Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medal Racing for Umpires under seilingsbestemmelse Addendum Q (Bruk presentasjonen i Slide Mode) Versjon: Januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medal Racing for Umpires under seilingsbestemmelse Addendum Q (Bruk presentasjonen i Slide Mode) Versjon: Januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medal Racing for Umpires under seilingsbestemmelse Addendum Q (Bruk presentasjonen i Slide Mode) Versjon: Januar 2015

2 Medal Racing for Umpires Indeks til delene- klikk knappen for å gå direkte:  Umpire prinsipper  Reglene under Addendum Q  Protest prosedyrer  Straffer  Posisjonering  Regler for Brett  Quiz

3 Medal Racing for Umpires Attention! Denne presentasjonen erstatter ikke grundig studering av SI Addendum Q Pass på at du har korrekt utgave! 3

4 Medal Racing for Umpires En umiddelbar ‘Jury’  Avgjørelser som svar på gyldige Del 2, RRS 31 og 42 protester.  Initiere straffer for brudd på RRS 31 og 42.  Spesifikke umpire-initierte straffer.  Umiddelbar bekreftelse til regattakomiteen om eventuelle utestående saker ved målgang. Rollen til the Umpires 4

5 Medal Racing for Umpires Utstyr: Flagg grønne & hvite, røde, sorte Fløyte Radio Wet notes Digital opptaker Dokumenter: SI, inkludert Addendum Q Race information sheet Regelbok Mat & vann Før Racing 5

6 Medal Racing for Umpires Basert på umpiring i match eller team racing. Mer informasjon i manualene. Fører ‘adopterer’ båten man følger. Den andre umpire adopterer andre båter – gir signal og viser eventuelle flaggs. Hvis en umpire gjør seg en mening (‘Straff på XXX’) Svarer den andre: Jeg er enig Jeg er ikke enig Jeg så det ikke Hvis du ser en hendelse, men ingen protest – si ‘Incident closed’. Et protestflagg etter dette vil være for sent. Kommunikasjon mellom Umpires 6

7 Medal Racing for Umpires Protester for brudd på regel 14 behandles etter seilasen. [Q2.4] Regattakomiteen må bli informert om protesten før flagg B fjernes. Hvis det er berøring i en hendelse, sjekk for skade og forsøk å evaluere skaden snarest mulig – dette kan være etter seilasen. Det finnes ingen mulighet for godtgjørelse [Q1.2(e)], men en båt kan straffes (DSQ) for å bryte regel 14. Umpires vil normalt ikke initiere regel 14 protester, med mindre den skadede båten ikke selv kan gjøre det. Skade 7

8 Medal Racing for Umpires Kommunikasjon – ut av umpirebåten  ‘Keep it short, keep it simple’  Radiosjekk med Umpire team og RC (CU)  Hvis radio ikke virker (eller selv om de virker): Arm i været = Jeg har ‘noe’ (hendelsen, et problem) Krysse armene foran = ingen utestående saker (ved målgang) Signalere  Tydelige lyd og visuelle signaler  Øyekontakt hvis mulig, ved straffer  Informer media – hvis mulig – første mulighet (når relevant) Ting å huske på 8

9 Medal Racing for Umpires  Arranger at media kan lytte til umpire channel.  Lag media call etter hendelser som kan være av interesse.  Straffer, inkludert regel 42, gitt av umpires.  Media call om grønn-og-hvite flagg bør kun gis ved spesielle situasjoner. Kanskje noe som innvirker på medaljer?  Dersom protester etter seilasen – ‘resultatet avventer resultat av protest’. Media Calls 9

10 Medal Racing for Umpires  På umpire kanalen: “Media, media, media! Stand by for media call”  Pause 3-5 sekunder og call så igjen: “Media, media, media! Vi her nettopp straffet “båt” for…. Kort beskrivelse av hendelsen.  Unngå å bruke regelnummer. Media Call prosedyre 10

11 Medal Racing for Umpires Reglene i Medal Race er de vanlige Kappseilingsreglene, men med noen viktige endringer 11

12 Medal Racing for Umpires RRS 42 - Appendiks P er endret  Samme straff som for enhver annen regel - Entørnstraff  Uavhengig av straffer gitt tidligere i stevnet  Oscar/Romeo for Finn/470  Klasseregler for Finn/470/49er/RS:X  Bare P5 (O og R flag) fra Appendiks P RRS 42 12

13 Medal Racing for Umpires Tilføy til definisjonen: som tar en straff seiler ikke Riktig kurs En båt som tar en straff, eller manøvrerer for å ta en straff seiler ikke Riktig kurs! Definisjon ‘Riktig kurs’ - Q1.1(a) 13

14 Medal Racing for Umpires I tillegg til praiingen i RRS 20: ‘Plass til å stagvende’ – gjentatt og tydelig peking mot lo. ‘Slå selv’ gjentatt og tydelig peking mot den andre båten og ‘stor’ vinking mot lo. IKKE for BRETT! Plass til å stagvende ved hindring - Q1.1(b) 14

15 Medal Racing for Umpires RRS 62.1(a), (b) og (d) er strøket. Den eneste grunnen en båt kan få godtgjørelse for, er å gi hjelp til person eller båt i nød slik RRS 1 krever. (For brett er også RRS B5.62.1(e) strøket.) Begrensninger for godtgjørelse - Q1.2(e) 15

16 Medal Racing for Umpires kappseilerBARE Mens den kappseiler, kan en båt BARE protestere på en annen båt for følgende: hendelser  Del 2 – for hendelser den selv var involvert i (unntatt RRS 14).  RRS 31 – berøre et merke.  RRS 42 – fremdrift. Protestprosedyrer under kappseiling - Q2.1 16

17 Medal Racing for Umpires 17 En eller flere båter protesterer Avgjør hvem som brøt en regel (ikke gi noe signal) En eller flere båter kan ta en frivillig Entørnstraff Etter 5-10 sekunder: hvis ingen båt har tatt noen straff eller indikert at den vil gjøre det – gi straff som avgjort Kan også skje selv om en båt tok en frivillig straff (mer om dette senere) Hvordan svare på en Protest

18 Medal Racing for Umpires For regler det ikke kan protesteres på under seilasen: For å protestere for ethvert annet brudd, eller søke godtgjørelse (se begrensninger av godtgjørelse), må en båt praie regattakomiteen før eller mens (to minutter) flagg B vises på komitebåten. Protestprosedyrer etter seilasen - Q2.4 18

19 Medal Racing for Umpires BÅTER P rotester fra BÅTER: Praie ‘Protest’ + (selv for båter< 6m) BRETT Protester fra BRETT: Praie ‘Protest’ – ikke noe flagg Noen ganger vil seilerne (spesielt brett) løfte en arm i tillegg til praiingen av ‘Protest’. Dette hjelper dommerne til å bli oppmerksomme på protesten, men det er ikke påkrevet Hvordan protestere? - Q2.1 19

20 Medal Racing for Umpires Enhver straff (inkludert for RRS 42) er en Entørnstraff BÅTER – en stagvending og en jibb (eller omvendt) BRETT- en 360° tørn av brettet, uten krav om stagvending eller jibb. RRS B4.44.2 Straffer under seilas - Q2.2 20

21 Medal Racing for Umpires Umpiresignaler - Q3.1 21 Ingen straff Vis grønt og hvitt flagg Ett lydsignal (fløyte) Straff Vis rødt flagg Ett lydsignal (fløyte) Identifiser båten ved praiing Diskvalifisert Vis sort flagg Ett lydsignal (fløyte) Identifiser båten ved praiing

22 Medal Racing for Umpires  Berørt merke og ikke tatt straff (med mindre tvunget til å berøre)  Tjent fordel etter å ha tatt straff  Brutt en regel med vilje  Begått brudd på god sportsånd  Ikke tatt en straff korrekt  Brutt RRS 42 Umpireinitierte straffer - Q4.1 22

23 Medal Racing for Umpires Dommerne kan gi flere (2. eller 3.) straffer  Hvis bruddet er alvorlig eller gjentatt  Hvis bruddet er med vilje  Hvis båten bryter mot god sportsånd  Hvis båten tjener en fordel til tross for straffen Dommerne kan vise sort flagg for å diskvalifisere båten. Vanligvis gis en straff nummer to før en diskvalifikasjon. Umpireinitierte straffer Q4.1 23

24 Medal Racing for Umpires Dommerne vise et SORT flagg for å diske en båt hvis: Dommerne vil vise et SORT flagg for å diske en båt hvis:  Båten runder/passerer et merke på feil side og deretter runder neste merke eller går i mål. Dommerne kan vise det sorte flagget for å diske en båt:  Hvis bruddet er alvorlig eller gjentatt  Hvis bruddet er med vilje  Hvis båten bryter mot god sportsånd  Hvis båten tjener en fordel til tross for straffen  Hendelsen forårsaket alvorlig skade eller personskade Vanligvis gis et nytt rødt flagg før et sort flagg. Sortflagg straffer Q4.1 & 4.2 24

25 Medal Racing for Umpires straks ta en straff Hvis en båt har brutt en regel, er den forpliktet (av Grunnleggende prinsipper, Sportsånd og Reglene) til å straks ta en straff. brudd på disse prinsippene. Å vente på signal når man vet man har brutt en regel – ansees som et brudd på disse prinsippene. Ytterligere straff Rødt eller Sort flagg Båtens forpliktelser – frivillig straff 25

26 Medal Racing for Umpires Hvilken båt skal straffes? - Q2.2 26  Hvis en båt protesterer og ingen båt tar noen straff, kan dommerne straffe hvilken som helst av båtene.  Hvis en båt protesterer og den påprotesterte båten tar en straff, er hendelsen stengt (selv om dommerne ville ha straffet protesterende båt).  Hvis begge båtene protesterer og en av dem tar en straff, kan dommerne fremdeles straffe den andre. (Dette inkluderer ikke handling under RRS 14)

27 Medal Racing for Umpires Hvilken båt skal straffes ? - Q2.2 Flere båter Hvis en båt protesterer og en båt som ikke ble påprotestert tar en straff, kan dommerne straffe enhver båt. (Dette inkluderer ikke handling under RRS 14) I denne hendelsen avgjør dommerne at:- Blå ikke ga nok plass, Grønn ga nok plass Gul protesterer, Grønn tar en straff. Dommerne kan straffe Blå. Gul og Blå protesterer, Grønn tar en straff. Dommerne kan straffe Blå. 27

28 Medal Racing for Umpires Når IKKE å straffe  Hvis en båt er tvunget til å bryte en regel av en annen båt som bryter en regel, vil dommerne frifinne den - RRS 64.1(c) - Q1.2(f) – or RRS 21  Hvis en påprotestert båt tar en straff, ikke straff noen annen båt - Q2.2  Hvis dommerne ikke har full oversikt over en hendelse.  Hvis et protestflagg ikke er tydelig vist – ikke sett av noen dommer - Q2.1.  Hvis dommerne er rimelig nær men ikke hører ‘Protest’ (spesielt når andre ord høres) - Q2.1.  Hvis dommerne er uenige. (Forskjellig fra hvis bare en dommer ser hendelsen). 28

29 Medal Racing for Umpires Umpireinitiert - Q3.1(b) Ufullstendig straff Note: Flagg nummer 2 er ikke en ny straff, bare en påminnelse til seileren om at den fremdeles har straffen Rødt Umpire Flagg 270° tørn (uten jibb/slag) Rødt Ump Flagg [Q3.1(b)] Avsluttet Straff (med jibb & slag) Ingen handling Rødt Ump Flagg [Q3.1(b)] (se note) Straff (med jibb & slag) Avsluttet Rødt Umpire Flagg versus Ingen straff tatt 29

30 Medal Racing for Umpires Umpireinitiert - Q3.1(c) Ingen straff tatt Rødt Umpire Flagg Ingen handling Rødt Flagg [Q3.1(b)] Sort Flagg Ingen handling Straff & Abuse Rødt Flagg [Q3.1(b)] Straff & Abuse Sort Flagg Rødt Umpire Flagg Abuse [Q4.1(e)] Chief Umpire skal alltid informeres om sorte flagg. CU skal informere regattakomiteen snarest mulig. 30

31 Medal Racing for Umpires Straffevending Begynner: I det båten starter å dreie, etter å ha kommet godt klar. Slutter: Ved avslutningen av stagvendingen eller jibben. En straffevending kan tas før startsignalet. Noen ganger, spesielt i pre-starten mens en båt manøvrerer mot en annen, er det mulig å ‘tilfeldigvis’ ta en straff. 31

32 Medal Racing for Umpires Straffevending Hvis en båt som tar en straff ikke holder av veien for en annen båt, initierer dommerne ingen straff, men den andre båten kan protestere (RRS 22.2). Hvis en båt som tar en straff stanser opp for en kort stund for å holde av veien for en annen båt, og:  hvis det var klart for dommerne at båten som tar en straff ikke har seilt godt klar, kan dommerne vise et rødt flagg for å fortelle båten at den fremdeles har en straff.  hvis det var klart at båten hadde seilt godt klar, men at den andre båten foretok en uventet handling som så forårsaket forsinkelsen i straffen, skal dommerne ikke foreta seg noe. 32

33 Medal Racing for Umpires Noen eksempler på straffer Ja…. Nei …. Kanskje 33

34 Medal Racing for Umpires  Gul praier ‘Protest!’  Ingen reaksjon fra Blå  Straff Blå – 1 tørn  Straff Blå – 2. tørn [Q4.1(d)]  Hvis skade eller personskade hos Gul – ingen godtgjørelse, men Sort Flagg Blå (hvis sikker) Blå skulle visst den brøt en regel Hva hvis ingen protest fra Gul?  Ingen skade eller personskade – Ingen handling  Hvis skade eller personskade - Q5.5 tillater høring og DSQ under RRS 14 (hvis ikke sort flagg er vist) Ja - 2 straffer 34 Kontakt

35 Medal Racing for Umpires Ja- 1 Straff; Kanskje– 2 Straffer  Blå tar plass den ikke har krav på  Gul praier‘Protest!’.  Ingen reaksjon fra Blå  Straff Blå – 1 tørn  Hvis Blå er foran Gul etter straffen, gi Blå en straff til  Hvis Blå skulle ha visst at den var klar aktenom ved sonen er bruddet med vilje og Blå bør gis en straff nummer 2, selv om den ikke har tjent noen fordel etter den første straffen. 35

36 Medal Racing for Umpires Kanskje– 1 Straff; Kanskje– 2 Straffer 36 Vet Gul at den bryter en regel? Har Gul stadig tjent en fordel hvis den tar en straff? Hvis det er klart, kan dommerne anta at Gul visste den brøt en regel. Dommerne skal se på hvor Gul ville vært dersom den ikke brøt noen regel, versus hvor den er etter å ha tatt en straff.

37 Medal Racing for Umpires Kanskje– 1 Straff; Kanskje– 2 Straffer 37 Har Blå brutt en regel med vilje [Q4.1(c)]? Ja, dersom bruddet var klart. Gjør det noen forskjell hvorvidt Grønn protesterer eller ikke? Dommerne kan gi Blå en dommerinitiert straff (bare for å bryte en regel med vilje) [Q4.1(d)], men de vil normalt ikke gjøre det med mindre Grønn protesterer. Et par sekunder før startsignalet faller Blå av mot Grønn og unngår derved å være OCS

38 Medal Racing for Umpires Ja - 2 straffer En tydelig merkeberøring. Ingen andre båter innblandet  Tydelig kontakt med merket  Ingen mulighet for å ha blitt tvunget  Ingen straffevending  Straffe - 1 tørn [Q4.1(a)]  Straffe - 1 tørn til [Q4.1(d)] 38

39 Medal Racing for Umpires Posisjonering Sone System  Bedre for RS:X, Nacra & 49er over 15 knops vind  Ideelt sett kreves 4 umpirebåter:  Topp merke  Venstre, høyre, og gate / målgang Fleet System  Best for sakte båter  Krever 3 umpirebåter:  Venstre, midt, høyre  Front, midt, bak  Hvis 4 båter er mulig, bruk som reservebåt på vannet og ved Merke 1 eller for å dekke spesifikk matchrace 39

40 Medal Racing for Umpires Posisjoniring Prinsipper  Hver umpire båt har ansvar for 2-4 seilbåter.  Hver umpire båt må følge en gruppe – man kan ikke basere seg på å ‘videreformidle’ informasjon for å avgjøre hendelser.  Vær observante og fleksible.  Minst mulig forstyrring og bølger.  Forsøk å slippe til media.  Prioriteringer 1.Medalje posisjoner 2.Match race 3.Race ledere 40

41 Medal Racing for Umpires Posisjonering Prinsipper – Ikke gjør.... Posisjonering Prinsipper – Ikke gjør....  Ikke – kjør parallelt med en båt på låringen  Ikke – vær nær en annen umpirebåt  Ikke – forårsak unødvendig sjø  Ikke – gi en straff hvis ikke i posisjon  Ikke – end opp bak feltet  Ikke – gjør livet vanskeligere for media enn nødvendig 41

42 Medal Racing for Umpires Fleet Posisjonering Pre-start og start HØYRE som mulig Vær så langt mot HØYRE som mulig U3 posisjon bestemmer andre umpirebåters posisjoner U3 kommer inn til 2 nd U1 kommer inn til 9 th U2 kommer mellom 5 th & 6 th når båtene legger opp til start 3 2 1 1 3 2 1 – 34 – 67 – 10 42

43 Medal Racing for Umpires Fleet Posisjonering 1st Kryss lengst mot høyre U1 dekker de 2-4 lengst mot høyre U2 dekker midten lengst mot venstre U3 dekker de 2-4 lengst mot venstre 3 2 1 43

44 Medal Racing for Umpires NÆRME SEG KRYSSMERKET U3 går rundt merket i lo først for å følge med på første gruppes (2-4 båter) runding. U1 går i lo av styrbord layline, og ankommer i tid til å følge med på andre gruppe. U2 følger i le av båtene for babord halser (dersom i gruppe) og følger siste gruppe. Dette krever at alle følger med og er fleksible. 1 3 n 2 Fleet Posisjonering 44

45 Medal Racing for Umpires Hver båt følger sin gruppe ned på lensen. U3 - første gruppe, U1 – andre gruppe, U2 - tredje gruppe. Hvis gruppene splittes omorganiseres dommerne til front, midt, bak eller venstre, midt, høyre. Ikke mist tet-gruppen. Se etter nye ‘pressure points’. Forutse og planlegg fremover. 3 n 1 2 Fleet Posisjonering 45 Fra kryssmerket og ut på lensen

46 Medal Racing for Umpires Nærme seg gaten Hver umpirebåt observerer sin gruppe gjennom gaten. Kan gjerne gå gjennom gaten med dem – eller forbli på utsiden Forsøk å ha minst en umpirebåt på hvert merke (med mindre alle båtene runder samme merke) Seilbåtene bytte ofte grupper når de nærmer seg gaten. Følg din gruppe ut fra gaten. 1 3 2 Fleet Posisjonering 46

47 Medal Racing for Umpires Fleet Posisjonering 2. krysslegg Omorganiser ettersom båtene bytter grupper for i størst mulig grad å unngå å krysse banen. Forsøk å ha en umpire båt med lederne, men denne båten kan endres hvis båtene krysser banen Dommerbåtene inntar posisjonene til 1, 2 og 3 (som ved 1. kryssmerke) basert på hvordan de nærmer seg merket – og IKKE på grunn av opprinnelig nummerering av umpire båtene. 47

48 Medal Racing for Umpires 2. Lens og målgang Som første lensen. Ikke end opp bak hele feltet!! Ved målgang bør det være en dommerbåt på hver side av feltet, spesielt for RRS 42! 1 3 2 Mål Fleet Posisjonering 48

49 Medal Racing for Umpires Med 4 umpirebåter Umpire 4 posisjonerer seg i lo av kryssmerket – går før starten om nødvendig Vil trolig måtte ‘overføre’ eventuelle straffer/flagg på radio til andre dommerbåter. Andre 3 dommere går så langt opp kryssleggen som mulig, i samme mønster som med 3 umpires, uten å miste muligheten for å rekke tilbake til gaten i tide. De beholder prinsippet om å plukke opp en gruppe og se dem gjennom gaten. Umpire 4 følger med ned til målgang etter de siste båtene. Fleet Posisjonering 49

50 Medal Racing for Umpires 50 Siste gate & Slalom merker Windsurfing (Brett) Posisjonering Mål Umpire 1 - Slalom merker S1 & S3 Umpire 2 – Mellom Gate og S1 Umpire 3 - Slalom merke S2 (gi nok plass!) Umpire 4 - Mållinje Gate S2 S1 S3 4321

51 Medal Racing for Umpires 50 Ingen sone RRS 18 gjelder mellom brett når minst en av dem er ‘i ferd med å runde eller passere merket’. Brett er ‘i ferd med å runde eller passere merket’ når deres riktige kurs er å begynne rundingsmanøveren. Se på bena! Når de overfører kroppsvekten til en fot for å ‘carve’, er de normalt i ferd med å runde. Dette kan være mange båtlengder fra merket, eller veldig nær, avhengig av vinden og merket. Regel 18 gjelder ikke lenger når båten med krav på merkeplass har passert merket. Windsurfing (Brett)

52 Medal Racing for Umpires 50 RRS 17 strøket- For samme halser; Riktig Kurs Ingen restriksjoner på loffing! (Unntatt RRS 16) RRS 18.3 strøket – Stagvende ved kryssmerket Ingen spesielle regler for et brett som nærmer seg merket for babord halser. RRS 18.4 endret- Riktig kurs ved et merke. Gjelder når indre båt må jibbe eller falle av Windsurfing (Brett)

53 Medal Racing for Umpires 50 RRS 31 endret Berøre et merke kan berøre Brett kan berøre merket... holde fast... Men skal ikke holde fast i det! Windsurfing (Brett)

54 Medal Racing for Umpires For å sjekke og teste din forståelse Noen spørsmål å svare på... 50

55 Medal Racing for Umpires 1 55 Båter må vente til etter startsignalet med å ta en straff. Sant eller usant? USANT Definisjon: Kappseile & Addendum Q1.2(a)

56 Medal Racing for Umpires 2 56 Brett har ikke lov til å redusere farten ved å slippe seilet i vannet når de nærmer seg for å starte. Sant eller Usant? SANT RRS Appendiks B2 regel 24.3. Det er et helt appendiks som bare omhandler brettseiling – det er verd å lese!

57 Medal Racing for Umpires 3 57 Brett kan få godtgjørelse hvis deres målplassering er gjort vesentlig værre (uten feil fra egen side) av et brett som brøt en regel i Del 2 og derved forårsaken at den andre kullseilte. Sant eller Usant? USANT Addendum Q1.2(d) stryker hele RRS B5, og derfor er reglene for brett (vedrørende dette), under Addendum Q de samme for båter og brett.

58 Medal Racing for Umpires 4 58 En båt begynner å ta en straff i det den passerer vindøyet eller jibber. Sant eller Usant? USANT En båt begynner å ta en straff når den klart begynner å dreie (etter å ha seilt klar) for å ta en straff (Se Informasjon for Deltagerne)

59 Medal Racing for Umpires 5 59 Påprotestert båt kan alltid vente på en dommeravgjørelse før den tar en straff. Sant eller Usant? USANT De ‘Grunnleggende Prinsipper’, ‘Sportsånd og Reglene’ krever at en båt som vet den har brutt en regel tar en straff. Q4.1(d) tillater at dommerne gir en straff for med vitende å bryte en regel. En båt som ikke overholder dette bør få en straff for det opprinnelige bruddet + en straff nummer 2 for å bryte RRS 2.

60 Medal Racing for Umpires 6 60 Båter bruker et rødt flagg for å søke godtgjørelse for OCS. Sant eller Usant? USANT Rødt flagg er ikke nødvendig for å søke godtgjørelse. Den eneste regelen en båt kan gis godtgjørelse under er RRS 62.1(c) [RRS 1]. Q1.2 stryker alle andre grunner for godtgjørelse. En båt som søker godtgjørelse, annet enn for 62.1(c), bør først få regelen forklart for seg. Hvis de likevel insisterer på en høring kan protestkomiteen under en kort høring avgjøre at godtgjørelse ikke er tillatt.

61 Medal Racing for Umpires 7 61 En båt kan protestere hvis den ser en annen båt berøre et merke. Sant eller Usant? SANT Q2.1. Mens den kappseiler kan en båt protestere på en annen båt under RRS 31 Men dommerne kan bare straffe båten hvis de selv ser kontakten med merket.

62 Medal Racing for Umpires 8 62 Hvis dommerne ser en lett berøring mellom båter kan de gi en straff uten at det har vært en protest. Sant eller Usant? USANT Q4.1 begrenser umpire initierte straffer, og Q5.5 begrenser handlinger fra protestkomiteen med mindre det er skade eller personskade.

63 Medal Racing for Umpires 9 63 En båt kan protestere hvis den ser kontakt mellom to båter 50 meter foran seg. Sant eller Usant? USANT Q2.1 En båt må ha vært involvert i hendelsen for å protestere.

64 Medal Racing for Umpires 10 64 En båt må fortsette å vise det røde flagget til enten en båt tar en straff eller dommerne gir en avgjørelse. Sant eller Usant? USANT Q2.1 En båt må bare ‘tydelig vise’ flagget, og må fjerne det senest, eller a.s.a.p. etter at en båt tar en frivillig straff eller dommerne gir signal om avgjørelse.

65 Medal Racing for Umpires 11 65 Regattakomiteen kan protestere på en båt for merkeberøring. Sant eller Usant? USANT Q5.4 RK kan bare protestere basert på en rapport fra en utstyrsinspektør under RRS 43.1(c) eller 78.3. Dette gjelder også å seile løpet. Hvis en båt ikke seiler løpet skal dommerne sort-flagge den når den runder neste merke eller går i mål, se Q4.2(b).

66 Medal Racing for Umpires 12 66 USANT Q2.4 (b) & Q5.5 Bare berøring som forårsaker skade eller personskade kan være gjenstand for en protest fra en båt (ved å informere regattakomiteen) eller fra protestkomiteen. En båt som skal holde av veien kan bli protestert på for et brudd på RRS 14 selv om berøringen ikke forårsaket skade eller personskade. Sant eller Usant?

67 Medal Racing for Umpires 13 67 En båts praiing for plass til å stagvende er ikke gyldig uten de relevante armsignaler. Sant eller Usant? SANT Q1.1(b) Når dommerne er sikre på at ingen armsignaler har blitt gitt, gjelder ikke RRS 20.

68 Medal Racing for Umpires 14 68 En båt kan ikke basere en søknad om godtgjørelse på en handling fra dommerne. Sant eller Usant? SANT Q1.2 (e) Godtgjørelse er bare mulig dersom en båt har gitt hjelp i samsvar med RRS 1.1. Rent teknisk kan en båt søke om godtgjørelse, men Q1.2(e) forhindrer at det kan gis. Så hvis en båt insisterer på en høring er det best å sette opp en med en gang. Dette er en høring det kan være ‘safe’ å gjennomføre på vannet.

69 Medal Racing for Umpires 15 69 Hvis en båt berører et merke under en Del 2 hendelse med en båt med rett til veien må den ta to straffer for å frita seg fra regelbruddene. Sant eller Usant? USANT Q1.2(a) endrer bare første setningen i RRS 44.1 RRS 44.1(a) gjelder fremdeles – når en båt kan ha brutt en regel i Del 2 og RRS 31 i samme hendelse, behøver den ikke ta straffen for brudd på RRS 31.

70 Medal Racing for Umpires 16 70 Dommerne må svare på alle rødflagg protester. Sant eller Usant? USANT Q2.2 Bare hvis ingen båt tar noen straff ;-)

71 Medal Racing for Umpires 17 71 Hvis en båt svarer med å ta en straff etter en hendelse hvor begge båtene protesterer på hverandre, kan dommerne straffe den andre båten hvis det var den som brøt en regel. Sant eller Usant? SANT Q2.2 Ingen handling er påkrevet av dommerne dersom en båt tar en straff. Men, hvis dommerne er enige om at en annen påprotestert båt brøt en regel, bør de straffe den.

72 Medal Racing for Umpires 18 72 Hvis en båt som tar en straff ikke er godt klar av andre båter under straffen, bør dommerne straffe den. Sant eller Usant ? Det kommer an på….!!! RRS 44 pålegger en båt å seile godt klar av andre båter før den tar en straff. Godt klar i medal racing kan være nærmere enn i fleet racing. Hvis en annen båt må unngå den mens den tar straffen, er dette en Del 2 sak(RRS 22.2) og krever en rødflagg protest fra en båt før dommerne kan handle. Hvis båten som tar en straff midlertidig må stanse straffen for å holde av veien for en båt som har handlet uventet, bør den ikke straffes.

73 Medal Racing for Umpires 19 73 En båt kan bare informere regattakomiteen om en ikke-rødflagg protest eller søknad om godtgjørelse mens flagg B vises på komitebåten. Sant eller Usant? USANT Q2.4 Den kan informere reattakomiteen før eller mens flagg B vises.

74 Medal Racing for Umpires 20 74 En indre båt som berører et merke kan bare frifinnes dersom den protesterer på den andre båten. Sant eller Usant? USANT Q1.2 (f) Dommerne kan frifinne en båt hvis den er tvunget til å bryte en regel, uavhengig av hvorvidt den protesterer.

75 Medal Racing for Umpires 21 75 En båt bryter RRS 42 og du gir den en straff. Den tar en entørnstraff og fortsetter å seile. Du skal gi den en straff til. Sant eller Usant? USANT Q4.1(b) inkluderer RRS 42 straffer som entørnstraffer, på samme måte som brudd på en RRS i Del 2 eller RRS 31 I tillegg er antall straffer tidligere i stevnet ikke relevant.

76 Medal Racing for Umpires Lykke til  76


Laste ned ppt "Medal Racing for Umpires under seilingsbestemmelse Addendum Q (Bruk presentasjonen i Slide Mode) Versjon: Januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google