Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Kampen om konkurranseutsetting 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Kampen om konkurranseutsetting 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Kampen om konkurranseutsetting 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

2 Markedskreftenes offensiv Fra 1980: 30 år med markedsliberalisme Liberalisering, avregulering, privatisering New Public Management har dominert Sterk omfordeling nedenfra og opp Offentlige andel av økonomien redusert Velferd som attraktivt investeringsområde 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

3 Privatiseringsbølgen Mrd $ Kilde: OECD Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011 Mrd $ Kilde: OECD

4 EU om offentlige tjenester Omdefinerte og innskrenket ’offentlige tjenester’ Tjenester av allmenn interesse (SGI) Tjenester av allmenn økonomisk interesse (SGEI) Uklare definisjoner gir mat til EF-domstolen, men også mulighet til selv å definere grensene ’Egenregi’, å utføre tjenesten med egne ansatte, er (ennå) unntatt fra EUs konkurranselovgivning 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

5 New Public Management Fra demokratisk styring til markedet Skille politikk og administrasjon Skille bestiller- og utførerfunksjoner Salg, selskapsdannelser, fristilling Anbud / konkurranseutsetting Pengene følger brukeren – stykkpris 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

6 "Kommuneforretning " Forretningsdrift Kommunal basisorganisasjon Adm. KF Kommunens organisering av tjenester Etater KF som driver næring Stiftelse AS Kommunalt/interkommunalt Selskap IKS Komm/interkomm samarbeid 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

7 Hvor sterk den politisk innflytelsen er Hva slags medbestemmelsesregler som gjelder Hva slags innsyn allmennheten har Hva slags regnskapssystem som brukes Hvilken rapportering som skjer fra virksomheten Hva slags kontroll virksomheten er underlagt Tilknytningsform er viktig Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

8 Privatiseringens tre faser Statlig industri - inkludert bank og forsikring Samfunnets grunnleggende infrastruktur - resulterte i enorm nedbemanning Helse, omsorg og utdanning - skape en mer mobil arbeidskraft i Europa Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

9 Anbud og privatisering Et ledd i markedskreftenes offensiv «Offentlig sektor har blitt for stor» Økt konkurranse på arbeidsmarkedet Press på lønns- og arbeidsvilkår Nye profittmuligheter for multinasjonale selskaper Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

10 Hva er argumentene for? Konkurranseutsetting er ikke privatisering, det offentlige finansierer og har full styring Gir valgfrihet – ikke monopol og ensretting Konkurranse skjerper innsats og effektivitet Private bidrar med kvalitet og innovasjon Adecco-saken viser at systemet fungerer: De brøt loven og ble kastet ut av kommunene 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

11 En begrepsavklaring Privatisering – hva er det? Anbud og konkurranseutsetting er ikke privatisering, sier NHO, H, FrP Ulike former for privatisering Private aktører – hva er det? Bedre å sette hovedskillet mellom kommersielle og ikke-kommersielle Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

12 Anbudskostnader Etter-kostnader Profitt Omstilling Kontroll Anbud Før-kostnader Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

13 Offentlig Privat Lav lønn Høy lønn Attraktivt for anbud Lønn offentlig/privat Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

14 Anbud presser ned lønna 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST « Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte, ifølge en ny rapport. » Aftenposten, 19.8.2011

15 Privat monopolisering Eksempel svensk busstrafikk Anbud vedtatt i 1989 Over 80 prosent konkurranseutsatt Fra 280 selskaper til 3 dominerende Swebus, Linjebuss og Nybuss To overtatt av multinasjonale selskaper Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

16 Monopolisering og korrupsjon Privatisering og konkurranseutsetting fremmer privat monopolisering Private selskaper kryssubsidierer – det er forbudt i offentlig sektor Korrupsjon og ulovlig prissamarbeid hånd i hånd med privatiseringen (PSIRU) Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

17 Konkurransetilsynet i UK En av metodene for å unndra seg konkurranse er gjennom «en avtale mellom visse private selskaper der kun et av dem legger inn et reelt bud på hvert område med den konsekvens at de faktisk kan fordele kontraktene mellom seg.» Rapport fra The Office of Fair Trade, UK Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

18 Mer effektivt? NSB Trafikk service Gjøvikbanen Finse Forsikring NSB persontog 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

19 Reis kollektivt i Oslo! Kilde: Kollektivtransportproduksjon AS 2006 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

20 Vannforsyning To franske selskaper dominerer verden Veolia og Suez Konkurranse / allianser med fire andre SAUR, Anglian Water, Thames Water/RWE og International Water Redusert fra ni for noen få år siden Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

21 Renovasjon og energi 4 dominerer verdens renovasjonsmarked Sita, Onyx, RWE og Rethman Dobbelt så mange for fem år siden Fabricom, FCC, WMI og BFI På veg mot 5-6 selskaper i energi RWE, Tractebel, EDF/Veolia, …. Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

22 Skjerpet kamp om velferden Valgkampen 2005 skjerpet motsetningene Rødgrønn valgkamp for styrka velferd – mot privatisering og konkurranseutsetting Mobiliseringa førte til privatiseringspause Utvikling fra ’ny kurs’ til ’stø kurs’ har ført høyresida på offensiven igjen 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

23 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST Ny bølge av privatisering

24 Kapitalen søker nye markeder Offentlig sektor brukte 555 mrd kr Sykehustjenester, ca. 100 mrd kr Pleie og omsorgstjenester, 70 mrd kr Innkjøp av varer og tjenester, 350 mrd kr (2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) NHO: «Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til» Petter Brubakk (Dagsavisen 5.5.11) 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

25 NHO har løsning på alle kriser «Hva kommer etter 22.7? Er det hele tatt mulig å tenke seg noe etter 22.7? Ja; for eksempel forvaltnings- struktur og konkurranseutsetting.» NHOs Blogg 1.8.2011 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

26 Problemet er…. … at offentlig velferd er offentlig drevet … at folk har tillit til det offentlige … aaalt for sterke fagorganisasjoner 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

27 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST Offensiv fra NHO Service

28 NHO: Tenk på et tall NHOs «Ressurs- og effektivitetsanalyser» Misbruk av Kostra-tall og statistikk Dårligere lønn og pensjon for de ansatte Påstander om kvalitet uten dokumentasjon Politisk/ideologiske påstander – ikke fakta En halv mrd kr i fortjeneste for medlemmene 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

29 Advarer kommunene mot NHO 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

30 Adecco-konsernet Adecco SA Adecco Norge AS Adecco Hospitality Adecco Bygg og Industri Verdens største vikarbyråselskap 700.000 vikarer i 70 land Registrert i Sveits – familien Jacobs største aksjonær Norges største vikarbyrå 10.000 vikarer Omsetning 3,5 mrd kr (2010) Adecco Helse AS Olsten Norway AS 100% 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

31 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

32 Lær av Adecco-skandalen Omfattende sosial dumping av lønn Massive brudd på Arbeidsmiljøloven Arbeidstidsbestemmelser satt til side Ulovlig innkvartering i tilfluktsrom Systematisk gjennomført i hele Adecco Også det offentlige leier av Adecco(ene) 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

33 Adeccos begrunnelse «Hvis vi skulle fulgt det tariffbeløpet ville det i dette tilfellet innebære at vi videreformidler arbeidskraft til kostpris, altså uten fortjeneste for Adecco.» (Anne –Stine Talseth, informasjonssjef i Adecco Dagbladet, 26.2.2011.) 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

34 Hysteri om offentlige anbud Lover og veiledere bygger opp om anbud En rekke institusjoner arbeider for anbud Konk.tilsynet, KOFA, Difi, SSØ, Momsklagenemnda Ingen veileder eller institusjoner for egenregi De private har fått hurtigfil i rettssystemet Ingen klageorganer for kommuner, offentlige institusjoner, enkeltpersoner, fagorganisasjoner 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

35 Det eksisterer alternativer Ta tjenestene tilbake i offentlig regi Sykehusreformen i Skottland Offentlig-offentlig samarbeid (PPP) Erfaringer med deltakende budsjettering Utvikling basert på ansattes kompetanse Modell-/kvalitetskommuneprosjektene

36 En alternativ visjon Samarbeid i stedet for konkurranse Tillit i stedet for mistenkeliggjøring Arbeidslivet må tilpasses menneskets behov – og ikke omvendt De ansattes kompetanse og brukernes behov må styre utviklingsprosessene 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

37 Kvalitet = kompetanse Det eksterne konsulenthysteriet hindrer kompetanseutvikling og intern forankring Mistillit til egne ansatte skaper motstand Makt og medvirkning skaper kreativitet Kvaliteten på en tjeneste er speilbildet av de ansattes kompetanse og verdigrunnlag 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

38 Hva er argumentene for? Konkurranseutsetting er ikke privatisering, det offentlige finansierer og har full styring Gir valgfrihet – ikke monopol og ensretting Konkurranse skjerper innsats og effektivitet Private bidrar med kvalitet og innovasjon Adecco-saken viser at systemet fungerer: De brøt loven og ble kastet ut av kommunene 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

39 Hva er argumentene mot? Konkurranseutsetting er (som oftest) en måte å privatisere utførelsen av en oppgave på Marked skaper monopol, demokrati gir mangfold Vi får økt press, ingen dokumentert effektivitet Ja vel; hva med Adecco, RenoNorden, Incita… Adecco-skandalen ble benektet til Dagsrevyen tok den; systemet fungerte faktisk ikke 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

40 Hva er argumentene mot? Arbeidsintensiteten, presset, brutaliseringen øker De ansattes lønns- og arbeidsvilkår svekkes Demokratiet og den politiske styringen svekkes Muligheten for innsyn og kontroll svekkes Det skaper uro, mistrivsel og utrygghet Kapitalinteressene i samfunnet får økt makt 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

41 Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» Dagens Nyheter, 7.9.2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST 8. september 2011

42 Verktøy i velferdskampen Aktuelle dokumenter Når tall blir politikk (hefte FV) Private sugerør i fellesskapets kasser (hefte FV) Ta tjenestene tilbake (hefte FV – nytt!!) NHO på ville veier (notat FV) Tenk på et tall (notat Fagforbundet) OPS – dyrt og dumt (hefte Fagforbundet) Fortsatt råd til felles velferd? (notat Manifest) 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

43 Verktøy i velferdskampen Søkeredskaper, databaser www.proff.no www.purehelp.no www.brreg.no www.skattelister.no Verktøykasse for lokalaktivister www.velferdsstaten.no 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST

44 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Kampen om konkurranseutsetting 8. september 2011 Kurs, Fagforbundet Finnmark SST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google