Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskonferansen 5.nov. 2015 Prosjekt i Forbetringsprogrammet SLUTTRAPPORT «Behandlingslinjeprosjektet» Psykisk helsevern for barn og unge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskonferansen 5.nov. 2015 Prosjekt i Forbetringsprogrammet SLUTTRAPPORT «Behandlingslinjeprosjektet» Psykisk helsevern for barn og unge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskonferansen 5.nov. 2015 Prosjekt i Forbetringsprogrammet SLUTTRAPPORT «Behandlingslinjeprosjektet» Psykisk helsevern for barn og unge

2 Bakgrunn for prosjektet Omorganisering av PBU i 2011 Fire selvstendige enheter ble samla i ei avdeling: Sogndal BUP Førde BUP Nordfjord BUP Ungdomsavdelingen UPH seksjonsleder Mary-Ann Refseth

3 En avdeling - PBU Behov for å se på prioriteringer, arbeidsmåter og ressursbruk i de ulike seksjonene Ønske om å utvikle og befeste felles kultur Ønske om helhetlige pasientforløp seksjonsleder Mary-Ann Refseth

4 Målet med prosjektet Sikre barn og unge med psykiske lidelser et likeverdig tilbud i Sogn og Fjordane Identifisere flaskehalser i pasientforløpet fra mottatt henvisning til epikrise sendt Forslag til endrede arbeidsmåter for å sikre optimal bruk av ressursene i avdelinga seksjonsleder Mary-Ann Refseth

5 Avgrensing av prosjektet Sikre lik praksis i utredning og behandling God brukermedvirkning God ressursbruk seksjonsleder Mary-Ann Refseth

6 Målet etter avgrensing: Lik praksis i poliklinikkene: – Minste standard kartlegging av alle pasienter – Utredning og behandling av pasientgruppene ADHD og autismespekterlidelser – Brukermedvirkning gjennom bruk av behandlingsplan Bedre samhandling mellom post og poliklinikk Bedre ressursbruk Fornøyde pasienter/foresatte Fornøyde medarbeidere seksjonsleder Mary-Ann Refseth

7 Prosjektorganisering seksjonsleder Mary-Ann Refseth

8 Kartlegging gjennomført 2012/2013 Medarbeiderundersøkelse Brukerundersøkelse Bruk av minste standard kartlegging: Anamnese Screeninginstrument (DAWBA, CBCL, ASQ) Bruk av behandlingsplan Tid fra oppstart til diagnose på akse 1 var satt + diagnoser på alle akser Samhandling mellom UPH og poliklinikk: Kvalitet på henvisning/rutiner Samarbeidsmøter under innleggelse Utskrivingsrutiner ADHD Rutiner ved hver seksjon Autismespekter Rutiner ved hver seksjon Ressursbruk Antall pasienter, henvist, starta opp og avslutta per stilling Antall konsultasjoner per behandler seksjonsleder Mary-Ann Refseth

9 Svarprosent 84% 46% i 2006 Kven har svart ? 62 % føresette 38 % pasient Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen ? Nei 42 % Ja, men ikkje lenge 46 % Ja, ganske lenge 10 % Ja, altfor lenge 2 % Gj.snitt ventetid for dei som har fått starta behandling er 50 dagar 2006 15,7 % 53 % 19 % 12,3 %

10 60% av dei som har fått skjemaet har svart 1- er stort behov for endring 4- er gode, tilfredstillande arbeidsmiljøforhold 79 % opplever tilfredsstillande arbeidsmiljøforhold og lite eller ingen behov for endring 21 % melder at det kan bli bedre

11 Pasientstraum og antall konsultasjonar – per ref. stilling Ressursbruk I samarbeid med controller utvikla eit mål på ressursbruk. Seksjonsleiarane får kvar månad tilbakemelding med oppdaterte grafer

12 Arbeidsgruppe samhandling UPH - poliklinikk Gjennomgang av de 15 første pasientene innlagt i 2012 og registrere samarbeid/kontakt med poliklinikk og vurdere kvaliteten på henvisningene Mål: Utarbeide og revidere rutinene Øke kvaliteten på henvisningene med 30% Øke samarbeidet mellom post og poliklinikk med 30% seksjonsleder Mary-Ann Refseth

13 Arbeidsgruppe MSK, behandlingsplan, ressursbruk Utarbeide rutine for MSK og behandlingsplan Utarbeide sjekkliste for behandlerne Utvikle måleverktøy for ressursbruk 30% reduksjon i tid fra 1.konsultasjon til diagnose registret i DIPS 50% økning i bruk av behandlingsplan 10% økning i antall konsultasjoner seksjonsleder Mary-Ann Refseth

14 Rapportering seksjonsleder Mary-Ann Refseth

15 Framdriftsplan for arbeidet med EK Avdelingspesifikke rutiner blir gjennomgått i avdelinga sitt kvalitetsråd

16 Resultat Bruk av minste standard kartlegging økte 63% reduksjon i tid fra 1. konsultasjon til diagnose på akse 1 ble registret i DIPS Behandlingsplan økte med mer enn 50% 15% flere konsultasjoner og 4% flere pasienter Kvaliteten på henvisningene til UPH økte med 56% Samarbeidsmøter post-poliklinikk økte med 59% seksjonsleder Mary-Ann Refseth

17 Oppsummering God relasjon og kommunikasjon i møte med pasient og foresatte Oversiktlig dokumentasjon av funn, vurderinger og behandling Grunnlaget for god behandling Engasjerte og kompetente medarbeidere God ressursbruk Kvalitet

18 Refleksjoner Vi har målt det som kan måles Og oppnådd gode resultat Men er kvaliteten i pasientbehandlinga bedre? Hvem definerer kvalitet og hvordan kvalitet blir målt, og hvordan vekte «kvalitetene»? Hva er viktigst for våre pasienter: – Psykisk helseproffene peker på : å bli sett, forstått og virksomme behandlingsmetoder tilpasset den enkelte. «Mennesket med fagkunnskap» seksjonsleder Mary-Ann Refseth

19 Fagpersonene er den viktigste ressursen og kvaliteten vi har Større fokus på våre medarbeidere og kompetansen de har til å utrede/behandle, og skape gode og utviklende relasjoner til pasientene med bruk av fagkunnskapen Handlingsrom til å utøve faget uten for mye detaljstyring som griper inn i hvordan vi organiserer pasientarbeidet – «skreddersøm» seksjonsleder Mary-Ann Refseth

20 Etter forbedringsprosjektet Vi fortsetter med fokus på «pasientens helsetjeneste» og bruk av behandlingsplan/egen medvirkning i utredning og behandling Etablere rutiner for halvårlig saksgjennomgang opp mot sjekklista og tilbakemelding til henviser/fastlege Identifisere pasientforløpene der vi ikke får til endring/bedring Finne måter å evaluere på i hvert enkelt behandlingsforløp Fra gruppenivå til det enkelte pasientforløp seksjonsleder Mary-Ann Refseth


Laste ned ppt "Kvalitetskonferansen 5.nov. 2015 Prosjekt i Forbetringsprogrammet SLUTTRAPPORT «Behandlingslinjeprosjektet» Psykisk helsevern for barn og unge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google