Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga.

2

3 Registrering av rusproblem 11 skoler har registrert elever med rusproblem ved sin skole de to siste årene. 14 skoler har ikke gjennomført spørreundersøkelse om elevenes rusvaner de to siste årene.

4 Hva gjør skolen når de er bekymret? 12 skoler har gode nok handlingsplaner for hva de skal gjøre ved bekymring om en elev misbruker rusmidler, men disse praktiseres forskjellig. Bare 6 skoler har et system som sikrer at handlingsplanen er kjent for både ansatte og alle elever og foresatte. 11 skoler trenger kunnskap for å oppdage og fange opp elever med rusmiddelproblem og kunnskap om å samarbeide med eleven og foresatte.

5 Samarbeid med hjelpetjenestene 15 skoler oppgir helsesøster og politiet, lege, PPT og tverrfaglig ressursteam i kommunen som samarbeidspartnere Svært få skoler viser til barnevernet og spesialisthelsetjenesten som samarbeidspartnere 9 skoler har nødvendig kunnskap om hjelpetjenestene gjennom sitt samarbeid med disse mens 8 skoler trenger mer kunnskap.

6 Samarbeid om forebygging 12 skoler har ikke noe samarbeid med ungdomskolene i sin kommune for å forebygge rusproblem 14 skoler trenger kunnskap om metoder i rusforebyggende arbeid

7

8

9

10

11 Vedtak og godkjent av utdanningsutvalget Fylkeskommunen formelt eier av rusplanen Legitimert gjennom rundskriv fra utdanningsdirektoratet om opplysningsplikt Del av i «Ny giv satsinga» i fylkeskommunen ligger ute på fylkesutdanninga si hjemmeside Vedtak om at planen skal legges ut på hjemmesidene til hver enkelt skole. Forankring

12 3. Vi lager handlingsplan  Hvilke mål skal vi oppnå gjennom tiltaket?  Hvilken fremdriftsplan skal vi ha?  Hvem må vi samarbeide med for å nå målene i tiltaket? 4. Vi styrker kompetansen  Hva slags kompetanse trenger vi for å nå målene i tiltaket?  Vi gjennomfører arbeidsseminar! 4. Vi styrker kompetansen  Hva slags kompetanse trenger vi for å nå målene i tiltaket?  Vi gjennomfører arbeidsseminar! 6. Vi evaluerer  Har vi nådd målene våre?  Hva har vi fått til?  Hva har vi ikke fått til?  Hva hjalp oss fremover?  Hva gjorde at vi strevde? 2. Vi prioriterer  Hvilke mål og tiltak skal vi prioritere å utvikle videre på vår skole?  Vi velger mål og tiltak i rusplanen! 5. Vi drifter  Er tiltaket forankret i planverk?  Hvem gjennomfører tiltaket?  Hvem har ansvar for drift av tiltaket? 1. Vi får oversikt  Hvordan er situasjonen på vår skole? (Ungdata)  Hvilke mål og tiltak har vi på rusarbeidet på vår skole?  Hvordan fungerer disse tiltakene?


Laste ned ppt "Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google