Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teori hverdagslydighet HBU 2009 Norsk Schäferhund Klub HVERDAGSLYDIGHET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teori hverdagslydighet HBU 2009 Norsk Schäferhund Klub HVERDAGSLYDIGHET."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teori hverdagslydighet HBU 2009 Norsk Schäferhund Klub HVERDAGSLYDIGHET

2 Teori hverdagslydighet HBU 2009 INNLEDNING Kurset er er tilrettelagt slik at det er åpent for alle, men bygger på N.Sch.K sitt valpekurs. Dette betyr at hunder fra 6 måneder og oppover kan være deltakere på kurset. Utgangspunktet kan dermed være høyst ulikt for deltakerne. Målgruppen for kurset er hundeeiere som i utgangs- punktet ikke har planer om å konkurrere, men gjerne vil lære å trene inn øvelser på hunden slik at hundeholdet blir best mulig til hverdags. Kanskje kan kurset motivere noen til å bli mer aktiv innen hundesporten.

3 Det er viktig at problemer som ekvipasjene har blir tatt opp og at instruktørene prøver å løse disse etter beste evne. Hovedfokus må på være at hundefører blir fornøyd sitt hundehold. Dette er viktigere enn om hunden blir flink til å sitte eller dekke. Her må det trenes på det som viktigst for ekvipasjen. Teori hverdagslydighet HBU 2009

4 Teori hverdagslydighet HBU 2009 ØVELSER: Øvelser: Kontakt Gå pent i line Lineføring Sitt – bli sittende Dekk – bli liggende Innkalling Tilgjengelighet - tannkontroll

5 MÅLSETNING MED KURSET Gi hundefører (HF) en teoretisk og praktisk innføring i hvordan man lærer opp en hund (H) i øvelsene. Fra nyinnlæring, til videreutvikling og generalisering. Vite hva som er viktig når man skal føre H i øvelsene Forstå viktigheten av å dele opp øvelsen i momenter og hvordan vi setter sammen disse til full øvelse Teori hverdagslydighet HBU 2009

6 PROGRAM Hva skal hunden gjøre ? Hvilke atferder skal påvirkes ? Momenter – innlæring Fase 1 – Ny innlæring Fase 2 – Videreutvikling Fase 3 - Generalisering Teori hverdagslydighet HBU 2009

7 Teori hverdagslydighet HBU 2009 HUNDENS ADFERD JAKTLEK Atferder i øvelsene SOSIALFUNKSJONJAKTFUNKSJON JAKTLYST KONTAKTVILJE FLOKKDRIFT KAMPLEK

8 FORSTERKER Belønning/forsterker Bruk av mat (pøls eller andre godbiter) All belønning skal forekomme fra venstre hand eller ev. lomme Mat brukes for innlæring av alle momentene Ball, kong etc. benyttes for å øke hundens tempo Bruk av ball eller kong under innlæring fører ofte til stress og konflikter Teori hverdagslydighet HBU 2009

9 Grunnleggende forhold – generelt HF må kjenne innlæringsveien for fase 1 og gjennom den utløse, betinge og forsterke ønsket atferd. HF må vite hva vi kan/skal spille på for å få utløst ønsket reaksjon, for så å forsterke ønsket reaksjon gjennom belønning. HF må ha en forsterker som betyr noe for hunden og som skaper den riktige intensiteten. Valg av innlæringssted (miljø) Sette av nok tid til fase 1 Teori hverdagslydighet HBU 2009

10 ØVELSER Kontaktøvelse: 1. Hva skal hunden gjøre ? I kontakt øvelsen skal hunden sittende ved førers venstre fot og på kommando søke øyekontakt med hundefører til frikommando gis. Hunden skal også i andre situasjoner, sittende eller gående ta kontakt når fører ber om det. Teori hverdagslydighet HBU 2009

11 Kontaktøvelse: 2. Hvilke atferder skal påvirkes ? Ta øyekontakt med hundefører. Teori hverdagslydighet HBU 2009

12 FASE 1 - NYINNLÆRING Moment 1 Start innlæring fortrinnsvis med ”sulten” hund. Hunden kan stå eller sitte nært fører. Unngå forstyrrelser og tren i begynnelsen hjemme. Sørg for at hunden blir klar over at du har godbiter i hånden som holdes inntil venstre hofte/lomme. Hunden vil prøve på ulike måter å få fatt i godbitene. Forhold deg rolig og vent til hunden tilfeldig kaster et blikk mot øyene dine. Da gis godbiten. Gjenta dette etter behov. Ros med stemmen benyttes også Teori hverdagslydighet HBU 2009

13 Moment 2. Etter hvert må hunden sitte ved førers venstre side, kalt grunnposisjon og se mot øyeområdet før belønning gis. Hunden ledes i posisjon med en forsterker. Etter hvert økes/varieres tiden hunden må se på deg før belønning gis. Husk ros ! Teori hverdagslydighet HBU 2009

14 FASE 2 Når hunden sitter i korrekt posisjon og tar øyekontakt hver gang du fører venstre hånd til hofte, betinger øvelsen. Dette kan gjøres ved at du bruker kommandord, eks. fot, fører hånden i posisjon, hunden tar kontakt og belønnes. Øvelsen repeteres ! Etter en stund skal hunden reagere på kommandoordet og selvstendig ta kontakt. Bruken av hånd med godbit reduseres gradvis og også variere type forsterker til et nivå som gjør at hunden har ønsket atferd. Når hunden kan, krever du Teori hverdagslydighet HBU 2009

15 FASE 3 Hunden må nå trenes i ulike miljøer, generaliseres. Benytt varierende grad av forstyrrelser. Her må det i begynnelsen påregnes en økning i bruk av forsterker. Hunden kan, du krever. Før man går videre bør hunden kunne opprettholde øyekontakt minst 1 minutt uten for store problemer. Kontakttrening kan utføres i mange naturlige sammenhenger. Inn/ut av bilen, mat, før”fri” kommando, og lignede situasjoner. ”Gratis trening” Teori hverdagslydighet HBU 2009

16 Generelt for kontakttrening: All belønning skal komme fra venstre hand All belønning skal være i venstre lomme Gi alltid KO før ledende bevegelser gjøres Gjenta til H begynner å ta kontakt uten bruk av ledende bevegelser Teori hverdagslydighet HBU 2009

17 Gå pent i band: 1. Hva skal hunden gjøre ? Hunden skal gå i line uten å dra i båndet. Hensikten er at hundefører og hund skal ha en positiv opplevelse ved turgåing i bånd. Teori hverdagslydighet HBU 2009

18 Skal man oppnå å få hunden til å gå pent i line, så må dette starte på valpestadiet. Alt.1 Hver gang linen blir stram, stopper du. Hunden kommer ingen vei. Ved slakk line fortsetter du fremover. Repeter ! Alt.2 Hunden belønnes hver gang den ikke drar i line. Repeter !! Teori hverdagslydighet HBU 2009

19 Lineføring. 1.Hva skal hunden gjøre: Lære hunden at den på HF`s kommando, eks. ”fot” følge på HF’s venstre side i ulike gangarter samt holde posisjonen vedholdt. Linen skal holdes i venstre hånd og være slakk. Hunden skal holde kontakt med fører lik i kontaktøvelsen. Fri ved fot vil ha samme krav. Teori hverdagslydighet HBU 2009

20 MOMENT 1 - GRUNNSTILLING MOMENT 2 - RETTE FORFLYTTNINGER MED HOLDT MOMENT 3 - FORSKJELLIGE GANGARTER Viktig å avklare i hvilken rekkefølge vi lærer inn alle momentene. Hvert trinn øves inn hver for seg Teori hverdagslydighet HBU 2009

21 GRUNNSTILLING H skal lære at KO ”fot” betyr å: Komme inn og sette seg rett, på HF venstre side ved bruk av forsterker ledes H inn på fot, belønn med forsterker. Når H sitter i grunnstilling, gi KO fot, vent til H tar kontakt forsterk med hjelper Løs opp,gi KO, led H inn, forsterk med hjelper Gjennta KO, vent på kontakt, belønn Teori hverdagslydighet HBU 2009

22 GRUNNSTILLING All belønning skal komme fra venstre hand All belønning skal være i venstre lomme Gi alltid KO før ledende bevegelser gjøres Gjenta til H begynner å bevege seg inn uten bruk av ledende bevegelser Når H på KO ”FOT” raskt og rett setter seg på HF’s venstre side, har du nådd målsetningen med moment 1 og kan gå videre til neste moment, ikke før. Teori hverdagslydighet HBU 2009

23 RETTE FORFLYTTNINGER MED HOLDT H skal lære at KO ”fot” betyr å: Forflytte seg ved HF’s venstre side med full kontakt Innta grunnstilling Gi KO fot, løft forsterker, venstre hånd opp mot ansiktet Beveg deg to til tre skritt fremover, belønn Start alltid marsjen med samme fot Ved belønning, beveg gjerne hånden slik at belønningen kommer ned mot H’s venstre side Gjenta til H viser god forståelse, og tar kontakt før ledende bevegelser gjøres Teori hverdagslydighet HBU 2009

24 Øk antall skritt gradvis før belønning Gjenta til H kan forflytte seg med full kontakt uten forsterkning i løftet posisjon Når H kan bevege seg over en avstand med full kontakt, er tiden inne for å lære inn holdt. Teori hverdagslydighet HBU 2009

25 RETTE FORFLYTTNINGER MED HOLDT Etter ca ti skritt gjør du en holdt H ledes i riktig posisjon med forsterker Pass på at du alltid gjør holdt på samme fot Gjenta øvelsen til H setter seg i riktig posisjon uten at hjelper må benyttes. Når H på KO ”FOT” følger HF i rett posisjon og med full kontakt, uten påvirkning, har du nådd målsetningen med moment 2 og kan gå videre til neste moment Teori hverdagslydighet HBU 2009

26 VARIASJON AV GANGART H skal lære KO ”fot” betyr å: Forflytte seg ved HF’s venstre side med full kontakt under alle tre gangartene, vanlig, sakte og spring Innta grunnstilling Gi KO Start marsjen i vanlig tempo Øk til springmarsj Når H er i riktig posisjon, belønn Fortsett springmarsj Endre til sakte marsj Når H er i riktig posisjon, belønn Teori hverdagslydighet HBU 2009

27 Start marsj Etter fem til seks skritt vender du til høyre Led H med forsterker Når H er i riktig posisjon, belønn Gjenta øvelsen Varier belønning Kjør samme prosedyre for venstre, og helt om vendinger Gjenta til H viser forståelse Husk at du alltid starter de forskjellige vendingene på samme fot Teori hverdagslydighet HBU 2009

28 SAMORDNE ØVELSENE Når H kan alle momentene i fase 1, er tiden moden for sette disse sammen til full øvelse ”fri ved fot”. Vi kjører nå alle momentene i sammen, i varierende rekkefølge Varierende belønning Er konsentrasjonen vedvarende (husk at vi ikke kan forvente bedre konsentrasjon fra H, enn ifra HF) Er intensiteten passe, for liten, for høy Tilpass bruk av hjelper Er det noen momenter som ikke fungerer, plukk disse ut og tren dem for seg selv, før de igjen settes inn i full øvelse Teori hverdagslydighet HBU 2009

29 Fase 2 Fasen der vi hjelper hunden til å opprettholde ferdighetene som allerede er innlært. Samordner flere øvelser til en større øvelse. Hvis det er nødvendig korrigerer vi hunden Fase 3 Fasen der hunden skal vise de etablerte (lærte) atferdene og ferdighetene i ulike situasjoner og miljø. Arranger forstyrrelser og situasjoner for å gjøre hunden sikker i øvelsen. Teori hverdagslydighet HBU 2009

30 Sitt og bli. Hva skal hunden gjøre? Hunden skal på kommando sitte og bli på plassen mens hundefører går fra hunden. Hunden skal sitte til hundefører er tilbake i utgangstilling. Hvilke atferder skal påvirkes ? Sitte og bli til hundefører er tilbake. Momenter - innlæring Teori hverdagslydighet HBU 2009

31 Momenter – innlæring 1. Hunden tas i utgangstilling og gis KO ”sitt”. Hundefører tar et skritt frem samtidig som han vender seg mot hunden og belønner. Gjenntas. 2. Avstanden økes gradvis, men ikke lenger enn at hunden raskt kan belønnes for korrekt atferd. Gjentas. 3. Samme som punkt 1 og 2, men KO ”bli” gis rett før hunden forlates. Gjenntas. 4. Avstanden økes. Alltid belønning/ros for korrekt utførelse. Om nødvendig benyttes hjelpefører for å holde hunden i posisjon. Teori hverdagslydighet HBU 2009

32 Fase 2. Reduser bruk av forsterker gradvis. Trening bør foregå uten særlige forstyrrelser. Fase 3. Øvelsen utprøves i nye miljøer og med forstyrrelser. Beregn noe økt bruk av forsterker i begynnelsen. Teori hverdagslydighet HBU 2009

33 Dekk Hva skal hunden gjøre? Hunden skal fra grunnposisjon og på kommando legge seg og ligge rolig til ny kommando blir gitt. Hvilke atferder skal påvirkes ? Sitte, legge seg og bli liggende til ny kommando. Teori hverdagslydighet HBU 2009

34 Moment 1. Hunden sitter i grunnposisjon, forsterker benyttes og føres raskt ned foran hunden. Repeteres gjenntatte ganger. Moment 2. Når hunden legger seg hver gang, legges kommando ”dekk” på rett før hunden ledes. Moment 3. Hunden utprøves ved å forlate den i varierende avstand. Teori hverdagslydighet HBU 2009

35 Innkalling. Hva skal hunden gjøre ? Det forutsettes at kunden kan sitt å bli. Hunden skal på førers KO komme fra sitt, rundt føre og sette seg i utgangsstilling. Ønsker man innsitt i front trenes dette separat. Hvilke atferder skal påvirkes ? Sitte, komme raskt inn til fører, gå rundt, sette seg ved førers venstre for avventende og ta kontakt Teori hverdagslydighet HBU 2009

36 Moment 1: Her trenger man en hjelpefører som kan holde hunden. Hunden kobles i en line på ca 15 m. Fører viser hunden forsterkeren og går ca 10 m, setter seg med ryggen til hunden, kaller på hunden, hjelperfører slipper, men holder i Linen i tilfelle hunden ikke løper til hundefører. Ved ankomst til hundefører belønnes hunden med forsterker, samt ros. Øvelsen repeteres. Moment 2. Når hunden kommer til fører hver gang, legges kommando på like før hunden slippes. Teori hverdagslydighet HBU 2009

37 Moment 3. Hjelpefører holder hunden, fører går ca 10 m, snur seg mot hunden og påvirker hunden med forsterker i høyre hånd, bytter over til venstre bak ryggen og hunden ledes til grunnstilling. Trenes uten line. Varier avstand til hunden. Teori hverdagslydighet HBU 2009

38 Fase 2. Reduser bruk av forsterker gradvis. Trening bør foregå uten særlige forstyrrelser. Fase 3. Øvelsen utprøves i nye miljøer og med forstyrrelser. Beregn noe økt bruk av forsterker i begynnelsen. Etter hvert trenes innkalling også på frittløpende hund. Teori hverdagslydighet HBU 2009


Laste ned ppt "Teori hverdagslydighet HBU 2009 Norsk Schäferhund Klub HVERDAGSLYDIGHET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google