Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnas Vel 1.08.2012 Foreldremøte Onsdag 15.2.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnas Vel 1.08.2012 Foreldremøte Onsdag 15.2.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnas Vel 1.08.2012 Foreldremøte Onsdag 15.2.2012

2 Sakliste: 1. Presentasjon av nybygget og avdelingane frå 1.08. 2. Retningslinjer for fordeling av barnegruppene 3. Litt informasjon om korleis det er tenkt i høve personalgruppene 4. Andre ting som foreldre måtte vere opptekne av i høve samorganiseringa 5. Innflyttingsdugnad 6. Eventuelt

3 Avdelingane frå 1.08.2012 Klatremus 3-5 år Klatremus 3-5 år Vellemarka:3-5 år Vellemarka:3-5 år Ole Brumm:3-5 år Ole Brumm:3-5 år Nøtteliten:0-2 år Nøtteliten:0-2 år Solsikka:0-2 år Solsikka:0-2 år Brumlemann:0-2 år Brumlemann:0-2 år

4 Framhald Avdelingane frå 1.08.2012 24 plassar på desse tre avdelingane Klatremus Klatremus Vellemarka Vellemarka Ole Brumm Ole Brumm

5 Framhald Avdelingane frå 1.08.2012 14 plassar på desse tre avdelingane Brumlemann Brumlemann Solsikka Solsikka Nøtteliten Nøtteliten

6 Vår visjon Barnas Vel – til bornas beste! Barnas Vel – til bornas beste! ” Laget si uppgåve er å gjere det so gildt for borna som råd er.” ” Laget si uppgåve er å gjere det so gildt for borna som råd er.” ( Foreninga Barnas Vel 1945)

7 Vår profil/satsingsområde Barnas Vel – kulturbarnehagen Barnas Vel – kulturbarnehagen Med fokus på kulturformidling og språkstimulering

8 Opningstid frå 01.08.12 Alle avdelingane får opningstid Alle avdelingane får opningstid Kl.07.15 – 16.45

9 1.Retningslinjene for fordeling av barnegruppene 3 storbarnsavd. og 3 småbarnsavd. : Klatremus24 born 3-5 år Klatremus24 born 3-5 år Vellemarka:24 born3-5 år Vellemarka:24 born3-5 år Ole Brumm:24 born3-5 år Ole Brumm:24 born3-5 år Nøtteliten:14 barn0-2 år Nøtteliten:14 barn0-2 år Solsikka:14 barn0-2 år Solsikka:14 barn0-2 år Brumlemann:14 born0-2 år Brumlemann:14 born0-2 år

10 Framhald 1.Retningslinjene for fordeling av barnegruppene Avd.KlatremusBarnas Vel Holmegata 19. Avd.KlatremusBarnas Vel Holmegata 19. Avd.Vellemarka: Avd.Vellemarka: Avd.Ole Brumm:Kløverhagenbygget Avd.Ole Brumm:Kløverhagenbygget Avd.Nøtteliten:Kløverhagenbygget Avd.Nøtteliten:Kløverhagenbygget Avd.Solsikka: Avd.Solsikka: Avd.Brumlemann: Avd.Brumlemann:

11 2.Retningslinjene for fordeling av barnegruppene Vi vil unngå å blande born over og under 3 år, då det vil medføre fleire barn i gruppa. Vi vil unngå å blande born over og under 3 år, då det vil medføre fleire barn i gruppa.

12 3.Retningslinjene for fordeling av barnegruppene Svært mange 2009- born Svært mange 2009- born Få barn fødde i 2008 Få barn fødde i 2008

13 Framhald 5.Retningslinjene for fordeling av barnegruppene Intern fordeling: Vi har prøvt å samle dei som har mindre syskjen eller som kjem til å søkje inn mindre syskjen, i nybygget og i Kløverhagenbygget. Vi har prøvt å samle dei som har mindre syskjen eller som kjem til å søkje inn mindre syskjen, i nybygget og i Kløverhagenbygget. Målet er stabilitet og kontinuitet i barnegruppene i den grad det er mogeleg. Målet er stabilitet og kontinuitet i barnegruppene i den grad det er mogeleg.

14 Framhald 5.Retningslinjene for fordeling av barnegruppene Endeleg barnegruppeliste der me syner kven skal gå på kva avdeling blir offentlege når opptaket er avslutta Endeleg barnegruppeliste der me syner kven skal gå på kva avdeling blir offentlege når opptaket er avslutta Opptaket blir avslutta når foreldre har takka ja til barnehagetilbod Opptaket blir avslutta når foreldre har takka ja til barnehagetilbod

15 Framhald Avd.BRUMLEMANN: Avd.BRUMLEMANN: Dei 2009 borna som ikkje har småsyskjen som søkjerplass, går over til avd. Klatremus. Resten av 2009 borna går over til avd. Vellemarka. Dei 2009 borna som ikkje har småsyskjen som søkjerplass, går over til avd. Klatremus. Resten av 2009 borna går over til avd. Vellemarka. Beheld sine 2010-born Beheld sine 2010-born 5,3 ledige plassar 5,3 ledige plassar

16 framhald Avd. VELLEMARKA Avd. VELLEMARKA Beheld sine 2009 –born. Beheld sine 2009 –born. 2010-borna går over til avd. Brumlemann 2010-borna går over til avd. Brumlemann Får i tillegg born frå Brumlemann, Solsikka og Nøtteliten. Får i tillegg born frå Brumlemann, Solsikka og Nøtteliten. Hovudsakleg 2008 og 2009 – born Hovudsakleg 2008 og 2009 – born Ikkje ledige plassar Ikkje ledige plassar

17 framhald Avd. KLATREMUS: Avd. KLATREMUS: Beheld sine born Beheld sine born Får 2009-born frå avd Brumlemann Får 2009-born frå avd Brumlemann 4,6 ledige plassar 4,6 ledige plassar

18 framhald Avd. SOLSIKKA Avd. SOLSIKKA Beheld sine 2010-born Beheld sine 2010-born 9 ledige plassar 9 ledige plassar

19 framhald Avd. NØTTELITEN Avd. NØTTELITEN Beheld sitt 2010-barn Beheld sitt 2010-barn 13 ledige plassar 13 ledige plassar

20 framhald Avd. OLE BRUMM Avd. OLE BRUMM Beheld 2007- borna Beheld 2007- borna Får 2009-born frå Nøtteliten og Solsikka Får 2009-born frå Nøtteliten og Solsikka

21 framhald Samla ledig kapasitet før opptaksprosessen: Samla ledig kapasitet før opptaksprosessen: 4,6 storbarnsplassar 4,6 storbarnsplassar 27.30 småbarnsplassar 27.30 småbarnsplassar

22 Personalressursen Norma er justert til 1 vaksne på 6,23 barn Norma er justert til 1 vaksne på 6,23 barn Born som er under to tel for to barn Born som er under to tel for to barn Total stillingskapasitet: 25 stillingar Total stillingskapasitet: 25 stillingar Pedagogressurs blir avklara etter opptaket Pedagogressurs blir avklara etter opptaket

23 3.Litt informasjon korleis det er tenkt i høve personalgruppen 1. Styrar: Ida Brudevoll 100% 2.Ass. StyrarIrene Yksnøy Lianes100% Av 100% er 60% adm.tid og 40% på avdeling for assisterande styrar for assisterande styrar

24 3.Litt informasjon korleis det er tenkt i høve personalgruppen 3. Pedagogiske leiarar 6 x 100% stilling 4. Førskulelærar 300% eller meir 5. Fagarbeidarar/ass.1600 eller mindre 3. Lærling100% 4. Vaktmeister? 5. Reinhaldar?

25 Pedagogiske leiarar på 3 -5 år`s avdelingane Avd.Klatremus: Liv-Kristin Mo Avd.Klatremus: Liv-Kristin Mo Avd.Vellemarka: Eldrid Dahle Avd.Vellemarka: Eldrid Dahle Avd.Ole Brumm:Wenche H.Langeland Avd.Ole Brumm:Wenche H.Langeland

26 Pedagogiske leiarar på 3 -5 år`s avdelingane Avd.Brumlemann: Erna Hovland Avd.Brumlemann: Erna Hovland Avd.Solsikka: Kristine Nupen Avd.Solsikka: Kristine Nupen Avd.Nøtteliten:Britt H.Myklebust Avd.Nøtteliten:Britt H.Myklebust

27 4. Andre ting som foreldra måtte vere opptekne av i høve samorganiseringa

28 5.Innflyttingsdugnad Etter planen skal bygget vere innflyttingsklart til 1. juli. Etter planen skal bygget vere innflyttingsklart til 1. juli. Det kan bli aktuelt med foreldredugnad i høve innflyttingsprosessen. Det kan bli aktuelt med foreldredugnad i høve innflyttingsprosessen.


Laste ned ppt "Barnas Vel 1.08.2012 Foreldremøte Onsdag 15.2.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google