Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial ulikhet og fattigdom For referanser, se boka; ” Har vi råd, mamma? – om inntektssikring og fattigdom”. Per-Arne Stolanowski og Karin Gustavsen Tvetene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial ulikhet og fattigdom For referanser, se boka; ” Har vi råd, mamma? – om inntektssikring og fattigdom”. Per-Arne Stolanowski og Karin Gustavsen Tvetene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial ulikhet og fattigdom For referanser, se boka; ” Har vi råd, mamma? – om inntektssikring og fattigdom”. Per-Arne Stolanowski og Karin Gustavsen Tvetene. Cappelen Akademisk 2005. For bestilling via nett: http://www.cappelen.no/main/katalog.aspx?f=7858 Foredrag: Karin Tvetene Hive. Avd LU FØ våren (2006) FAMI.no Fra rammeplanen for førkolelærerutdanningen: ….”ha kjennskap til aktuelle samfunnsvitenskapelige begreper, teorier og perspektiver ---” ha kunnskap om aktuelt lovverk om taushetsplikt og personvern, om det juridiske grunnlaget for forebyggende barnevern, om rettigheter som gjelder barn med spesielle behov, (…)

2 Hva er fattigdom? Fattigdom er ikke en subjektiv tilstand. Økonomisk perspektiv som brukes relativt. En regnes som fattig hvis; hvis ens ressurser er utilstrekkelig til at en kan delta i vanlige aktiviteter i samfunnet rundt seg.

3 Barnefattigdom i Norge. Norge er blant de 5 land i vesten med minst fattigdom. Størst fare hos unge enslige mødre. Fattigdom er dynamisk.

4 Barnefattigdom: Omfang Omfanget av barn som lever i fattigdom i Norge henger sammen med hvilken definisjon vi legger til grunn. Dette synliggjøres godt i Fafos forskningsrapport fra 2004 hvor ulike inntektsmål er lagt til grunn for beregningene ( Siri Ytrehus, 2004). Det var Redd Barnas Norgesprogram, gjennom sitt arbeid for å bekjempe barnefattigdom i Norge, som bestilte en kvantitativ dokumentasjon over omfang og geografisk fordeling av barn som lever i fattigdom og/eller i familier med svært lav inntekt.

5 Barnefattigdom: Omfang Studien viser at om vi legger til grunn regjeringens definisjon av fattigdom, som i 2004 lå på 50% av medianinntekten, finner vi mellom 15 000 – 22 000 fattige barn i Norge. Legger vi til grunn EUs definisjon av fattigdom som er 60% av medianinntekten vil vi finne et helt annet antall barnefattige i Norge. Fafos studie viser at vi da vil finne ca. 60.000 barn. Dersom vi hever grensen ytterligere, til 70% av medianinntekten, øker antall fattige barn betydelig og vi finner hele 110 000 barn (ibid.) -

6 Fattigdom som et målbart uttrykk for sosial ulikhet. Sosial eksklusjon Ustabilitet og utrygghet mht skole og bolig. Indikatorer for barns velvære hva ville det være?

7 Fattigdom som moralsk imperativ. Verdig og uverdig trengende. Barns skyld, de voksnes skyld eller strukturelle forhold? Behovprøving og kontroll.

8 Fattigdom som noe skammelig. En psykologisk tilstand av skam. Hvordan skjermes barn mot opplevelse av skam? Ulike strategier på hvordan unngå at begrepet fattig påvirker individets selvoppfattning.

9 Minner om Bourdieu; hvordan vi forholder oss til andre - god/dårlig (høflighet for eksempel) - kroppslig huskelapp - Kroppslige disposisjoner som virker ubevisst. Individuell, kollektiv og samfunnsmessig. Sosial begrensning blir forstått som personlige valg. Akseptasjon av ulikhet som naturlig.

10 Barnefattigdom Hjelmtveit sier videre: ”Savnet av selve de materielle godene og aktivitetene innebærer altså samtidig en opplevelse av sosial deprivasjon. Det å ikke ha ting og ikke kunne gjøre ting har samtidig en tilleggsdimensjon som handler om sosial rangering.

11 Konsekvenser av fattigdom opplevelse isolasjon. ”sosialforurensning”- vold,rasisme,ustabile omsorgsituasjoner,økonomisk deprivasjon og risikabelt oppvekstmiljø. Asosialatferd og manglende sosiale ferdigheter. Stress skaper helsemessige komplikasjoner. Risiko er kumulativ.

12 Tiltak mot fattigdom Inntektsoverføringer og omfordelinger Arbeid og etterutdanning Flere tilbud som ikke baserer seg på penger Gratis barnehage,skole og fritidsaktiviteter Samordnende hjelpetjenester Økt kunnskap om fattigdom Fleksible løsninger.


Laste ned ppt "Sosial ulikhet og fattigdom For referanser, se boka; ” Har vi råd, mamma? – om inntektssikring og fattigdom”. Per-Arne Stolanowski og Karin Gustavsen Tvetene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google