Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima-høring i Parlamentet – og litt til. Mr Tim Yeo (Chair); Ian Lavery; Dr Phillip Lee; Mr Peter Lilley; Christopher Pincher; Albert Owen; John Robertson;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima-høring i Parlamentet – og litt til. Mr Tim Yeo (Chair); Ian Lavery; Dr Phillip Lee; Mr Peter Lilley; Christopher Pincher; Albert Owen; John Robertson;"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima-høring i Parlamentet – og litt til

2 Mr Tim Yeo (Chair); Ian Lavery; Dr Phillip Lee; Mr Peter Lilley; Christopher Pincher; Albert Owen; John Robertson; Sir Robert Smith; Graham Stringer

3 Her er jeg IPCCs forsvarere Professor Sir Brian Hoskins Grantham Institute Professor Myles Allen Oxford University Dr Peter Stott Met Office Viscount dr. Matt Ridley

4 Nicholas Lewis climate researcher Professor Richard Lindzen Massachusetts Institute of Technology Donna Laframboise author Skeptikerne

5 Mr Peter Lilley Modellen antas å være riktig på lang sikt, men uriktig i den nærmeste fremtid?

6 Graham Stringer Du er åpenbart langt klokere enn forskerne ved University of East Anglia som sa at barna ikke ville se sne etter 2003. Husker du den?

7 http://data.parliament.uk/writtenevidence/WrittenEvidence.svc/EvidenceHtml/5743 Høringen kan leses i referatet eller/og ses på: Ta det med ro, jeg har trykt adressen på små ark som du kan få, om du vil

8 IPCC eller Klimapanelet Vitenskap eller politikk?

9 Dette er hvorledes IPCC selv beskriver arbeidsformen sin. Det viser med stor klarhet at det er de 195 regjeringene som til syvende og sist bestemmer hva som er akseptabelt eller ikke. SPM = Summary for PolicyMakers

10 Manglende vitenskapelige prosesser Manglende usikkerhet og formidling av denne Sammenblanding av eksterne og interne roller Sammenblanding av vitenskap og politikk Har ikke opplegg for kvalitetssikring og at deres prosedyrer blir fulgt Etter mange klager på IPCC, ba Ban Ki-moon og Rajendra K. Pachauri i mars 2010 InterAcademy Counsel (IAC) å vurdere IPCC, med råd om hva som kunne forbedres, og svaret var:

11 IPCC har ignorert IACs råd om at lederen bare skal velges for en periode. Pauchari er fremdeles der siden 2002. IAC påla at ”grå” litteratur skulle merkes tydelig, mens IPCC har fjernet regelverket om ”grå” eller fagfellevurdert arbeid, i strid med IACs råd De rådene som ikke er blitt fulgt er blant annet:

12 IAC anbefalte å danne en ny eksekutivkomité med 3 uavhengige medlemmer. Det er erstattet med en komité med 4 IPCC ansatte. IAC sa det var nødvendig med et regelverk om interessekonflikter, men Pauchari erklærte at det ikke skulle gjelde AR5. Vi er antatt å stole på IPCCs vurderinger om at eventuelle konflikter ikke er viktige. IPCC ignorerer også:

13 I henhold til de grønne: ”Verdens ledende vitenskapsmenn...”- World Wildlife Fund, Feb.2007 ”Verdens ledende klimaforskere..-” - Greenpeace, Feb 2007 ”Verdens fremste vitenskapsmenn...” - (US) Leage of Conservation Voters, Dec. 2007 I henhold til klimapanelets styreleder: ”verdens beste eksperter...” - Robert Watson, styreleder 1997 – 2002 ”verdens fremste spesialister...” - Rajendra Pachauri, styreleder 2002 – til idag Hva er IPCC idag?

14 ”Dette er mennesker som er valgt på grunn av deres tidligere arbeid, på grunn av deres vitenskapelige publikasjoner, på den forskningserfaring de har... De er mennesker som er de ypperste i sine fagområder...” Rajendra Pauchauri, Juni 2007

15 Richard Klein Hovedforfatter som 25-åring (1994) Koordinerende forfatter som 28-åring (1997) Fullførte sin doktorgrad i 2003 Aktiv Greenpeacemedlem fra ungdomstiden Studenter i tyveårene er blant forfatterne, bl.a.

16 Laurens Bouwer Hovedforfatter i 1999 av ”Assuranse og andre finansielle tjenester” Mastergrad i 2001 og Doktorgrad i 2010 Under opplæring ved Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft i 1999. En til av verdens beste:

17 Sari Kovats, også av verdens fremste. En av 21 som ble valgt til å skrive om klimaendring og folkehelse i 1994. Prof. Dr. Paul Reiter, Pasteur Instituttet ble vraket. Hennes første akademiske artikkel ble utgitt i 1997 og hennes doktorgrad fikk hun – 16 år etter sin debut i klimapanelet Nå er hun koordinerende forfatter for AR5

18 Riktig land eller kjønn InterAcademy Councils undersøkelse av klimapanelet ga 678 sider med svar på et anonymisert spørreskjema: enkelte hovedforfattere ”er åpenbart ikke kvalifisert” (side 16) Halvparten av hovedforfatterne ”var ikke kompetente” men var ”politisk riktige utnevnelser” fra utviklingsland (side 138) ”Alle (klimapanelpersonellets) beslutninger er politiske fremfor vitenskapelige” (side 554 )

19 Profesjonelle aktivister Richard Moss Involvert i klimapanelet i 20 år I deler av denne tiden har han også vært ansatt som visepresident i World Wildlife Fund Bill Hare Betraktes som en Greenpeace ”legende” En av bare 40 på klimapanelets ”kjerne gruppe” for 2007 syntesen

20 Michael Oppenheimer Ansatt i 20 år hos Environmental Defense Fund og er fortsatt deres konsulent Leder nå AR5 kapittel (WG2-19) Jennifer Morgan Tidligere talskvinne for WWF om klimaendringene Nå en AR5 revisjonsforfatter (WG3-13)

21 WWF infiltrer klimapanelet I 2004 (da arbeidet på AR4 startet) begynte WWF å rekruttere klimapanelets personell. I 2008 hadde de fleste, men ikke alle de 130 ”ledende klimaforskere” dannet sitt eget panel. Disse forskerne som var antatt å objektivt eksaminere bevis, lånte sitt vitenskapelige renommé til profesjonelle lobbyister som hadde sitt eget syn på konklusjonene

22 Overlapping eller invasjon? To-tredjedeler av AR4 kapittelet inkluderte minst en WWF tilknyttet forsker (28 av totalt 44) En-tredjedel ble ledet av WWF tilknyttede forskere (15 av 44) I kapittelet som konkluderte med at 20-30% av verdens arter er truet med utryddelse, sitter begge forfatterne i WWFs panel (WG2-4) – 8 er koplet til WWF WWF kaller dette ”noe overlapp”. Jeg kaller det invasjon. Vil du at aktoratet skal sitte i juryen?

23 Klimapanelet: Nesten ingen ting du har fortalt oss er sant

24 I 1990 tok Gro Harlem Brundtland initiativet til å opprette forskningssenteret Cicero. I formålsparagrafen het det bl.a.: ”… å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet ” Et bedre eksempel på politikerstyrt forskning er det kanskje vanskelig å få?

25 Dette skrev IPCCs forskere i sin sluttrapport I 1995: 1.Ingen av undersøkelsene har vist noen klar sammen- heng mellom klimaendring og drivhusgassene. 2. Ingen av undersøkelsene har vist en sammenheng mellom klimaendring og menneskelig aktivitet. 3. Alle påstander om positiv oppdagelse av signifikant klimaendring vil fortsatt være kontroversiell så lenge usikkerheten i de totale naturlige variasjonene ikke blir redusert. Dette skrev IPCCs politiske byråkrater i sin sluttrapport i 1995: En avveining av resultatene tilsier en synlig menneskelig innflytelse på det globale klima.

26 For å forvrenge konklusjonen slik, måtte daværende leder av IPCC, Bert Bolin, bryte panelets regler. Den ferdige vitenskapelige rapporten ble ”doktorert” med en ikke- publisert rapport, og hans unnskyldning var: Noen annen konklusjon ville ikke regjeringene ha godtatt. Det 5 år gamle politiske diktatet til Cicero ble gjentatt av Harlem Brundtlands partipolitiske svenske kollega.

27 ”Die kalte Sonne” av Fritz Vahrenholt og Sebastian Lüning med undertittel ”Warum die klimakatastrophe nicht stadtfindet” er vel verd å lese. Fritz Vahrenholt var en av Tysklands fremste klimaforkjempere. I et intervju med Der Spiegel våren 2012 sier han: ”Jeg er ført bak lyset med klima endringen” ”Av de 34 antatt uavhengige medlemmer som skriver den politiske rapporten er 1/3 av redaksjonsstaben fra Greenpeace og WWF.” ”Av de påståtte 18000 fagfellevurderte publikasjoner er 5000 av dem ”grå” så det er ikke overraskende at de skrev at alle breene i Himalaya er borte om 30 år.”

28 Hvorfor Fritz Vahrenholt skiftet mening: Som korrekturleser av IPCCs rapport om fornybar energi, fant han over 300 feil. Hans mistanke om feil også i andre deler av rapporten kunne han raskt bekrefte. Som styreleder i RWE Innogy måtte han finne hvorfor vinden uteble i strid med prognosene. Da støtte han tilfeldig på sammenhengen mellom solinnstråling og vindmønstre i Europa. Geologen Sebastian Lüning, som senere ble hans medforfatter, gjorde ham oppmerksom på "The Hockey Stick Illusion" og bøker om klimasykler. Climategate

29 Hva sa politikerne under sluttforhandlingen om ”Oppsummering for politikere”? Flere regjeringer, inkludert Belgia, Norge og USA mente overslaget av potensielle klimatap som Tol fremsatte: ”... Klimautviklingen ville ha minimal innflytelse på BNP...” ikke burde nevnes i oppsummeringen.

30 Har dere hørt dette? For tre måneder siden snedde det i Kairo, Egypt, for første gang på 112 år. 2013 var det største årlige temperaturfallet i USA som noensinne er registrert. Omfanget av sjøisen i antarktis (sydpolen) er rekordstort.

31 August Thomasson, en ung ornitolog og fotograf fra Sösdala i Skåne, opplevde at ørnen ble drept av vindmøllevingen mandag 10. mars 2014 vest for Kristianstad. Vindmøllene har sin pris!

32 Om menneskeskapt CO 2 er den store trusselen, hvorfor er det så lysegrønt og blått i USA?

33 ”Uten å proklamere katastrofer vil ingen lytte.”-Sir John Houghton, første leder i IPCC ”Det spiller ingen rolle hva som er sant, det som betyr noe er hva folk tror er sant.” Paul Watson, medgrunnlegger av Greenpeace ”Modellene er bekvemmelige oppdiktede saker som tilbyr noe veldig nyttig.” – Dr. David Frame, klima modellør, Oxford University ”Data spiller ingen rolle. Vi baserer ikke våre råd på data. Vi baserer dem på klima modeller.” – Prof. Chris Folland, Hadley Center for Climate Prediction and Research ”Vi må ri på denne globale oppvarming saken. Selv om teorien om global oppvarming er feil, vil vi gjøre det som er riktig i forhold til økonomi og miljøpolitikk.” Timothy Wirth, President i UN Foundation

34 Om du er i et rom på 50 m 2 og 2.4 m til taket, hvor mange fyrstikker må du tenne for at CO 2 innholdet i rommet skal øke like mye som det ca 800 millioner biler i verden slipper ut i atmosfæren på et år? EN!

35 Upålitelig Bokens konklusjon: Klimapanelet beskriver ikke sitt personell, sine egne rapporter eller sine egne prosedyrer riktig Vi er ført bak lyset. Klimapanelet har forrådt vår tiltro


Laste ned ppt "Klima-høring i Parlamentet – og litt til. Mr Tim Yeo (Chair); Ian Lavery; Dr Phillip Lee; Mr Peter Lilley; Christopher Pincher; Albert Owen; John Robertson;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google