Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging av bostedsløse 2012 Møte med Husbankens satsingskommuner region øst Norsk institutt for by- og regionforskn ing Katja Johannessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging av bostedsløse 2012 Møte med Husbankens satsingskommuner region øst Norsk institutt for by- og regionforskn ing Katja Johannessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartlegging av bostedsløse 2012 Møte med Husbankens satsingskommuner region øst Norsk institutt for by- og regionforskn ing Katja Johannessen

2 En bostedsløs person - definisjon Ikke disponerer egen eid eller leid bolig og er i en av følgende situasjoner: mangler tak over hodet kommende natt henvist til akutt eller midlertidig botilbud under kriminalomsorgen, skal løslates innen to mnd i institusjon, skal utskrives innen to mnd Oppholder seg midlertidig hos venner, kjente og slektninger (ikke bostedsløs: bor varig hos familie/pårørende)

3 Slik kartlegger vi bostedsløse: To trinn: - oversikt over respondentene (1499) - kommuner (124) Respondentene kartlegger bostedsløse personer - registreringsskjema, et for hver bostedsløs person - uke 48; gir et tverrsnitt av bostedsløse i Norge

4

5 Respondenter, svar, antall rapportert RespondentgruppeSvarprosentRapportert, prosent NAV8641 Kriminalomsorgen674 Oppsøkende tjeneste642 Boligkontor/-tjeneste6314 Krisesenter513 Barnevern481 Helsetjenester4530 Midlertidig botilbud305 Alle 100

6 Hyppige spørsmål og svar Hvem skal registrere? Respondenten alene eller sammen med den bostedsløse Blir bostedsløse personer registrert flere ganger? Ja, noen blir det Har vår kommune fått for høyt tall? Nei, det er heller for lavt Tar ut dobbeltregistreringer Tallet for kommunen omfatter kun de personene som hører hjemme der

7 Antall bostedsløse ÅrAntall bostedsløse Pr. 1000 innbyggere Endring i fht 1996 20126.2591,26+ 1 % 20086.0911,27- 2 % 20055.4961,19- 11 % 20035.2001,14- 16 % 19966.2001,5100 %

8 Bostedsløse i kommunegrupper KommunegrupperAntall bostedsløse Pr 1000 innbyggere Storbyer2 6372,23 >40.000 innbyggere1 4151,43 10.000-39.999 innbyggere 1 7371,06 <9.999 innbyggere 4700,40 Hele landet6 2591,26

9 Bostedsløse i satsingskommunene KommuneAntall/andel bostedsløse Oslo1376 (2,24) Bærum160 (1,40) Fredrikstad113 (1,50) Asker108 (1,91) Moss52 (1,69) Hamar47 (1,62) Ringsaker40 (1,21) Sarpsborg38 (0,71) Halden36 (1,22) Lørenskog24 (0,71) Elverum23 (1,14) Kongsvinger22 (1,26) Lillehammer13 (0,49) Gjøvik12 (0,41)

10 Alder – noen forskjeller AlderAlle s-kommunerAlle - OsloNorge <25 år2023 25-34282730 35-4425 24 45-5419 17 >55 år766 Sum99100 Gj.snittsalder3635

11 Aldersfordeling i hele befolkningen og blant bostedsløse – faktisk fordeling og trendlinje. Prosent

12 Fødeland/-region

13 Innvandring – bostedsløse, alle Fødeland UtvalgetAlle registerte Hele landet SSB Norge77 7685,8 Øvrige Norden2 2 5,9 Øvrige EU-Land2 4 Øvrige Europa inkl. Russland2 2 Afrika8 81,2 Asia/Oseania5 57 Nord-, Mellom-, Sør-Amerika1 10,4 Vet ikke3 3 Sum 100

14 Inntektskilder i satsingskommunene

15 Oppholdssteder

16 Mer enn tre mnd i situasjonen (kartleggingstidspunkt)

17 Historikk som bostedsløs

18 Problemsituasjoner i Satsingskommuner og Norge Prosent

19 Grupper av bostedsløse GrupperS-kommunerUten OsloLandet Midlertidig i landet5111307 Foreldre bostedsløse med barn 13160357 Antall barn268120679 Unge under 25 år4342041506 Bostedsløse over 55 år 14749408

20 NIBR-rapport 2013:5 www.nibr.no/filer/2013-5.pdf


Laste ned ppt "Kartlegging av bostedsløse 2012 Møte med Husbankens satsingskommuner region øst Norsk institutt for by- og regionforskn ing Katja Johannessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google