Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEFSN KOMMUNE Hvorfor litteraturfestival????? Den nasjonale satsningen ”Gi rom for lesing” Biblioteknettverket (Alle skolebibliotekansvarlige + biblioteksjefene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEFSN KOMMUNE Hvorfor litteraturfestival????? Den nasjonale satsningen ”Gi rom for lesing” Biblioteknettverket (Alle skolebibliotekansvarlige + biblioteksjefene."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEFSN KOMMUNE Hvorfor litteraturfestival????? Den nasjonale satsningen ”Gi rom for lesing” Biblioteknettverket (Alle skolebibliotekansvarlige + biblioteksjefene i Grane, Hattfjelldal og Vefsn kommune) Henvendelse og inspirasjon fra; Nordland fylkesbibliotek i Narvik og ”Narvikfestivalen”. JA….dette har vi lyst til….

2 VEFSN KOMMUNE Til biblioteknettverket Mosjøen Libris v/ Britt Anne Moen Sørsamisk bokbuss v/ Tom Kappfjell Mosjøen kino v/ Per Breirem Vefsn museum v/ Kristin Halås Vefsn landbruksskole Mosjøen vg.skole Vefsn vg.skole Innkalling til samarbeidsmøte, ang litteraturuke for barn og unge. Vi er så heldige at IBBY vil legge sin presentasjon av nye barne- og ungdomsbøker hit til Mosjøen i høst. Presentasjonene vil bli i uke 47, dvs 22. – 24.november. I den forbindelse ønsker Fylkesbiblioteket, avd Narvik, å inngå et samarbeid med folkebiblioteket i Vefsn/ Biblioteknettverket med hensyn til ei litteraturuke for barn og unge i uke 47. Ei slik uke kan inneholde flere lesefremmende tiltak, som for eksempel; Bokteater, Forfatterbesøk, Bok – film, Skrivestue, Fortellerstund, Barn formidler til barn I den forbindelse inviteres dere alle til et planleggingsmøte med sikte på å kunne gjennomføre litteraturuke for barn og unge i Mosjøen i uke 47. Vi møtes på Rådhuset i Vefsn, møterom Heilfjell 3.etg. 31.august Kl. 12.00. Gi beskjed om du ikke har anledning å møte. Vennlig hilsen Johanne Skjølberg RKK Vefsn Prosjekt: Gi rom for lesing.

3 VEFSN KOMMUNE Høsten 2006 ble ”Unges litteraturfestival” arrangert for første gang i Mosjøen. Onsdag 29. november 2006 ble alle grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal, samt Vefsn videregående skole invitert til å delta på en litterær vandring gjennom byen…….. I slutten av august 2006 ble det oppnevnt ei arbeidsgruppe på 5 personer. Gruppa besto av skolebibliotekarer/lærere fra Kulstad skole, Kippermoen ungdomsskole og Vefsn videregående skole, samt representant for Mosjøen Libris og biblioteksjefen i Vefsn. Så var vi i gang……..

4 VEFSN KOMMUNE AKTIVITETER……. På festivaldagen foregikk det parallelle arrangementer på til sammen ti ulike arenaer Mosjøen rundt. Vi hadde booket oss inn på kino, bibliotek, museum, kafeer og møtelokaler, foruten at vi tok torget i bruk. På alle steder ble samme arrangement gjentatt, vanligvis tre-fire ganger. Det betydde at skole-elevene kunne vandre fra sted til sted, gjennom ei litteratursti, og slik få maksimalt ut av dagen. For å få rettferdig fordeling og god aldersspredning, fordelte arbeidsgruppa tilbudene til de ulike skolene/aldersgruppene.

5 VEFSN KOMMUNE Forfatteren Øistein Hølleland skriver autografer…… Forfatteren Øistein Hølleland har en vid bokproduksjon bak seg og fortalte/leste for alle alderstrinnene i fire ulike omganger. Vefsn bibliotek…….

6 VEFSN KOMMUNE Mosjøen kino Monica Boracco Borring presenterte sin helt ferske bok ”Trigger” og introduserte i tillegg filmen ”Trigger”. Det gav elevene mulighet til å oppleve både bok og film om samme tema og erfare ulikheten mellom mediene. Filmen ble vist for alle alderstrinn, mens boka ble presentert for mellom- og ungdomstrinnet. Storsalen; Filmen Trigger….. Små’n; Bokpresentasjon….

7 VEFSN KOMMUNE Vefsn museum - Jacobsenbrygga Britt Hansen, lærer og tekstilkunstner fra Susendalen, har satt seg inn i lokale eventyr og sagn og laget fantasifigurer til disse i tovet ull. Hun stilte ut en del av figurene, fortalte om hvordan disse var blitt til og formidlet tradisjonsstoffet til alle alderstrinn, i fire omganger.

8 VEFSN KOMMUNE Knut Lindh leser fra si egen bok: Adolf Hitler – Blod og ære Kunstforeningens lokaler….. Knut Lindh fortalte/leste fra sin nye bok ”Adolf Hitler - Blod og ære” og ivaretok slik fagboka for ungdomsskoletrinnet.

9 VEFSN KOMMUNE Charlotta Berglund forteller om sørsamisk kultur i lavvo på torget Lavo på torget….. Lærer/student og sørsame Charlotta Berglund fra Majavatn fortalte om sørsamenes kultur og språk til ungdomsskoletrinnet. I tillegg sang og lekte hun (på sørsamisk) med småskoletrinnet. Dette arrangementet foregikk i lavvo på torget, med reinskinn, bål og fakkelbokser……

10 VEFSN KOMMUNE Ungdomslokalet Line Baugstø holdt skriveverksted i to omganger, for det eldste trinnet i barneskolen og for ungdomsskolen. Kun noen elever fikk dette tilbudet, ca 50 elever.

11 VEFSN KOMMUNE Mosjøen Libris Liv Inger Moen, ansatt ved Mosjøen Libris, formidlet billedbøker til småskoletrinnet i bokhandelen. Ungdom formidler barnebøker og eventyr… Dette var resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Kippermoen ungdomsskole og Vefsn landbruksskole der elevene hadde som mål å bli gode litteraturformidlere…. Utekontaktens lokaler…..

12 VEFSN KOMMUNE Gilles Læreren Bjørn Johnsen fra Vefsn har skrevet boka ”Menneskejerven”, komponert musikk til (CD) og gjort ulike filmopptak. På denne bakgrunnen laget han en multimediapresentasjon for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

13 VEFSN KOMMUNE GRANMOEN og ELSFJORD SKOLE TILBUD LITTERATURFESTIVAL 29. NOV. Øistein HøllelandBokpresentasjon/opples ning Vefsn bibliotek10.00- 10.45 Ca. 506.- 8. trinn Filmen ”Trigger”Introduksjon av forfatteren av boka Monica B. Borring Storsalen10.45- 12.15 Ca. 1203. -8. trinn Monica B. Borring: Boka ”Trigger” Presentasjon/opplesningSmå’n13.00- 13.40 Ca. 60Mellomtri nn Liv Inger MoenNye barnebøkerMosjøen Libris11.00- 11.30 Ca. 251. - 2. trinn Britt HansenEventyr/sagn fra Helgeland Jacobsenbrygga10.00- 10.45 Ca. 609. – 10. trinn Knut Lindh: ”Adolf Hitler” Presentasjon av bokaKunstforeninge ns lokaler (Skjervgt. 1) 09.00- 09.45 Ca. 259. trinn Elever fra Kippermoen Ungdom formidler barnebøker og eventyr Utekontakten (Gml. Heimebakeriet) 10.00- 10.45 Ca. 251. – 2. trinn

14 VEFSN KOMMUNE KIPPERMOEN SKOLE og VEFSN SKOLE- OG TRENINGSSENTER – TILBUD LITTERATURFESTIVAL 29. NOV. Øistein HøllelandBokpresentasjon/opplesni ng Vefsn bibliotek09.00- 09.45 Ca. 508. trinn Line BaugstøSkriveverkstedUngd.lokalet11.30- 14.00 Ca. 2510. trinn Monica B. Borring : Boka ”Trigger” Presentasjon/opplesningSmå’n13.00- 13.40 Ca. 308. trinn Charlotte BerglundOm sørsamer/joik, lekLavvo på torget09.00- 09.45 Ca. 259. trinn Britt HansenEventyr/sagn fra Helgeland Jacobsenbrygga09.00- 09.45 Ca. 508. trinn Knut Lindh: Adolf HitlerPresentasjon av bokaKunstforeninge ns lokaler (Skjervgt. 1) 09.00- 09.45 Ca. 259. trinn Knut Lindh: Adolf HitlerPresentasjon av bokaKunstforeninge ns lokaler (Skjervgt. 1) 10.00- 10.45 Ca. 5010. trinn Bjørn Johnsen: ”Menneskejerven” Presentasjon bok/CD/bilder/TV-opptak Gilles10.00- 10.45 Ca. 25Alle Bjørn Johnsen: ”Menneskejerven” Presentasjon bok/CD/bilder/TV-opptak Gilles11.30- 12.15 Ca. 50Alle

15 VEFSN KOMMUNE I tillegg skjedde det mye på skolene…… I tillegg var det tre skoler, Granmoen, Kulstad og Mosjøen, som videreutviklet arrangementet til en hel litteraturuke for sin skole og slik ga leselysten et enda større puff. Mosjøen skoles litteraturuke AKUKOB med mange aktiviteter….. Dette var Mosjøen skoles grunnskoleuke. Forfatterbesøk av Øistein Hølleland og Line Baugstø Teaterforestilling for foreldre og alle interesserte. Foreldreseminar med fokus på bøker v/ Line Baugstø + Vefsn bibliotek

16 VEFSN KOMMUNE Alt i alt, mye flott å se og høre….. Flinke unger, smilende foreldre og besteforeldre. Samt svette og en smule oppkavete lærere som dirigerte, spilte og administrerte mens de nokså ofte avbrøt seg selv med et hvesende "hysssj". Men er det så rart da, at ungene blir revet med – i bøkenes verden? Rune Pedersen Helgeland Arbeiderblad Mosjøen skole

17 VEFSN KOMMUNE God pressedekning! Helgeland Arbeiderblad hadde reportasje både på nett og i papirutgaven. TV Nordland reportasje i ettermiddag og kveldssendingen. DKS Nordland info på nettsiden. VIKTIG for elevene!

18 VEFSN KOMMUNE Tiltaket ble i hovedsak finansiert gjennom Den kulturelle skolesekken i Vefsn og Nordland. I tillegg dekket DKS Nordland, Gi rom for lesing og skolene selv utgifter mht forfatterbesøk i løpet av uka. Vefsn videregående betalte for sin deltakelse i festivalen. Vefsn bibliotek bidro også noe……. ØKONOMI…. Inntekter Refusjon Norsk forf.sent. 2.000,- DKS-Vefsn 20.000,- DKS-Nordland 15.000,- Vefsn videregående skole 4.500,- Cappelen 6.000,- Sum inntekter 47.500,- Utgifter Hølleland: 7.456,- Baugstø: 0,- Borring:21.398,- Lindh:11.182,- Berglund: 2.370,- Britt Hansen 3.760,- Bjørn Johnsen 3.080,- Annet 2.788,- Sum utgifter 52.034,- Underskuddet dekket Vefsn bibliotek……….

19 VEFSN KOMMUNE Evaluering…… Festivalen ble som helhet svært godt mottatt. At vi nådde 2.050 skoleelever av til sammen ca. 2.400 må sies å være god dekningsrad, ikke minst på bakgrunn av at flere klasser i småskolen hadde skolefri denne dagen. Det innebar at mange elever besøkte flere arrangementer og intensjonen med en litterær vandring ble langt på veg oppnådd. Tilbakemeldingen fra skolene er i all hovedsak positiv. Alle aktørene fikk positiv omtale; fra ”bra” til ”god”, ”kjempegod” og ”engasjert”. I et par tilfeller blir det nevnt at aktør/elever har noe ulik forventning og oppfatning om det som skal skje. Det poengterer behovet for god forhåndsinformasjon fra arrangøren. For noen skoler/klasser ser det ut til at informasjonen ikke hadde nådd godt nok fram.

20 VEFSN KOMMUNE Kontakten med forlagene må gjøres tidligere (i vårhalvåret), slik at vi har større muligheter både for å få de navnene vi ønsker og innhente mer økonomisk støtte. Evaluering…… Programmet ble for stort i forhold til at alt skulle foregå på en skoledag. De fjerntliggende skolene fikk problemer med transport og tidspunkter. Dette, sammen med begrenset tid til forhåndsreklame, kan være noe av grunnen til at skolene i Grane og Hattfjelldal ikke deltok, med unntak av den lille grendeskolen Susendal. Framtidige festivaler bør enten gå over to dager eller være konsentrert til en dag, for utvalgte alderstrinn. Dagen bør være så godt innarbeidet at hele dagen kan utnyttes. Dagen bør anslagsvis legges til oktober.

21 VEFSN KOMMUNE Arbeidsgruppa opplevde ”Unges litteraturfestival” så positiv at vi ønsker å gjenta tiltaket. Festivalen er en kunstnerisk og litterær opplevelse i seg selv……. samtidig er det viktig stadig å gi barn og unge nye vitamininnsprøytinger med leseglede og leselyst! KONKLUSJON! Vi går i gang med ny litteraturfestival neste år…..


Laste ned ppt "VEFSN KOMMUNE Hvorfor litteraturfestival????? Den nasjonale satsningen ”Gi rom for lesing” Biblioteknettverket (Alle skolebibliotekansvarlige + biblioteksjefene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google