Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima- og miljøutfordringer Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima- og miljøutfordringer Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima- og miljøutfordringer Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus

2 STAVANGER KOMMUNE Viktige områder ■ Klimagassutslipp ■ Luftkvalitet ■ Forurenset sjøbunn

3 STAVANGER KOMMUNE Klimagassutslipp Målsetting (jf vedtatt Klima- og miljøplan): Stavanger skal redusere sine direkte utslipp av klimagasser med 20 % i forhold til utslippene i 1991. Dette innebærer en reduksjon på ca. 30 % av utslippene i 2010. Utslippene i 1991 var 256 000 tonn.

4 STAVANGER KOMMUNE Reduksjon i klimagassutslipp Ambisjon iht. Klima- og miljøplanen: Ca 85 000 tonn reduksjon fra 2010 til 2020 Kilde: Statusrapport 2014 Resultater: Klimagassutslipp (1000 tonn CO 2 ):

5 STAVANGER KOMMUNE Viktige tiltaksområder ■ Transport ■ Kollektivtransport ■ Sykkel/gange ■ Mer miljøvennlige kjøretøy ■ Konsentrert arealutvikling ■ Energi ■ Utfasing av oljekjeler ■ Energisparetiltak ■ Vannbåren varme ■ Avfallshåndtering

6 STAVANGER KOMMUNE Stasjonær energi Utfasing olje/fossilt brensel ■ Samarbeid kommunene Stavanger - Sandnes og Naturvernforbundet om informasjon, kampanjer, veiledning og økonomisk støtte

7 STAVANGER KOMMUNE Klimagassutslipp Lokale og globale utfordringer

8 STAVANGER KOMMUNE Luftkvalitet Svevestøv / partikler: ■ PM 10 : Asfalt-, bremse- og dekkslitasje (særlig fra piggdekk), strøsand, vedfyring, industri og langtransportert bidrag ■ PM 2,5 : Vedfyring, eksosutslipp, industri og langtransportert bidrag Nitrogendioksid (NO 2 ): ■ Summen av NO 2 og NO kalles for NOx. Dannes ved forbrenningsprosesser med høy temperatur. NO reagerer med bakkenært ozon og bidrar til NO 2 som er helseskadelig. ■ Viktigste kilde er eksosutslipp fra veitrafikk. Dieselkjøretøy slipper ut mest NO 2.

9 STAVANGER KOMMUNE ■ Partiklenes egenskaper som kjemisk sammensetning, størrelse og overflateareal samt antall partikler, påvirker hvor de avsettes, hvor lenge de forblir kroppen og hvordan de påvirker helsen. ■ Større partikler trenger ofte inn i luftveiene, mens de minste partiklene kan trenge inn i blodet og dermed overføres til andre organer. Hvordan partiklene påvirker helsen

10 STAVANGER KOMMUNE ■ astmatikere ■ personer med luftveislidelser ■ hjerte-/karsykdommer ■ barn og unge ■ gravide ■ eldre ■ økt risiko for hoste, bronkitt og bihulebetennelse Hvem er mest utsatt for helsepåvirkning?

11 STAVANGER KOMMUNE Måling av luftkvalitet i Stavanger ■ To stasjonære målestasjoner: 1) ved sterkt trafikkert gate (Rv509), Kannik 2) ved sentrumsnært boligområde, Våland

12 STAVANGER KOMMUNE Luftkvaliteten i Stavanger (NO 2 )

13 STAVANGER KOMMUNE Luftkvaliteten i Stavanger (PM10)

14 STAVANGER KOMMUNE Piggfri-kampanjen www.pigfree.no

15 STAVANGER KOMMUNE Status Resultatene for Nord-Jæren vinteren 2015: Piggfri andel lette kjøretøy 78,5 % Piggfri andel tunge kjøretøy 86,6 % Samlet piggfri andel 79,3 % Vi nærmer oss altså 80 % og tunge kjøretøy ligger på det nivå vi ønsker. Fordelingen (lette kjøretøy): Stavanger82,4 % Sandnes 66,8 % Piggdekkgebyr? Foreløpig stimulert til frivillighet og ikke piggdekkgebyr. I Oslo og Bergen er det innført piggdekkgebyr.

16 STAVANGER KOMMUNE Forurenset sjøbunn ■ Langsiktig prosjekt om opprydding etter «gamle synder» i Stavangers havnebasseng ■ Gjennomført kartlegginger og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ■ Søkt om midler fra Miljødirektoratet ■ De første tiltaksplaner under utarbeidelse ■ Orientering ifb med befaring i ettermiddag

17 STAVANGER KOMMUNE Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Klima- og miljøutfordringer Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google