av buss om det er naudsynt Vere godt vertskap


Laste ned ppt "Kulturkonferanse 1. -2.april 2016 Den kulturelle skulesekken Nasjonal satsing for profesjonell kunst og kultur til alle skuleborn Samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google