Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er gutter et problem? Terje Melaas. Fokus Alle barn skal støttes til å leke lenge. Da må det være spennende!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er gutter et problem? Terje Melaas. Fokus Alle barn skal støttes til å leke lenge. Da må det være spennende!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er gutter et problem? Terje Melaas

2 Fokus Alle barn skal støttes til å leke lenge. Da må det være spennende!

3 Hva er best for å møte -Presset fra Pisa -Utdanningskrav -Fokus på læring

4 Observasjon i 3. trinn: Matematikkundervisning Mål for elevene: Å lære at multiplikasjon (gange) er gjentatt addisjon (pluss)

5 Observasjon Lærer: «Seks sjørøvere skal dele atten mynter. Hvor mange mynter blir det på hver sjørøver?» Etter dette sier lærer at elevene skal tenke fram en løsning på egenhånd. Deretter skal de snakke sammen to og to. Per begynner å tegne sjørøvere. Etterpå kikker han litt ut i lufta, og sidemannen sitter klar med svaret. «Sjørøverne får tre mynter hver», sier han som sitter ved siden av Per.

6 Observasjon forts. Per fortsetter å kikke ut i lufta. «Tre mynter hver», gjentar Per, og sparker borti stolen til en av de andre elevene. Lærer spør Per hvordan han fant svaret. «Jeg hørte at det var tre», svarer Per. Lærer fortsetter å skrive følgende på tavla: 3+3+3+3+3+3=18 9 (3+3+3) x 2=18 Per lukker øynene og lager snorkelyd.

7 Lærernes vurdering av undervisningen -Per har ikke forstått -Per har ikke fått mulighet til å tenke selvstendig -Per har ikke fått mulighet til å dra nytte av sidemann – eller illustrasjonen fra lærer på tavla

8 Per fikk IKKE mulighet til -Lytte-rolle -Tale-rolle -Samarbeids-rolle Omfattende prosess - Ekspressive språkforståelser: Meddele - Reseptive språkforståelser: Forstå - Påvirker indre forståelsen Viktig!

9 Indre forståelse i læringsprosesser Kognitive språkprosesser: -Tenkning -Hukommelse -Assosiasjons- danning - Gjenkjenning - Gjenkalling - Idedanning

10 Skolelei… - Stor avstand mellom etablert kunnskap og det som skal læres -Et syn på seg selv som «jeg har lite å melde» (?)

11 Barnehage-lei?

12 Leken – store utordringer - Mellom kjedelig og avbrudd -Gutter og kamp- rabling – superhelt -Som lekerablinger flest

13 Problem -Problem for gutter! -Problem for jenter! -Hindres i å leke -Forstyrrer jenter som fordyper seg mer -Får mer negativ tilbakemelding av personalteamet -Jentene får mindre oppmerksomhet

14 Kamp-rabling = MULIGHETER (FoU) -Færre moralbeskjeder * -Fokusere på lekens dramaturgi Sammen med barn Møter/planlegging **

15 Moralbeskjeder -Vi ønsker ikke voldelig lek hos oss -Vi sier nei til skytevåpen -Pinner og kjepper kommer raskt ut av kontroll

16 Møter/planlegging - Ordene har betydning! -Læringsmiljø? -Språkmiljø? -Progresjons- planer? -Dramaturgi 1. prioritet!

17 LEKERUTINE  GJENTAKELSE  Løper sammen  Bort fra fienden  Venterom uten diskusjon  Venterommet gir drahjelp til videreutvikling  GJENKJENNELSE  Sandkassa  NYE INITIATIV  Fylle bensin  Under etablering  Ikke etablert  Etablerte

18 Elgjakt og kjepper i pedagogisk system -Narrativ styrker barns «vi-fokus» -Bort fra superhelter -Høy dramaturgi

19 Tilbake til læringsprosesser Kognitive språkprosesser: -Tenkning -Hukommelse -Assosiasjons- danning - Gjenkjenning - Gjenkalling - Idedanning

20 Relasjonstrening -Høyre og venstre hjernehalvdel samarbeider -Forebygger sinnamann -Mindre aggresjon -Mer vennskap -Færre konflikter -Endrede metakontrakter

21 Leke-støtte fremmer språk og lesing! - Språk er viktig! - Talespråk, godt vokabular, kan avgjøre om barna blir gode eller dårlige lesere i 4. og 5. trinn - Ikke enkle opplæringstiltak!!!

22 Hvordan? Samtaleferdigheter handler om - Å starte fortellinger… - Å utvikle forklaringer… - Å definere forståelser av begreper… - Fortolkningsstøtte og samtaleturer

23 Lek og realfag -15 åringer fra gode lekemiljøer skårer best -Elever i ungdomskolen fra gode lekemiljøer gjør det best i -Matematikk -Kjemi -Naturfag -(Sommer, 2015)

24 Utfordringer En kompleks kø!

25 Anglosaksisk utvikling, kritiske røster på 90-tallet og Pisa-system Folk flest: Landskapsmaleriet Barnehagefolk: Abstrakt kunst

26 Utviklingen hemmer -Lek som første prioritet, eks. dramaturgien på møter -Mer lekbetont? -Leke-støtte vanskeligst -Lek kommer av seg selv -Utfordrende å ta rolle i barns lek -Mye annet - men -Lek tåler ikke nye satsingsområder -Læringspress fra politikere og foreldre -Gjør lek oss yrkesstolte? -Forestillinger om at gutter ikke kan leke lenge

27 Behov for mer forståelse – Ødegaards helt spesielle utgangspunkt * Barn som ikke mestrer * Barn som ikke får anledning Barn som melder seg ut Barn som ikke er interessert… Hvem var Per i 3. trinn?

28 To perspektiver Personalkultur Voksne fremmer Voksne hemmer Leke-kultur - Leke lenge – avbrudd -Vennskap – «overflate»


Laste ned ppt "Er gutter et problem? Terje Melaas. Fokus Alle barn skal støttes til å leke lenge. Da må det være spennende!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google