Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT - strategi for verksemder i Sogn og Fjordane Geir grime IT sjef, Sparebanken Sogn og Fjordane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT - strategi for verksemder i Sogn og Fjordane Geir grime IT sjef, Sparebanken Sogn og Fjordane."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT - strategi for verksemder i Sogn og Fjordane Geir grime IT sjef, Sparebanken Sogn og Fjordane

2 Side 2 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Tema Litt om banken Teknologi Døme Oppsummering

3 Side 3 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane ”Den mest sannsynlige framtid, er ikkje den mest sannsynlige" - Herman Kahn "640K burde være nok for einkvar", Bill Gates, Microsoft, 1981 "Gitarmusikk er på vei ut", Decca Recording da de avviste Beatles i 1962 ”Eg trur det finnes eit verdsmarknad for kanskje 5 datamaskiner", Th. Watson, IBM, 1943 ”Kven er eigentlig interessert i å høre skodespelarar snakke?", H.M.Warner, Warner Bros, 1927 "Alt som kan oppfinnast er blitt oppfunnet", C.H.Duell, U.S. Office of Patents, 1899

4 Visjon Ei drivkraft for fylket! Verdiar Nær Dyktig Engasjert Forretningside Den leiande og mest attraktive banken for folk i og frå fylket

5 Side 5 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Årsverk funksjonærar: 250 Salskontor: 38 Kundesenter: ope til kl. 21.00 (mån-tor) 26.000 Nettbankavtaler 60.000 Personmarknadskundar (49.000 i fylket + 11.000) 15.000 Næringslivskundar 14 mrd i utlån og 9 mrd i innskot Du finn oss i 20 av fylket sine 26 kommunar Distribusjon Tal pr. 30.08.2004

6 Side 6 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Adm. Banksjef Arvid Andenæs Indre Sunnfjord Kjetil Bjørset Personmarknad Halvard Klakegg Juridisk Asgeir Bjørdal Avdelings- banksjefar Personmarknad Geir Eikås Næringsliv Rolf Årdal Intern revisjon Investeringssenter Gunnar Heggheim Inkasso Depot Finans Frank Rune Ås Øk./pers./eigedom Ingeborg A. Fransson Prosjekt/analyse Arne Øvrebø Samfunnskontakt Arve Sandal Eigedomsmekling Kreditt Johan Magerøy Marknad Organisasjon Kompetanseutvikl. Styret IT Geir Grime Konsernleiing Indre Nordfjord Leon Bakkebø Gloppen Kari Paulen Jølster Pål Sunde Ytre Fjordane Trond Teigene Naustdal Ragnar Aronsen Gaular Anne Henden Sogndal Leif Arne Bakke Høyanger Terje Søreide Leikanger Arnstein Hauståker Balestrand Johannes Sjøtun Ytre Sogn Frøydis Løland Askvoll Ottar Dalsøren Sekretær Brita Krakhellen Intern kontroll Atle Søreide Stab/V.adm. banksjef Kjell Sandnes Kundesenter NettBank Strategi Kredittkontroll Spes.engasjement Rågjeving

7 Side 7 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Nær Dyktig Engasjert ”Ei drivkraft for fylket” Styrka marknads- posisjon i fylket FRÅ VISJON TIL HANDLING Kvalitet i porte- følje Kvalitet i porte- følje Styrke kunde- relasjon Styrke kunde- relasjon Kvalitet i leveranse Kvalitet i leveranse Godt arbeids- miljø Godt arbeids- miljø Sjølv- gåande medarb. Sjølv- gåande medarb. Kompe- tanse- utvikling Kompe- tanse- utvikling Kostnads- prosent < 50 Kostnads- prosent < 50 Kapital- dekning > 12 % i 07 Kapital- dekning > 12 % i 07 Av dei mest attraktive arbeidsplassane i fylket Styrke soliditeten

8 Side 8 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Banken si verdikjede Organisering, Leiing og Styring Teknologi Samfunnsutvikling i fylket Produkt Distribusjon Oppfølging og service Kompetanse og rekruttering Kapital

9 Side 9 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane IT Strategi Konsernstrategi Styringsmodell, Sikring/ handtering av risiko, IT arkitektur, Avtaler/ kjøp, Infrastruktur, Driftskvalitet, kompetanse. Bankstrategi Kvalitet i forhold til kundar IT Infrastruktur og teknologi Systemutvikling og forvaltning Systemporteføljer IKT kostnadar Organisasjon, kompetanse og outsourcing

10 Side 10 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Taperfella – Inntekt/ Kostnad-kompetanse Tid Effektivitet/ (Inntekt) Tid Investeringar (Kostnad) Kompetanseheving Ny Teknologi Ingen endring Ny Teknologi Ny Kompetanse

11 Side 11 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane RESULTAT Tid Ingen endring Dårlegare resultat Kompetanse Teknologi Betre resultat

12 Side 12 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Lasse Gustavson og Maslow Når er du trygg? - Mesteparten av framtidas jobbar er ikkje funne opp ennå – det blir endring! Korleis få grunnlaget ein treng for å lære heile livet? Fysiologiske behov Tryggleiksbehov Sosiale behov Sjølvhevding Sjølvrealisering O p p l e v e O p p d a g e U t f o r s k e

13 Side 13 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Utvikling av kompetanse i SSF Tid Holdningar/ organisasjonskultur/ klima Organisatorisk ferdighet Individuell ferdighet Kunnskap Vanskegrad Kor er vi? Kor skal vi? Kvifor? Kompetanse

14 Side 14 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Kompetanseutvikling i SSF Tid Utvikling Humor Kreativitet Trivsel Sjølvtillit Rekruttering Rasjonalisering Kostnads- styring Meirsalg Resultat

15 Side 15 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Individualisering omskaper "klienter av systemet" til bevisste, krevende og komplekse forbrukere Unnskyld meg, hadde det vært mulig å …? Jeg vil anerkjennes !! Jeg vil nyte livet !! Jeg vil oppleve noe !! Jeg vil ha kontroll !! Jeg vil være effektiv !! Jeg er opptatt av verdispørsmål !! Jeg vil være trygg !! (Inngår i lokalsamfunnet) (Inngår i "The Global Village")

16 Side 16 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Drivere ift. investeringer i kanalutvikling Graden IT påvirker næringslivet Lav Høy Stormaskin/minimaskin-æra: Fokus på automatisering, kostnadskontroll og effektivitet Internt fokusert Klient/tjener-æra: Fokus på sluttbruker-produktivitet Internett/nettverk-æra: Fokus på verdiskapning og effektivitet for bedriften Allstedsværende IT-æra: Fokus på nye mulige forretningsmodeller Eksternt fokusert

17 Side 17 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Virtualisering har drevet kanalutviklingen … Internet Antall brukere 2G, 3G,.. "Supranet" LA N ATM IVR / CIC Nordmann Drives frem av "Moores lov": "CPU-hastigheten fordobles hver 18.måned." (Moore,1965) Benyttes idag også ofte ift. data-mengde og omvendt ift. pris eller størrelse pr. enhet. VIP-medlemmene på Baja Beach Club i Barcelona kan nå velge en RFID-mikrobrikke under huden som medlemskort. De kan dermed legge både kreditt- og medlemskort hjemme: En kjapp avlesning av radiosignalet fra brikken, og de kan gå rett forbi køen. Newscientist.com.. og ført til en utstrakt "demokratisering" ift. bruk

18 Side 18 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Den fysiske verden Den virtuelle verden Underholdn., spill&gambling Edutainment MultiMedia Experiences Karttjenester Autent. Profile Managment Info. tjenester Virtual wallet Overvåkn. & søketjen. Varslinger m/'one-click' actions B2E / Off. Mobilen vil linke fysisk og virtuell verden Avansert fjern- kontroll

19 Døme - banken

20 Side 20 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane ”Internett - nettbank" "Alle" under 60 år og halvparten av dei over 60 bruker nå internett Det er i overkant av 2 millionar nettbank-brukarar i Norge pt. De fleste kundar bruker nettbanken kvar veke eller oftare – og toppen i bruk ila. døgnet har skiftet fra kl.21 til kl.10 Nettbank-brukarar ønskjer enkle & brukervennlige løysingar, som gir dei oversikt over egen økonomi Kundane bruker stadig fleire kanalar – yngre fleire enn eldre – mobile løysingar vil forsterke denne trenden dei kommande åra Nye, komponent-baserte løysingar aukar kraftig – er ein posisjonering for multikanal bruk

21 Side 21 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane ”Det er mange trender og moter som dukker opp og som forsvinn igjen. Men det er en trend som synes å vedvare og som vi må ta inn over oss. Det er at kunden vil stadig gjøre mer selv”. Olav Hytta, des 2004 ”Det blir eit voldsomt fokus på Nettbank framover” Åsmund Skaar, des 2004 Vi er midt i ein (Nett)Bankrevolusjon!!

22 Side 22 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Nettbanktrafikk 106.990 logga seg på nettbank privat i løpet av august 2004 (aug 2003: 96.569) 80.000 logger seg på portalen pr. månad Nettbank Privat Nettbank Bedrift/ org./lag

23 Side 23 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Kva vil kunden at vi skal forbetre oss på ? 45 % 28 % 23 % 13 % 12 % 9 % 4 % Sjølvbetjening E-postKontor Fast KA Veit ikkje Kundesenter Telefon Brev (Kundar utanfor fylket, des. 04)

24 Side 24 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane KUNDEN Nettbank Kundesenter Jens KA Kanaler

25 Side 25 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Mobile løysingar MobilBank SMS – Pull-tjenester –Disponibelt beløp og siste bevegelser (SALDO) –Overføring mellom egne konti (OVERFØR) –Oversikt over forfallsmappen (FORFALL) –Endring av personlig kode (ENDRE) –60 banker – trx.volum øker kraftig: 250'/mnd EDB NettVarsling - SMS Push-tjenester –Saldo under valgt beløpsgrense –Innskudd større enn valgt grense –Visse typer innskudd (lønn, trygd,.) –Betaling til forfall ikke utført –Saldo informasjon til fast tidspunkt J2ME MobilBank Midlet-versjon –Mulig Proof of Concept – Q205 –Med BankID => Secure, Personal Device ?

26 Side 26 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Föreningssparbanken Personalisering og branding Personalisering går på mer enn bare layout og farger: Innhold tilpasset brukergruppen, funksjoner som er tilgjengelig, grad av interaktivitet, støtte for funksjonshemmede, ….. Bedrift Privat Ung Barn

27 Side 27 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Mål 2004 (33 lokasjonar) 155 MbFørde (ATM) + 100Mb Mottak (SHDSL) 10 MbFlorø, Sandane (SHDSL) 2 Mb(SHDSL) 1 MbSentralsjukehuset 64 KbViksdalen, Bjordal, Hyen (Frame Relay) 24 25 Breiband i banken

28 Side 28 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Breiband gir betra kostnadseffektivitet for banken –Raskare kommunikasjon (*) Tilgang til applikasjonar E-post og filoverføringar –Kostnadsreduksjon (**) Reduksjon i tal servere (Back-up, SW, investeringar) Forenkling i driftsrutinar; betre kontroll, Driftsstabilitet; mindre vedlikehald –Effektivisering Frigjøring av tid og ressursar på sikt med kapasitet tilpasset dagens krav Frå Venting – Frustrasjon - Trege linjer - Kundar venter Frå 64 Kb til 2 Mb Nedlasting: 1 time  2 minuttar

29 Side 29 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane IP Telefoni over breiband Fast-telefoni EGPRS Trådlaust breiband med sikre linjer Videokonferansar Foredrag Papirlause tenester –E-post –Intranett –Fakturahåndtering –Kurs –Reiserekning Breiband internt i banken Korleis utnytter vi breiband?

30 Side 30 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Breiband aukar brukaropplevingane for kundane våre Ved utarbeiding av tenester/portal tek vi omsyn til brukarane med lavast kapasitet (modem) Breiband vil kunne gjere det lettare å få nye kundegrupper i gang – kundeopplæring med lyd/bilde i nettbanken Fysiske samlingar (opplæring kundar/ tilsette) kan formidlast over våre nettsider. Breiband gir det lettare å lage gode rådgjevingsmodellar for kundane våre Breiband for kunde

31 Side 31 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Eksempel: Slutten på fotografisk film

32 Side 32 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane

33 Side 33 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Dramatisk for IT studiar Mens tal søkarar til høgare utdanning aukar, tapar ingeniørstudiane terreng IT utdanning i Sogn og Fjordane i ferd med å forsvinne?  Økt konkurranse om IT kompetansen  Korleis sikre lokal IT kompetanse? Ein lengre IT utdanning er noko av det tryggaste ungdom i dag kan gjera med tanke på arbeidsmuligheiter (Paul Chaffey). 10% jenter/ høyest stryk%)

34 Kor er vi? Kor vil vi? Kvifor?

35 Side 35 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Strategiske IT utfordringar i banken Bidra aktivt i samarbeidsorgan og -prosjekt, og utvikle gode samarbeidsrelasjonar mot viktige fagmiljø innan IT DnBNOR, Avtalebanker, samarbeid med leverandørar Vere aktive i å byggje opp naudsynt IT kompetanse og ta i bruk ny teknologi Fokus på ny teknologi og kompetanse i forhold til nye produkt som nyttar denne. Opplæring av banken sine tilsette på IT (generell IT og bankprodukt). Rådgivingskompetanse i bruk av e-kanaler Sikre lokal IKT kompetanse ved til dømes å bruke lokale leverandørar så langt det er mogeleg, for å skape marknad for lokale IKT bedrifter og innhaldsleverandørar: Heime-pc ordning via lokal leverandør Lokal leverandør av breiband Lokale innkjøpsavtaler

36 Side 36 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Er vi trygge? Endring er normalt, men er organisasjonen endringsvillig? Korleis skal vi vere i framkant  er vi i stand til å møte ny utvikling? Har styret ansvarlege for å følgje den teknologiske utviklinga? Har vi dei rette relasjonane og kompetansen til å utnytte: –Breiband – nye muligheiter (triple play / innhaldstenester) –Trådlause nettverk: Mobil (UMTS-EGPRS/ IP soner (WLAN) –Internett? –Mobil/-løysingar? Er vi klar til å møte krav frå The Global Village? Med nye/betre tenester?

37 Side 37 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane

38 Spørsmål?

39 Side 39 Styredagen 050224 © Sparebanken Sogn og Fjordane Små og mellomstore bedrifter blir motoren for fylket i framtida. kunne tilby moderne læremidlar og undervisningsformer i skulen (IKT) kunne tilby offentlege tenester på nett utveksle elektronisk informasjon internt i offentlig sektor Pådrivar saman med andre for utbygging av breiband for privatkundar, næringsliv og det offentlege i fylket. Betre applikasjonar for kundar med raskare linjer  betre service Kundeservice effektiviseras både i banken og via nettbank  –også for næringslivet Muligheiter


Laste ned ppt "IKT - strategi for verksemder i Sogn og Fjordane Geir grime IT sjef, Sparebanken Sogn og Fjordane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google