Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRA FREDSJUBEL TIL KRIGSFRYKT. HÅPET SOM BRAST OPTIMISME I EUROPA Sommeren 1945 – ødelagte byer og sultne mennesker i Europa. Nazismen var knust. Forholdet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRA FREDSJUBEL TIL KRIGSFRYKT. HÅPET SOM BRAST OPTIMISME I EUROPA Sommeren 1945 – ødelagte byer og sultne mennesker i Europa. Nazismen var knust. Forholdet."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRA FREDSJUBEL TIL KRIGSFRYKT

2 HÅPET SOM BRAST

3 OPTIMISME I EUROPA Sommeren 1945 – ødelagte byer og sultne mennesker i Europa. Nazismen var knust. Forholdet mellom USA og Sovjet skulle bli dårlig. Fra 1945 og fram til i dag skulle det utkjempes mange kriger.

4

5 USA og Soviet

6 Krig

7 JALTA I februar 1945 møttes Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill på Jalta ved Svartehavet. Japan og Tyskland holdt på å bryte sammen. Krigen ville være slutt snart. Sovjet hadde hatt store tap. 20 millioner russere var drept og de vestlige delene av Sovjet var ødelagt. Stalin ville ha kontroll med Øst Europa.

8 JALTAKONFERANSEN

9 Hiroshima i 1945

10 Døde russiske soldater. Drepte russiske soldater

11 Josef Stalin

12 Stalin ville ikke at Tyskland skulle angripe Sovjet en gang til. Roosevelt og Churchill godtok Stalins krav. Sovjetunionen skulle få større politisk innflytelse i Øst Europa. Likevel krevde Roosevelt og Churchill at det skulle være demokrati i Øst Europa.

13 ØST EUROPA BLIR KOMMUNISTISK Kommunistpartiet var det eneste tillatte partiet i Sovjet siden 1918. Etter 1945 sørget Stalin for at kommunistpartiene kom til makten i alle østeuropeiske land. Lederne i andre partier ble arrestert eller måtte flykte. Folk som kritiserte kommunismen fikk store problemer. I Polen, Ungarn og Bulgaria var kommunistene populære.

14

15 Østblokken

16 Mange mente at kommunistene ville avvikle klasseforskjellene i samfunnet. Likevel klarte ikke kommunistene å vinne noe valg i Øst Europa. USA og land i Vest Europa var meget skeptiske til den politiske utviklingen i Øst Europa.

17 TYSKLAND Tyskland var utbombet i 1945. Det var mangel på hus og mat. Tyskland og tyskere var hatet. I de første årene etter krigen fantes det ikke noe selvstendig Tyskland. På Jaltakonferansen ble det bestemt at Tyskland og Berlin skulle deles inn i en amerikansk, russisk, britisk og fransk sone.

18

19

20

21 ØST OG VEST TYSKLAND I 1948 slo britene, franskmennene og amerikanerne sammen sine soner til Vest Tyskland. Sovjetsonen ble omgjort til Øst Tyskland. Det var først i 1990 at de to sonene ble slått sammen til Tyskland.

22 Øst og Vest Tyskland

23

24 BERLINBLOKADEN Sovjet likte ikke at de allierte hadde dannet Vest Tyskland. Dermed stengte Sovjet alle veger og jernbaner inn til Vest Berlin. Sovjet ville sulte ut befolkningen. President Harry Truman fikk startet en luftbro inn til Vest Berlin. Det ble fløyet inn mat, brensel og medisiner. Et år etter gav Sovjet opp blokaden.

25 HARRY TRUMAN

26

27 TO SELVSTENDIGE TYSKE STATER I mai 1949 ble Vest Tyskland til Forbundsrepublikken Tyskland. Statsministeren het Konrad Adenauer. Øst Tyskland ble døpt om til DDR – Deutsche Demokratische Republik.

28 VEST TYSKLAND

29 ØST TYSKLAND

30 MARSHALLHJELPEN OG TRUMANDOKTRINEN President Harry Truman var overbevist om at Sovjet strebet etter verdensherredømme. Truman lovte militær hjelp til alle land som ville forsvare seg mot kommunismen. Dette ble kalt Trumandoktrinen. Fattigdom ville føre til at kommunismen ville spre seg. Utenriksminister George Marshall utarbeidet en plan for å få i gang økonomien i Europa.

31 TRUMANDOKTRINEN

32

33 GEORGE MARSHALL

34 MARSHALLPLANEN

35 NATO OG WARSAWAPAKTEN Mange vestlige land ønsket en militærallianse for å stå sterkere overfor Sovjetunionen. I april 1949 ble NATO ( North Atlantic Treaty Organization ) dannet. Et angrep på et av landene ble betraktet som et angrep på dem alle. I 1955 dannet Sovjet og de østeuropeiske landene Warsawapakten. To store militærblokker stod klare til å angripe hverandre.

36 NATO

37 KART OVER NATO

38 WARSAWAPAKTEN

39 NATO OG WARSAWAPAKTEN

40 ATOMBOMBEN USA hadde atombomben. I 1945 slapp de atombomber over Hiroshima og Nagasaki. I 1949 klarte også Sovjet å utvikle en atombombe. Dette kom som et sjokk på amerikanerne.

41 NAGASAKI

42

43 KOMMUNISTFRYKT I USA begynte man en heksejakt på kommunister. Senator Joseph McCarthy ledet denne heksejakten. Redselen for kommunister ble et hysteri. Frykten for spioner var stor. I 1953 ble Julius og Edel Rosenberg henrettet for å ha solgt atomhemmeligheter til Sovjet.

44 JOSEPH MCCARTHY

45 ETHEL OG JULIUS ROSENBERG

46 OPPRUSTING Fram til 1989 skjedde det en voldsom militær opprustning i verden. USA og Sovjet brukte enorme summer på å bygge ut forsvaret. De fikk så mange atombomber at de kunne utslette jorda mange ganger. De fulgte med hverandres aktivitet med satelitter, fly, raketter og spioner.

47

48

49

50

51 NEDRUSTINGSFORSØK. Gjennom hele etterkrigstiden ble det gjort forsøk på å ruste ned. Etter Cubakrisen i 1962 ble forholdet mellom USA og Sovjet noe bedre. Da hadde verden stått på randen av atomkrig. Det ble opprettet en telefonlinje mellom Washington og Moskva for å hindre atomkrig.

52 CUBAKRISEN

53

54 I 1963 ble USA, Sovjetunionen og Storbritannia enige om en prøvestansavtale. Det betydde at det ikke lenger var lov å teste atombomber over bakken. I 1964 skrev en rekke land under på en ikkespredningsavtale. Den gikk ut på at de ikke skulle utvikle atomvåpen.

55 NEDRUSTING I 1980 ble Ronald Reagan ny president i USA. Han var en tøff motstander av Sovjet. Han satset på en kraftig militær opprusting. Utover 1980-årene ble det klart at Sovjet begynte å sakke etter økonomisk og militært. I 1985 kom Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjet. Han ville få slutt på rustningskappløpet. På slutten av 1980-tallet var den kalde krigen over.

56 REAGAN OG GORBATSJOV


Laste ned ppt "FRA FREDSJUBEL TIL KRIGSFRYKT. HÅPET SOM BRAST OPTIMISME I EUROPA Sommeren 1945 – ødelagte byer og sultne mennesker i Europa. Nazismen var knust. Forholdet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google