Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture Vi utvider mot 2017 STATUS 24.4.2016 (Cut off april 2016)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture Vi utvider mot 2017 STATUS 24.4.2016 (Cut off april 2016)"— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture Vi utvider mot 2017 STATUS 24.4.2016 (Cut off april 2016)

2 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 FAKTA OM UTBYGGINGEN MOT 2017 Prosjekteier: Avinor AS Byggherre: Oslo Lufthavn (OSL) Prosjektledelse: ÅF Advansia AS Byggeperiode: 2010 - 2017 Nytt terminalareal: 117 000 m² Nytt flysideareal: 660 000 m² Kostnadsramme: 14,05 milliarder Kapasitet: 28 millioner passasjerer

3 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 DERFOR BYGGER VI UT  Dagens terminal ble åpnet i 1998 og var dimensjonert for å håndtere 17 millioner passasjerer per år.  Etter utvidelser de siste 15 årene er dagens kapasitet på 23 millioner passasjerer per år  Fire permanente fjernoppstillingsplasser ble etablert våren 2010  Fem midlertidige fjernoppstillingsplasser ble etablert våren 2013  Fire midlertidige fjernoppstillingsplasser ble etablert høsten 2013  En midlertidig pir ble etablert sommeren 2012 for å opprettholde kapasiteten i byggeperioden.  I 2014 reiste 24,3 millioner passasjerer via Oslo Lufthavn  På grunn av økt trafikkmengde må vi kunne håndtere 28 millioner passasjerer i 2017

4 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Omfang 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time 34 nye innsjekkingsskranker 5 nye bagasjebånd ankomst, samt god sorteringskapasitet for avreisende passasjerer. 11 nye bygningstilknyttede broer (større kapasitet). 5 netto nye 10 nye fjernoppstillingsplasser Utvidelse av ferdselsområdet (oppstillingsplasser, pushbacksoner, taksebaner) Nye arealer for kommersiell virksomhet

5 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Størrelser Bygningsareal 141.000 m 2 BRA (derav nybygg 117.000 m 2 / ombygging 25.000 m 2 ) Asfaltdekker 600.000 m 2 (tilsvarer 30 km 4-felts motorvei) Betongdekker 60.000 m 2 (tilsvarer 3 km 4-felts motorvei)

6 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Kontrakter Til sammen ca 150 små og store kontrakter Derav 75 kontrakter > 5 millioner kroner Derav 30 kontrakter > 50 millioner kroner

7 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016

8 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016

9 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016

10 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Taksebanene Victor og Papa. (04.11 – 06.13) Fjernoppstilling Nord (04.11 – 06.13) Sentralbygg vest (04.12 – 04.16) Puslespill frem til T2-prosjektet er ferdig 27. april 2017. Fjernoppstilling syd (06.10 – 07.11) Commuterlounge (06.10 – 10.11) Sweeperhall (05.11 – 09.13) Kryssene i taksebanene. (04.11 – 08.12) Kjørekulvert (10.10 – 03.12) Kryssene i taksebanene. (04.11 – 08.12) Pir nord (06.13 – 11.16) Pir syd ( midlertidig )

11 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 STATUS 24.4.2016 (Cut off april 2016) Fremdrift totalt prosjekt: 93,6 % (Planlagt 94.2 %) Produsert volum:10,4 mrd. kr Produksjonstakt:168 mill. kr i april (snitt ca. 250 mill. kr/mnd) Bemanning:ca. 1200 personer H-verdi: Mål = ≤ 2,0 Status =2,9 (21 fraværsskader, produsert 7,2 millioner timeverk) Bransjesnitt = 6,2 (2014) Kildesortering avfall: Mål =80 % [TEK10 har 60 % som krav] Status = 88 % Akkumulert avfallsmengde: 11 019 tonn (54,5 kg/m 2 SBV og Pir nord)

12 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nådde hovedmilepæler fra kvartalsvis faseplan Nivå 2 1.Lett-tak Sentralbygg vest montert («Tett tak SBV»): Plan 1.4.14, Nådd 1.4.14 2.Provisorisk vegg mot Pir nord ferdig: Plan 15.4.14, Nådd 15.4.14 3.Alt arbeid på manøvreringsområdet utført: Plan 30.9.14, Nådd 13.8.14 4.Tett hus SBV: Plan 31.10.14, Nådd 10.10.14 5.TRN-innland åpnet 12.2.2015 (som planlagt) 6.Tett hus Pir nord – 26.3.15 (nådd med provisorier) 7.Oppstillingsplass 81 klar til bruk – 10.6.15 (nådd som planlagt) 8.Idriftsettelse «Connecting Norway) – 1.9.15 (nådd som planlagt) 9.PN, Fysisk ferdig hovedtavler og hovedføringer el/IKT – oktober ‘15 (nådd som planlagt) 10.Idriftsettelse oppstillingsplass 77 – 6.10.15 (nådd som planlagt) 11.Fysisk ferdig SBV – 1.2.16 (nådd 1 måned etter planen) 12.Nye gatenummer implementeres – 1.3.16 (T2DK)(nådd som planlagt) 13.All trafikk på trafikkforplass lagt om til permanent løsning – 17.3.16 (nådd som planlagt) 14.Fysisk ferdig Pir nord (Pirrot) – 31.3.16 (ikke oppnådd med rett kvalitet) 16.Ankommende innlandspassasjerer fra nivå G til nivå D via SBV – 2.5.16 (nådd 27.4.16) Kommende hovedmilepæler: 23.A) Start periodisk operativ prøvedrift – 1.12.16 24.B) Start komplett operativ prøvedrift – 1.2.17 25.Offisiell åpningsdato – 27.4.17

13 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture «ORGANISERING»

14 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Overordnet organisering av T2-prosjektet Ledergruppen OSL

15 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 T2 Prosjektet - Organisering -Premisser -Operative konsekvenser -Endringer -Idriftsettelse

16 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 U0 Prosjektdirektør Knut Erik Nordby ------------------------------ Ass. prosjektdirektør Roar Grønnesby S1 Prosjektstøtte Fredrik Liltvedt S1 Prosjektstøtte Fredrik Liltvedt U2 Sentralbygg vest og landside Christopher Klepsland U3 Flyside, driftsområde Bjørn Skjevdal U3 Flyside, driftsområde Bjørn Skjevdal U6 Bagasjeanlegg Arvid L. Hansen U6 Bagasjeanlegg Arvid L. Hansen Organisasjonskart Utbyggingsorganisasjonen [T2U] U1 Prosjektering John Wilberg U1 Prosjektering John Wilberg S3 Systemtekn. koordinator Tor I. Hoel S3 Systemtekn. koordinator Tor I. Hoel U5 Elektro/IKT Karl Otto Jansen U5 Elektro/IKT Karl Otto Jansen U4 VVS/Termisk Per B. Børresen U4 VVS/Termisk Per B. Børresen S2 SHA, KS og ytre miljø Hans Hagby S2 SHA, KS og ytre miljø Hans Hagby U8 Kommersielle arealer Gaute Høyland U7 Pir nord og Sentralbygg øst Helge J. Hestad

17 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016

18 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016

19 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016

20 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 T2 Driftskoordinering (T2DK) T2 DK skal påse at utbyggingen skjer med aktsomhet: slik at den løpende flyplassdrift kan skje med minimale drifts-forstyrrelser for virksomheten mest mulig uten forringet kvalitet på brukernes reiseopplevelse som følge av utbyggingen Suksessfaktorer: Informasjon – medvirkning – forutsigbarhet

21 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture «Prosjekt for prosjekt»

22 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 FLYSIDE Omfang: Nye taksebaner, pushbacksoner og oppstillingsplasser Utvidelse av anlegg for håndtering av overvann inkl. snølagre og lagringsbassenger Ny bakkeradar Utvidelse drivstoffanlegget Ny sweeperhall og utvidelse personalbygg for Lufthavntjenester Utvidelse av Commuterlounge og ombygging av oppstillingsplasser (2 nye C-plasser) Ferdigstillelse: Fjernoppstilling Syd: Juni 2011 Nye taksebaner og midlertidige fjernoppstillingsplasser inkl. infrastruktur: Mai 2013 Ny bakkeradar: Våren 2013 Sweeperhall og personalbygg: August 2013 Alt arbeid på manøvreringsområdet: September 2014 Flyside komplett: Våren 2017 Resultat: Ca. 600 000 m 2 ny asfaltflate, ca. 60 000 m 2 nye betongdekker Nye fordrøyningsbassenger (betong)(2 stk à 4 000 m 3 + 2 stk 5000 m 3 ) Nye lagringsbassenger (betong)(3 stk à 25 000 m 3 ) 21 flyoppstillingsplasser Ca. 30 000 lm ledningsanlegg (ekskl. drivstoffanlegg), Ca. 3 000 VA-kummer, Ca. 5 000 lm betongrenner Ca. 5 000 lm nye drivstoffledninger, 38 nye hydrantkummer og 30 servicekummer CA. 1 700 nye banelyslamper

23 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Sommeren 2014

24 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 OMBYGGING AV JERNBANESTASJONEN Oppstart ombygging Ombyggingen startet april 2011 Ferdigstillelse: Åpner våren 2017 Beliggenhet: Stasjonen bli lokalisert på samme sted som i dag Resultat: Stasjonen blir større, mer åpen og får nytt tak. Ny ankomst –og avgangshall mot vest

25 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture

26 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 NY ANKOMST- OG AVGANGSHALL MOT VEST (Sentralbygg vest) Oppstart byggearbeid: Sommeren 2012 Ferdigstillelse: Våren 2017 Byggeform: Samme karakteristiske takform og volum som i dag Størrelse: 52 000 m² Kapasitet: 34 nye innsjekkingsskranker Bagasjeanlegg: Nytt bagasjeanlegg tilknyttet Pir Nord Beliggenhet: Sentralt og integrert i dagens Terminal

27 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture

28 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 NY UTLAND- OG INNLANDSPIR (Pir nord) Byggestart og ferdigstillelse: Arbeidet startet våren 2013 og avsluttes våren 2017 Størrelse: Pir Nord blir 300m lang og får et areal på 63 000m² Bruk av piren: Piren vil håndtere både utland- og innlandstrafikk, adskilt i to nivåer. Midlertidig vegg mot nord: I byggeperioden vil en provisorisk byggevegg bli satt opp mot nord Oppstillingsplasser: Piren får 16 nye flyoppstillingsplasser, hvorav 11 er brotilknyttet Mer effektivt: De nye gatene vil ha dobbelt kapasitet av dagens og kunne håndtere to fly samtidig

29 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture

30 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 BYGG OG ARKITEKTUR  Kompakt, enkelt og korte avstander  Materialer som brukes er betong, stål, glass og tre  Ny avgang- og ankomsthall vil bli en integrert del av den gamle med dens karakteristiske uttrykk  Pir Nord får et annet og mer moderne arkitektonisk uttrykk

31 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture

32 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 BAGASJEANLEGG 34 sjekk-inn skranker 5 ankomstkaruseller 3000 bags/time standard bagasje 300 bags/time spesial bagasje 66 sorteringsbinger 1500 lagerplasser for innsjekket bagasje 7200 m bagasjebånd

33 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Bagasjesortering Bagasjeutlevering utland Bagasjeutlevering Innland Utsnitt nivå D, Bagasjehall innland BAGASJEANLEGG

34 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 TERMISK ENERGI Omfang: Utvidelse av eksisterende anlegg for termisk energi (fjernvarme og fjernkjøling) Termisk snølager (bruke snø som kjøleenergikilde) (nettogevinst 2 GWh/år) Ny varmepumpe (henter/leverer varmeenergi fra/til renset avløpsvann fra Ullensaker Renseanlegg ) Energimål: Redusere forbruk av termisk og elektrisk energi med 50 % i forhold til forbruk før T2-utvidelsen Netto energimål er beregnet til 147 kWh/år (bygningsdrift, dvs. elektrisk og termisk energi, ikke bagasjeanlegg) «Breeamsertifikat»: Excellent Ferdigstillelse: Varmevekslerstasjon og ny varmepumpesentral: Sommer 2014 Termisk snølager: Prøvedrift vinter 2015/sommer 2016 Hovedtall: Produksjonskapasitet varme: Varmepumpe (eksisterende):8 MW Varmepumpe (ny):5 MW Ekstern fjernvarme (biobasert):7,5 MW Elektrokjel:10 MW Oljekjeler:26 MW Sum:56,5 MW Produksjonskapasitet kjøling: Varmepumpe (eksisterende):6 MW Varmepumpe (ny):4 MW Frikjøling (grunnvann og renset avløpsvann)):7,5 MW Snøkjøling:5 MW Sum:19 MW

35 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Varmepumpesentral Energiuteksling med renset spillvann Energibrønner, varme (9 stk) Energisentral Varmevekslerstasjon for energiuteksling med grunnvann fra energibrønner Energibrønner, kalde (9 stk) Prinsippskisse

36 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 VVS-ANLEGG Sanitæranlegg Omfang: vannforsyning (herunder vann til fly), avløpsanlegg og sanitærutstyr (ca 1000 enheter). Takavvanning føres til overvannsanlegg. Varmeanlegg Oppvarming av bygget er basert på vannbåren varme (radiatorer, gulvvarme, varmebatterier) Oppstillingsplassene rundt pirene er forsynt med vannbårne snøsmelteanlegg Samlet effektbehov 14 MW (bygg) Kjøleanlegg Kjøling av bygget er basert på vannbåren kjøling (luftkjølere med vifte, gulvkjøling, dataromkjølere, kjølebatterier). Samlet kjølebehov ca. 6 MW Brannslokkeanlegg I hovedsak fullsprinkling, unntatt arealer hvor høyde eller funksjon tilsier at sprinkleranlegg ikke kan benyttes. Sentrale datarom forsynes med gass-slokkeanlegg. Luftbehandlingsanlegg For betjening av nye arealer skal det totalt behandles ca. 1.100.000 m3/h fordelt på 38 nye luftbehandlingsanlegg. Sentralbygning vest og Jernbanestasjonene: 14 aggregater, 322.000 m3/h Pir nord: 24 aggregater, 778.000 m3/h PCA (teknisk flybetjening) 11 aggregater Sentralbygning vest hentes luft fra ett sentralt luftinntakstårn lokalisert sør for Sentralbygning vest. Pir nord henter luft fra tre luftinntakstårn som alle er plassert ved hvert sitt fastpunkt for flyoppstilling. Anlegg for teknisk flybetjening har separate luftinntak pr system.

37 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 HØYSPENTANLEGG 9 frittstående nettstasjoner 22000/400 V, hvorav 4 til byggestrøm pir nord sentralbygg vest 7 nye nettstasjoner i bygg med totalt 14 nye transformatorer 22000/400 V Utskifting av 3 eksisterende bryteranlegg for høyspent Ca. 11 000 meter ny høyspentkabel 22000 V. Oppdatering av SRO systemet for høyspent

38 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 ELEKTRO- OG IKT-ANLEGG/HEISER, RULLETRAPPER OG -FORTAU 10 hovedfordelinger og 180 underfordelinger 6 avbruddsfrie strømforsyninger (UPS - Uninterruptible Power Supply) 12 000 lysarmaturer (LED - Light-emitting diode) 50 IKT-rom 17 500 datanettpunkter 400 TV-overvåkingskamera 550 Adgangskortlesere 55 Heiser 26 Rulletrapper 1 Rullefortau

39 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 MILJØMESSIG FORBILDE  Målet er at utbyggingen skal gi et mest mulig klimanøytralt anlegg og være et miljømessig forbilde  Det vil bli lagt til rette for økt bruk av fornybar energi  De gode miljømessige løsningene på hovedflyplassen slik vi kjenner den i dag vil bli videreutviklet  Fortsatt gjelder det absolutte kravet om at grunnvannet ikke skal forurenses som følge av aktiviteter på flyplassen

40 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Prosjektet har etablert en strategi for idriftsettelse bestående av 3 hovedelementer. Strategien skal redusere risiko, samtidig gjøre operative del-kapasiteter tilgjengelig så tidlig som mulig. Trinnvis idriftsettelse av områder og funksjoner Gradvis økende trafikkbelastning Kompetansekrav og autorisering av ansatte

41 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Idriftsettelsen, testplan og definisjoner, prinsippskisse

42 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016

43 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Ny nummerering av gates Implementeres mars 2016

44 OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "OSLO LUFTHAVN GMRGR-T2U-ZL-0017-E20 Mars 2016 Nordic Office of Architecture Vi utvider mot 2017 STATUS 24.4.2016 (Cut off april 2016)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google