Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOfavør Kollektiv hjemforsikring 1.1.2009. LOfavør Kollektiv hjemforsikring LO-forbundenes egen forsikring –Medlemsfordel –Sosial dimensjon –Vilkår og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOfavør Kollektiv hjemforsikring 1.1.2009. LOfavør Kollektiv hjemforsikring LO-forbundenes egen forsikring –Medlemsfordel –Sosial dimensjon –Vilkår og."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOfavør Kollektiv hjemforsikring 1.1.2009

2 LOfavør Kollektiv hjemforsikring LO-forbundenes egen forsikring –Medlemsfordel –Sosial dimensjon –Vilkår og pris bestemmes av Fellesutvalget Prinsipper: –Selvfinansierende –Ubegrenset forsikringssum –SpareBank 1 Gruppen administrerer forsikringen

3 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Medlemmenes innbo og løsøreforsikring –Omfatter alle medlemmer som ikke reserverte seg da ordningen ble innført i de respektive forbund –Obligatorisk for nye medlemmer –Betales sammen med kontingenten Pris 2009: Kr 744 pr. år (kr 62 pr. mnd) Gjelder for: –Medlemmet –Ektefelle/samboer/registrert partner –Barn –Andre medlemmer av den faste husstanden

4 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Hvor forsikringen gjelder: –På medlemmets faste bosted i Norden –I annen bolig som bebos av sikrede innen Norden –Ting som midlertidig befinner seg utenfor bolig –Naturskade i Norge

5 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringen dekker: –Skade på/tap av innbo og løsøre i hjemmet –Tilleggsinnredning i leid bolig –Flytting og lagringsutgifter etter skade –Ekstrautgifter ved opphold utenfor hjemmet –Rivning, rydding og bortkjøring etter skade –Rettslig erstatningsansvar –Rettshjelp

6 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forsikringen dekker ikke: –Innbo og løsøre tilhørende fritidsbolig –Naturskade utenfor Norge –Skader utenfor Norden

7 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Skader som erstattes: –Brann –Vannskade (fra rør, ledning, terreng, tak og vegger) –Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen i leid, sameid eller borettslagsbolig samt hus med LOfavør Husforsikring –Tyveri, ran, og veskenapping –Tyveri av yrkesløsøre på medlemmets arbeidsplass –Skade på rom ved innbrudd –Matvarer i kjøleskap / fryser –Naturskade

8 LOfavør Kollektiv hjemforsikring I tillegg dekkes bl.a. også følgende skader: –Typiske uhell, som skade på ting som blir revet ned, velter etc. –Tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc. –Tyveri av løsøre fra bil, båt og påmontert låsbar bagasjeboks –Flytteforsikring –Tyveri av gjenstander fra privat boligs uteareal (ikke fellesareal) –Utgifter til ombygging av bolig hvis en i husstanden blir rullestolbruker pga. ulykke eller får barn som er født med slikt handicap –Erstatningsbegrensningene er vesentlig utvidet

9 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Skader som ikke dekkes: –Vannskade ved vanlig bruk, søl eller kondens –Skade ved bakterier, sopp eller råte –Skade på / tap av dyr eller planter Innhold i akvarium dekkes ved bruddskade på akvarieglasset –Tyveri i f.m. flytting utført av transportbyrå, idrettslag, forening e.l. –Skade på / tap av dekk og felger til privat motorkjøretøy –Tyveri av mobiltelefon, penger, verdipapirer, smykker og armbåndsur fra bil eller båt –Skade med ukjent skadeårsak

10 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Grenser for erstatningssummer: Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har en samlet forsikringssum ved skade på innbo/løsøre i Norden på kr 200 000

11 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Grenser for erstatningssummer (forts.):

12 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Forutsetninger for erstatning –Skaden må inntreffe tilfeldig og plutselig –Sikkerhetsforskriftene er fulgt NB! Ingen egenandel ved innbrudd/vannskader når FG godkjent tyveri- og/eller vannalarm var i drift på skadetidspunktet

13 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Sikkerhetsforskrifter: –Varslings- og slokningsutstyr –Tyveri-/Innbruddssikring I bil/båt skal løsøre oppbevares i rom uten innsynsmulighet –Låsing av sykkel –Sikring mot vannskader –Prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av gassanlegg –Emballering/pakking –Forhåndsgodkjenning av selskapet ved: Utgifter til rettsbehandling Saksomkostninger ved forlik

14 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Erstatningsoppgjør –Erstatningssum = Gjenanskaffelsespris –Ved kontantoppgjør kan ikke erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse –Selskapet avgjør oppgjørsmåten

15 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Egenandeler/Aldersfradrag –Generell egenandel: kr 3 000 Glass/sanitærporselen: kr 1 500 Sykkel registrert i Falck sykkelregister: kr 1 000 Naturskade: kr 8 000 –Aldersfradrag: Elektriske apparater: 10% hvert hele år tingen er mer enn 5 år Data og mobiltelefon: 20% for hvert hele år av tingens alder –max. aldersfradrag er 80% –Det trekkes ikke både aldersfradrag og egenandel –Med flere premiebetalere i samme husstand trekkes ingen egenandel Tilfeldige skader under kr 1 000 erstattes ikke

16 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Skadebehandling: Skader skal meldes pr. telefon Felles telefonnummer 02300 for hele landet Skadebehandler sender ut skademeldingsskjema dersom det er nødvendig for behandling av skaden

17 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Rettslig erstatningsansvar –Dekker: Erstatningsansvar i egenskap av privatperson Maks. erstatning 5 millioner (Egenandel kr 3 000) –Dekker ikke: Ansvar overfor egen familie Som eier, fører av motorvogn, arbeidsmaskin etc. Utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet Overføring av smittsom sykdom

18 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Rettshjelpforsikring –Dekker utgifter til juridisk bistand, maks. kr 100 000 Egenandel kr 3 000 pluss 20% av overskytende Ta kontakt med SpareBank 1 når du har en sak –Dekker utgifter til: Advokat, rettsforhandlinger, sakkyndige og vitner –Dekker ikke: Tvist i forbindelse med yrke/erverv Tvist i familien (samlivsbrudd, arv, samværsrett) Tvist som gjelder motorvogn

19 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Når flere i husstanden har Kollektiv hjemforsikring –Egenandelen ved skade bortfaller Unntatt egenandel ved rettshjelp og naturskade –Erstatningsgrensene multipliseres med antall premiebetalere Unntatt ved rettshjelp

20 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Hva skjer når et medlem dør? –Hvis dødsfallet skjer mellom 1.1 og 30.6 gjelder forsikringen fram til 31.12 –Hvis dødsfallet skjer mellom 1.7 og 31.12 gjelder forsikringen fram til 30.6 året etter –I løpet av denne tiden vil gjenlevende ektefelle, samboer eller registrerte partner få tilbud om å overta forsikringen mot å betale premie direkte til SpareBank 1 Skadeforsikring Denne koster i 2009 kr 910

21 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Andre fordeler ved kollektiv hjem: –LOfavør Kollektiv hjemforsikring for pensjonister Forsikringen er gratis for alle medlemmer over 75 år For andre pensjonistkategorier er det forskjellige regler fra forbund til forbund –De fleste forbund har imidlertid gratis forsikring for alle over 67 år –En del forbund har også gratis forsikring for uførepensjonister og AFP-pensjonister –Egen klagenemnd der LO er i flertall


Laste ned ppt "LOfavør Kollektiv hjemforsikring 1.1.2009. LOfavør Kollektiv hjemforsikring LO-forbundenes egen forsikring –Medlemsfordel –Sosial dimensjon –Vilkår og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google