Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God kommunikasjon. Du må kommunisere på en måte som gjør at den du snakker med –Trives og føler seg trygg –Føler seg verdsatt –Føler seg respektert Trygghet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God kommunikasjon. Du må kommunisere på en måte som gjør at den du snakker med –Trives og føler seg trygg –Føler seg verdsatt –Føler seg respektert Trygghet."— Utskrift av presentasjonen:

1 God kommunikasjon

2 Du må kommunisere på en måte som gjør at den du snakker med –Trives og føler seg trygg –Føler seg verdsatt –Føler seg respektert Trygghet er en forutsetning for god kommunikasjon. Da er det lettere å ta imot noe fra andre Hvordan du møter andre mennesker påvirker hvordan de opplever kommunikasjonen med deg

3 Utvikling av selvbilde Hvordan vi ser på oss selv på godt og vondt Skapes gjennom samspill med menneskene rundt oss. Grunnlaget blir lagt i barndommen Skapes ut fra de positive og negative reaksjonene, eller mangel på reaksjoner, fra foreldre og andre viktige personer Selvbildet er ikke statisk (det forandrer seg hele tiden)

4 Utvikling av selvbilde Idealistisk selvbilde: et bilde av hvordan vi ønsker å være Realistisk selvbilde: et bilde av hvordan vi er Jo større avstand det er mellom det idealistiske og det realistiske selvbildet – jo mer negativt selvbilde får man Liten avstand mellom disse vil gi et positivt selvbilde (viktig å akseptere seg selv som en er)

5 Utvikling av selvbilde - speilingsmodellen Speilingsmodellen er en modell som viser hvordan selvbildet vårt utvikler seg i samspill med menneskene rundt oss Reaksjonene på det du sier og gjør påvirker deg Du ser deg selv slik du tror andre ser deg. Positive reaksjoner styrker selvbildet, negative reaksjoner svekker selvtilliten og eget selvbilde

6 Utvikling av selvbilde - speilingsmodellen Selvbildet vårt endrer seg gjennom livet Vi kan bruke kunnskap om selvbilde i kommunikasjonen med andre mennesker Tenk igjennom hvordan du kan opptre for styrke andres selvbilde og kommunisere på en måte som fremmer helse, trivsel og velvære

7 Styrking av speilbilde Det handler mye om å lage en positiv sirkel for seg selv eller andre Dette har jeg ikke prøvd før. Gruer meg! Jeg får prøve å gjøre det beste jeg kan. Dette gikk jo ganske bra. Neste gang går det sikkert enda bedre.

8 Nærhet og avstand For at andre skal føle seg vel i vår nærhet, er det viktig å holde passe stor fysisk avstand Alle har en intimsone, dvs. et fysisk og følelsesmessig rom rundt oss som vi bare slipper de nærmeste inn i Hvor grensen for intimsonen går, varierer fra person til person

9 Nærhet og avstand Alle mennesker har et personlig rom rundt seg som kan deles i flere soner: –Intimsonen: bare for familie, nære venner, kjæreste –Den personlige sonen: vanlig avstand når vi snakker med venner og kjente –Den sosiale sonen: avstanden vi føler oss vel med når vi snakker med noen vi ikke kjenner godt –Den offentlige sonen: avstand mellom f.eks. en foredragsholder og et publikum Hvor grensene går varierer noe fra person til person Viktig å huske på i kommunikasjonen med andre

10 Å være en god lytter Å lytte vil si å høre hva den andre sier, og forsøke å forstå hva som blir sagt Ved aktiv lytting bekrefter vi den som snakker med ord, tegn og spørsmål –Nikk, smil, lene seg framover etc –Småord som «ja, ok, mm» –Små oppmuntringer, som «dette må du forteller mer om» –Gjenta det den andre sier

11 Å være en god lytter Er du usikker på om du har forstått riktig, still spørsmål Da får du rettet opp eventuelle misforståelser Dårlig kommunikasjon kommer ofte av at vi ikke lytter til det som blir sagt Øv deg på å lytte til det som blir sagt

12 Å observere og tolke – persepsjon Gjennom sansene observerer og oppfatter vi verden rundt oss De inntrykkene vi mottar, tolker vi. Vi legger en mening i det vi observerer Å ta imot og tolke sanseinntrykk kaller vi persepsjon Vi kan lett tolke feil utfra fordommer, følelser eller rykter

13 Kommunikasjonen Påvirkes også av –Støy. Forhold som forstyrrer kommunikasjonen, f. eks. høy lyd, klær som tar oppmerksomheten, ord som blir brukt som kan tolkes feil, misforståelser –Referanseramme. Dvs. samme kulturelle bakgrunn, at vi snakker samme språk, har lest og lært de samme tingene osv. Det gir en likere og mer felles forståelse –Dobbeltkommunikasjon. Du sender ut to signaler samtidig som ikke stemmer overens. F.eks. sier «det går helt fint», men har tårer i øynene

14


Laste ned ppt "God kommunikasjon. Du må kommunisere på en måte som gjør at den du snakker med –Trives og føler seg trygg –Føler seg verdsatt –Føler seg respektert Trygghet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google