Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om meg  Har jobbet fast i barnehage siden 2006  Begynte på førskolelærerutdanningen i 2011, og fullførte i 2014  Begynte da å jobbe som daglig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om meg  Har jobbet fast i barnehage siden 2006  Begynte på førskolelærerutdanningen i 2011, og fullførte i 2014  Begynte da å jobbe som daglig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kort om meg  Har jobbet fast i barnehage siden 2006  Begynte på førskolelærerutdanningen i 2011, og fullførte i 2014  Begynte da å jobbe som daglig leder i en liten én- avdelingsbarnehage  Tok videreutdanning ved siden av, derav 30 studiepoeng i bruken av IKT i barnehage  Begynte å jobbe som pedagogisk leder i Sommereng barnehage høsten 2015

3 Litt mer om meg  På barneskolen var jeg ikke særlig interessert i matematikk  Hadde en dyktig lærer på ungdomsskolen  Endte opp med å ha både 2MX og 3MX på videregående  Spesielt statistikk og sannsynlighetsregning, samt ligninger, syns jeg ble kjempespennende

4 Og enda litt  Var senere ute enn mine jevnaldrende når det kom til interesse for datamaskiner og lignende  Alltids hatt interesse for film  Som styremedlem i Tromsø Filmklubb, har jeg fått jobbet med å flere sider av filmproduksjon  I praksis på tredjeåret ble jeg utfordret til å bruke denne interessen sammen med barna

5 Hva er matematikk i barnehage?  Tall og telling  Rom og plassering  Størrelser og sammenligning  Klassifisering, formgjenkjenning og mønster

6 Hva er det å arbeide med digitale verktøy i barnehage?  De voksnes bruk av digitale verktøy  Barnas bruk av digitale verktøy  Barn og voksnes bruk sammen

7 De tre stadiene av barns utforskelse  Opplevelsesfasen  Undersøkelsesfasen  Refleksjonsfasen

8 Opplevelsesfasen  I hverdagen deres opplever barn daglig nye ting og situasjoner  Denne opplevelsesfasen er selvmotivert (det er barna selv som legger vekt på hva som er spennende)  Barna vil gjerne dele disse opplevelsene med andre (”Se her!”)  Vår rolle i denne fasen er å fange denne oppmerksomheten, og ikke lede den.  Dokumentasjon

9 Undersøkelsesfasen  Etter det første møtet, om det har vekket nok interesse, vil barna gjerne undersøke fenomenet nærmere  ”Hva skjer hvis jeg/vi…?”  Nå kan vi voksne ta en mer ledende rolle, og tilby barna ulike verktøy for å utforske fenomenene med

10 Refleksjonsfasen  Her bearbeider barna (og de voksne) resultatene av undersøkelsene som ble gjort  ”Hva om…?” blir til ”Hvorfor…?”  Barna kan veksle mellom undersøkelsesfasen og refleksjonsfasen  I refleksjonsfasen kan den voksne dele sine kunnskaper  Lov å si ”jeg vet ikke”, men må følges opp med ”la oss finne ut”  Den vanskeligste fasen å fange opp, for selv om vi undersøker sammen med barna, kan vi aldri være sikker på at vi fanger opp det samme som dem

11 Eksempel fra Sommereng barnehage

12 Opplevelsesfasen  ”Fem små apekatter klatra i et tre”  Repitisjon  Viktig med konkreter (fingrene) til å representere de enkelte apekattene

13 Undersøkelsesfasen  Vi så en YouTube video  Barna ble mer og mer opptatt av å telle apekattene i regla  Barna begynte å dramatisere regla  Hvordan lage egen film?

14 Film av ”Fem små apekatter”

15 I ettertid  Vi har opplevd at telling er blitt mer populært, og barna er blitt smått opptatt av både addisjon og subtraksjon  Barna er blitt mer opptatt av digitale verktøy, og datamaskinen har erstattet cd-spilleren som kilden til musikk  Interessen for å lage flere filmer har økt blant både barn og voksne

16 Hva annet kan vi gjøre?  Bruke GPS-app som viser deg ruten du har gått, til å tegne former på kart  Ta bilder av ulike former i barnehagen (formjakt)  Jobbe med perspektiv og sammenligning, ved å ta bilde mens et objekt er nært kamera, mens et er langt unna  Printe ut bilder av gjenstander eller mennesker i ulik størrelse

17 Litteraturliste  G. Langholm (red.), I. Hilmo, K. Holter, A. Lea & K. Synnes (2011): Forskerfrøboka. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Bergen.  E. Reikerås (2008): Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. Oslo.


Laste ned ppt "Kort om meg  Har jobbet fast i barnehage siden 2006  Begynte på førskolelærerutdanningen i 2011, og fullførte i 2014  Begynte da å jobbe som daglig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google