Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte MG NAV 17.10.12 Kl.12.00-15.00 LFHs lokaler, Forskningsparken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte MG NAV 17.10.12 Kl.12.00-15.00 LFHs lokaler, Forskningsparken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte MG NAV 17.10.12 Kl.12.00-15.00 LFHs lokaler, Forskningsparken

2 Agenda 12-15 1.Konstituering MG NAV 1200-1215 a)Innstilling ny sammensetning av MG b)Valg av leder 2.LFH organisering og strategi 1215-1245 a)Organisering b)Strategi LFH og strategiprosess høst 2012 3.Revidering fokusområder og mål for LFH MG NAV 1245-1315 a)Fokus og mål b)Arbeidsform c)Møteplan høst 2012 4.Samarbeidsarenaer/prosjekter m/NAV 1315-1400 a)Referat Samhandlingsmøte 25.9.12 b)Prioriteringer aktiviteter 5.Ny identitet LFH 1400-1445 6.Evt. 1445-1500

3 Konstituering MG NAV Innstilling ny sammensetning av MG Valg av leder

4 NAVNFIRMAPeriodeMERKNAD Eric SteiraInvacare1 år Håkon BertelsenPermobil2 år Lars Martin OsenOticon1 år Tore SimensenBojo1 år Helge Bull-EngelstadRepTek1 år Erik FossumHandicare2 år Johan BroddSunrise M.2 år Jørgen SætreMedisan Styrets representant Jørn DreyerPuls Styrets vararepr. (m/møterett) Markedsgruppe NAV 2012

5 LFH organisering og strategi Organisering Strategi LFH Strategiprosess høst 2012

6 Organisering Prosjektgruppe Helfo-Medisinsk forbruksmateriell MG Helseforetak MG Helseforetak Administrasjonen Styret Generalforsamling MG NAV MG NAV MG Kommune MG Kommune Helseøkonomiutvalg

7 Prosjekter Hjemmebehandling MG Helseforetak MG Helseforetak MG NAV MG NAV MG Kommune MG Kommune Lab. Hørsel Diabetes Lab. Biltilpasning Vareprøver/kv Konsignasjonslager Alt. fin. MTU

8 LFH Forretningsstrategi 2010-2013 Leverandører for helse-Norge

9 Vår forretningsidé

10 Våre verdier Troverdig Vi skal vinne tillit og respekt ved å være troverdige i alt vi gjør. Kompetent Vårt bidrag i samhandlingen skal være faktabasert og tilføre kompetanse. Visjonær Vi skal være innovative og løsningsorienterte i utviklingen av det fremtidige helse-Norge.

11 Strategiske mål 2013 NYE LFH: Fra innkjøpsforum til bransjeorganisasjon 1. LFH har dokumentert bransjens verdibidrag 2. LFH er et etablert og foretrukket referansepunkt og er synlig i samfunnsdebatten 3. Innkjøp til helse-Norge er basert på samfunnsøkonomiske vurderinger og kvalitet 4. LFH har bidratt til kompetanseheving for markedsaktørene gjennom relevante aktiviteter

12 Revisjon LFH Forretningsstrategi 2010-2013 LFH Styremøte 15.10.12

13 Revisjon av forretningsstrategi 1.Styret behandler på styremøtet 15.oktober administrasjonens forslag til diskusjonsgrunnlag for strategirevisjon 2.Markedsgruppene kommer med forslag til nye milepeler (tiltak) for 2013 med utgangspunkt i foreningens fire strategiske mål: a)LFH har dokumentert bransjens verdibidrag b)LFH er et etablert og foretrukket referansepunkt og er synlig i samfunnsdebatten c)Innkjøp til helse-Norge er basert på samfunnsøkonomiske vurderinger og kvalitet d)LFH har bidratt til kompetanseheving for markedsaktørene gjennom relevante aktiviteter FRIST: 1-desember 2012 3.Felles møte alle markedsgrupper primo desember 2012

14 Revisjon av forretningsstrategi Strategisamling 13. – 14. desember Royal Christiania Hotel 13. desember 09.00 - 12.00 Styremøte 10-2012 12.00 - 13.00 Felles lunsj styret + MG ledere 13.00 - 17.00 Felles strategisamling styret + MG ledere Status milepeler Innspill fra MG (forslag til nye milepeler) Gruppearbeid Plenumsgjennomgang Oppsummering dag 1 19.00 - 22.00 Middag Stortorvets Gjæstgiveri

15 Revisjon av forretningsstrategi Strategisamling 13. – 14. desember Royal Christiania Hotel 14. desember 09.00 – 10.30 Presentasjon av ny visuell profil og ny digital plattform: «Fra innkjøpsforum til bransjeorganisasjon» - Norwegian Medtech, bransjeorganisasjonen for helse og velferdsteknologi 10.30 – 12.00 Konklusjon nye milepeler 2012 12.00 – 13.00 Lunsj (for de som ønsker det)

16 Revidering fokusområder og mål, LFH MG NAV Fokus og mål Arbeidsform MG NAV Møteplan høst 2012

17 LFH Markedsgruppe NAV Markedsgruppeleder Eric Steira, Invacare

18 Prioriteringer for LFH Markedsgruppe NAV 1.LFH skal arbeide for å bedre rammebetingelsene generelt 2.LFH skal bidra til etablering av samhandlingsarenaer med beslutningstakere på ulike nivåer for på sikt å kunne delta som en premissleverandør

19 Prioriteringer for LFH Markedsgruppe NAV HOVEDMÅL: « Anskaffelsesprosessene skal ivareta bransjerettferdig konkurranse som bidrar til sunn økonomisk inntjening» For å nå hovedmålet, skal det arbeides for å oppnå: 1.Gjennomslag for ECON-rapportens konklusjoner 2.Gjennomslag for 21-punkts-listen som beskrevet i heftet «Samhandling, ansvar- og arbeidsdeling» (anbudsprosesser i NAV) 3.LFH blir et naturlig kontaktpunkt for media i spørsmål på hjelpemiddelområdet (faktainformasjon med brukerorg. som talerør) 4.Case-studiesPrioritert sak; Bilområdet 5.Anbudsoversikt

20 Noen utvalgte prosjekter for LFH Markedsgruppe NAV Samhandlingsmøter NAV Dialog med brukerorganisasjonene –Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) –Norges Handikapforbund (NHF) –Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Leverandørutviklingsprosjektet (NHO + KS) Kompetansebortfall i bransjen Kriterier for minikonkurranser biltilpasning Tverrfaglig samarbeidsgruppe bil Minimesser Hjelpemiddelsentralen Oslo-Akershus

21 Arbeidsform MG NAV møter hver 6.uke Fokus på strategiske tiltak Prosjektstyring Dialog NAV medlemmer –Hørsel, rehab, bil etc. –Hvordan? Deltakelse eksterne møter –NAV –?

22 Møteplan Neste møte MG NAV: Onsdag 5.des. kl. 09.00-12.00 Felles MG møte: Onsdag 5. des. kl. 12.30-15.00

23 Samarbeidsarenaer og prosjekter med NAV Referat Samhandlingsmøte 25.9.12 Prioriteringer aktiviteter

24 Prioriterte aktiviteter

25 Utvikling LFH – ny identitet

26 Strategiske mål 2013 NYE LFH: Fra innkjøpsforum til bransjeorganisasjon 1. LFH har dokumentert bransjens verdibidrag 2. LFH er et etablert og foretrukket referansepunkt og er synlig i samfunnsdebatten 3. Innkjøp til helse-Norge er basert på samfunnsøkonomiske vurderinger og kvalitet 4. LFH har bidratt til kompetanseheving for markedsaktørene gjennom relevante aktiviteter

27 Ny strategi etablert for 2010-2013 Nordisk perspektiv/ samarbeid etablert 2009 2011 2012 2013 Ny administrasjon Ny identitet LFH utvikling

28 LFH - fra innkjøpsforum til bransjeorganisasjon 2009: Ny strategi etablert for perioden 2010-2013 –«Fra interesse/fagfelt fokus til marked/kunde fokus» –«Fra sen advokat reaksjon til tidlig kriteria påvirkning» –«Fra historie/nåtid til nåtid/fremtid fokus» –«Dialog og relasjoner» –«Innovativ – Fremtidsrettet - Profesjonell»

29 LFH - fra innkjøpsforum til bransjeorganisasjon 2011: Nordisk perspektiv og samarbeid etablert –Et felles nordisk marked for medisinsk teknisk utstyr –Stadig flere medlemmer er organisert som nordiske selskaper – eller har nordiske salgs- og markedsstrategier –Flere av våre aktiviteter vil skje som felles nordiske prosjekter sammen med våre øvrige søsterorganisasjoner –Felles nordiske prosjekter er startet opp under prosjektnavnet; Nordic Medtech Growth –Diskusjoner om etablering av felles nordisk bransjeorganisasjon, Nordic Medtech, er startet opp

30 LFH - fra innkjøpsforum til bransjeorganisasjon 2012: Ny administrasjon –Ny daglig leder –Ny kommunikasjonsrådgiver –Ansettelsesprosess ny rådgiver helseøkonom –Ny arbeidsstruktur

31 LFH - fra innkjøpsforum til bransjeorganisasjon 2013: Ny identitet i tråd med strategi –Nytt navn –Ny design –Ny digital plattform Innovativt Fremtidsrettet Profesjonelt KOMPETENT VISJONÆR TROVERDIG

32 Nytt navn Vi ønsker en fremtidsrettet og innovativ identitet Fra leverandørforening til bransjeorganisasjon! Sterkere behov for bransjeidentitet og et egennavn Swedish Medtech Swedish Medtech Finnish Health Tech Oslo Medtech Oslo Medtech

33 Nytt navn Skal dekke dagens medlemsmasse og virkefelt –Medisinsk teknisk utstyr –Hjelpemidler –Medisinsk forbruksmateriell Skal favne over nye medlemskategorier/partnere –Bank/finans, juridisk, IT, telekom, akademia etc. Skal være fremtidsrettet –Nordisk og internasjonal tilnærming Skal være rettet mot innovasjon og teknologi Alternativ:

34

35

36 Anbefaling nytt navn: Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

37 Ny digital plattform Vi ønsker en fremtidsrettet og innovativ identitet Fra leverandørforening til bransjeorganisasjon! Sterkere behov for bransjeidentitet og et egennavn Behov for profesjonell nettside –Utseende og design –Økt funksjonalitet basert på «open source» –Dynamisk og kompetansetilførende

38 LFHs forretningsstrategi 2010-2013 og budskapet som presenteres på dagens nettside er ikke synkront  Det fremstår som uklart hvem som er LFHs medlemmer og målgruppe  Nettsiden fremstår ustrukturert og gammeldags  Den verdi medlemsbedriftene bidrar med til helse- Norge er ikke kommunisert via nettsiden LFHs forretningsstrategi 2010-2013 og budskapet som presenteres på dagens nettside er ikke synkront  Det fremstår som uklart hvem som er LFHs medlemmer og målgruppe  Nettsiden fremstår ustrukturert og gammeldags  Den verdi medlemsbedriftene bidrar med til helse- Norge er ikke kommunisert via nettsiden Bakgrunn Nåværende situasjon  Bygge omdømme og gjennomslagskraft til LFH og bransjen  Øke synligheten ute hos befolkningen  Løfte påvirkningen fra Payer til Policy nivå  Synliggjøre og markedsføre medlemmene  Sikre medlemsvekst samt samarbeide med partnere, eks. Helse Sør-Øst  Øke omsetning gjennom å mer effektivt selge og distribuere tjenester (eks. kurs)  Bygge omdømme og gjennomslagskraft til LFH og bransjen  Øke synligheten ute hos befolkningen  Løfte påvirkningen fra Payer til Policy nivå  Synliggjøre og markedsføre medlemmene  Sikre medlemsvekst samt samarbeide med partnere, eks. Helse Sør-Øst  Øke omsetning gjennom å mer effektivt selge og distribuere tjenester (eks. kurs) Målsetting

39 Bærebjelkene i digital strategi består av relevant digital materiale spisset mot medlemmer og andre interessenter  Produkt- og tjenesteinnovasjon  Markedsføre innovasjon hos medlemmer ut mot offentlig helse-Norge og andre interessenter  Kommunisere til medlemmer; ved å vise bransjestolthet og stå samlet, vil få større gjennomslagskraft hos offentlige myndigheter  Bevisstgjøre offentlig helse-Norge og andre at medlemsbedrifter har høy kompetanse  Årlig symposium der medlemmer og interessenter blir invitert Kompetanse Innovasjon Bransjestolthet

40 Om LFHOm bransjenOm hvordan bransjen hjelper brukerne Brukerne snakker om hvordan bransjen hjelper dem Tema Verdi Vår kommunikasjonsverdi modell Bruker= Klinikere, øvrig helsepersonell, pasienter og pårørende, brukerorganisasjoner

41 LFHs 5 kommunikasjonsmålgrupper Medlemmer (små og store) 60 pst er inaktive Potensielle medlemmer (Utmeldte, ikke medlemmer, nettverkspar tnere) Profesjonelle brukere og deres organisa- sjoner, pasientorga- nisasjoner og sluttbrukere av bransjens produkter RHF/HINAS/ Helfo Kommune/ NAV Private tilbydere Myndigheter og politikere Hjelpe folk til bedre helse 12431

42 Websiden blir et godt rekrutteringsmiddel: Medlemsbedrifter forteller både sin historie innen innovasjon og bygger LFHs omdømme LFH er et fyrtårn som brukerne skal navigere etter Situasjon:  LFH markedsfører i begrenset grad sine medlemsbedrifter eller formidler deres fremragende historier innen teknologi, innovasjon og pasientbehandling Forslag:  Synliggjøre og markedsføre medlemsbedrifter ved bruk av korte videosnutter  Medlemsbedrifter forteller selv den verdi LFH bringer til bransjen og inspirerer ikke-medlemsbedrifter til å bli medlem gjennom å kommunisere og inspirere  Markedsføre kategorier basert på Helse Vest sin kategoriinndeling (radiologi, ortopedi, kardiologi etc.) Bransjen blir mer synlig og attraktiv når verdier synliggjøres Situasjon:  LFH markedsfører i begrenset grad sine medlemsbedrifter eller formidler deres fremragende historier innen teknologi, innovasjon og pasientbehandling Forslag:  Synliggjøre og markedsføre medlemsbedrifter ved bruk av korte videosnutter  Medlemsbedrifter forteller selv den verdi LFH bringer til bransjen og inspirerer ikke-medlemsbedrifter til å bli medlem gjennom å kommunisere og inspirere  Markedsføre kategorier basert på Helse Vest sin kategoriinndeling (radiologi, ortopedi, kardiologi etc.) Bransjen blir mer synlig og attraktiv når verdier synliggjøres

43

44 Ny friskere logo og navn som skal illustrere visjon og innovasjon Søkeboks, språkvalg og skriftstørrelse er på plass. Logg inn for medlemmer er nå plassert i høyre hjørne.

45

46 «Call to action» på forsiden som lett forklarer hva LFH / Norwegian Medtech er og oppfordrer til videre handling. Siste aktuelle nyheter fra LFH er lett tilgjengelig allerede i første skjermbilde. (Over the fold) Alle artiklene har tilhørende illustrasjon bilde for et mer attraktivt visuelt preg.

47 De to kalenderene er slått sammen til for å bekjempe forvirring. Ny del på forsiden som skal være viet til innovasjon innen bransjen og fra LFHs medlemmer.

48 Presseklipp på forsiden som ny kategori. Dette vil være det samme som «LFH i media» men kan også brukes til å legge ved andre relevante artikler fra media. Nyhetsbrevboksen har fått en synligere posisjon på forsiden.

49 Ny del på siden som skal vise relevante karriemuligheter innenfor bransjen. Snarveiboks på hovedsiden som skal vise nyttige lenker til f.eks. høringsuttalelser, dokumentasjon eller lignende.

50 Siden skal fungere på alle plattformer

51

52

53

54

55 Anbefaling ny digital plattform:

56 Eventuelt


Laste ned ppt "Møte MG NAV 17.10.12 Kl.12.00-15.00 LFHs lokaler, Forskningsparken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google