Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den Somalisk komite i Kristiansand Kan alt ses på som vold? Det nytter brobygging og kulturformidling. Den Somalisk komite i Kristiansand Abdifatah Mohamed.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den Somalisk komite i Kristiansand Kan alt ses på som vold? Det nytter brobygging og kulturformidling. Den Somalisk komite i Kristiansand Abdifatah Mohamed."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den Somalisk komite i Kristiansand Kan alt ses på som vold? Det nytter brobygging og kulturformidling. Den Somalisk komite i Kristiansand Abdifatah Mohamed Hirsi

2 Den Somalisk komite i Kristiansand Ble dannet dialogmøte med barnevernet nr 2 høsten 26.10.2013 Opplev reisen med barneverntjenesten og Somaliere i Kristiansand kommune. Litt historie om Den Somalisk komite i Kristiansand

3 Dialogmøter mellom Somaliere og barneverntjenesten. Første dialogmøte våren 2013. Andre dialognøte hosten 2013. Tredje dialogmøte våren 2014. Den Somalisk komite i Kristiansand

4 Saksgangen i barnevernssaker Frivillig tiltak. Blv §§ 4-4 og 4-26 Fratakelse av foreldreansvar Og samtrykke til adopsjom Bvl. § 4 - 20 Oppheving av Omsørgsovertakelse Blv. § 4-21 Omsørgsovertakelse Bvl. §§ 4-12 og 4-8,2 og 3.ledd Tvangsplassering i institusjon Bvl. § 4-24 Tilttak uten omsorgsovertakelse -pålegg om dagtilbud(§ 4-4,4.ledd) -pålegg om tilsyn (§ 4-4, 4 ledd) -foreldrestøttende tiltak ved atferdsvansker (§4.4,4 ledd) -forbud mot flytting (§ 4-8) -med undersøkelse/behandling(§ 4-10) -behandling / opplæring(§ 4-11) Tvangstiltak Undersøkelse. Bvl. § 4-3 B – melding Bvl § 4-2 Omsorgssvikt Atferdsvansker Henlegelse Evt. Klage til Fylkesmannen Barneverntjenesten kompetanseområde Fykesnemdas kompetanseområde 885 meldinger i 2013 16 stk ble tvangstiltak

5 Barnekonvensjonen er basert på tre grunnleggende regler: 1.regelen om barnets beste 2.regelen om ikke-diskriminering 3.regelen om deltagelse i avgjørelsesprosessen. Den Somalisk komite i Kristiansand

6 Formålet 1.For å gi trygghetsfølelse. 2.For å skape tillit og tro og samtidig å fjerne skeptismen, misforståelse og fordømen. 3.For å bedre levevilkårene til Somaliere. 4.For å motvirke redikaliserin og voldelige ekstremismen. Den Somalisk komite i Kristiansand

7 Her er lederen av barneventjenesten Monica Brunner som får en æres presang fra Somaliere i Kristiansand. Sted: Hotel Norge Kristiansand

8 Barnevernsakene vi var involvert i 2014. Den Somalisk komite i Kristiansand

9 Hva har vi oppnådd? E-mail 18.04.2015 Hei Monica Brunner. i går på fredag deltok jeg fredags bonn der kom en Somaliske far bort til meg smilende, og etter hilsen sa han det var barnevernet som har kontakt til meg ang bekymringmelding for noe dager siden, og de sa at de vil iverksette undersøkelse prosses og de vil komme hjemme besøk til oss. Han var veldig rolig, virket selvsikker og trygg. Og jeg sa hva sa du til barnevernet, og han svarte jeg sa dere er velkommen. Jeg spurte om han trenger at vi skal være med på møtet og han svarte nei da det går bra. Og han lovpriste vår samarbeid med barnevernet for å skape trygghets følelse hos små barna foreldre og denne forståelsen vi har skapt mellom Somaliere og barnevernstjenesten i Kristiansand kommune i dag. ​ Dette er noe som oppmuntrer meg hvor langt vi har kommet Monica. Dere fortjener å vite dette. Tusen takk. Med vennlig hilsen Abdifatah Mohamed Hirsi Den Somalisk komite i Kristiansand

10 Utfordringer og forbedrings potensialer av begge sider! Den Somalisk komite i Kristiansand

11 Hos Somaliere Uriktig og feil opplysninger. Radiator foreldre! Barn og foreldre som er under samme tak og samtidig lever i to forskjellige verden. Usikkerhet om barneoppdragelse og grensesetting Den Somalisk komite i Kristiansand

12 Mulige tiltak ICDP kurs i foreldreveiledning. Opplysning om konsekvensen om vold og veiledning til andre metoder Psykolog Marius Peersen. Riktig opplysninger om alle de forskjellige hjelpeapparatet. Den Somalisk komite i Kristiansand

13 Hos barneverntjenesten Savner veiledning og coaching til barnevern anterner. Tilpasning til den nye vi. Dvs det multikulturelle og mangfoldige Norge. Oppdragelse Kulturer har vi riktig bilder i dag? Den Somalisk komite i Kristiansand Individualistisk Kollektvistisk Vs

14 Islamiske samfunn i endring Den islamske diaspora er en sammensatt gruppe. Moderne urbane folk. Nomader folk. Bygde og lansby folk. Den Somalisk komite i Kristiansand

15 Vold i et Somalisk kulturperspektivet ATV definasjon. Vold deles følgende kategorier: Fysyske vold. Psykiske vold. Seksuell vold. Materiell vold og Latent vold. Den Somalisk komite i Kristiansand

16 Til slutt Diktet om menneskeverd Den Kinesiske dikteren filosofen og humanisten Meng – Tse Som levd år 372 – 289 fkr. Den Somalisk komite i Kristiansand

17 Samhold og samarbeid Tusen takk Den Somalisk komite i Kristiansand


Laste ned ppt "Den Somalisk komite i Kristiansand Kan alt ses på som vold? Det nytter brobygging og kulturformidling. Den Somalisk komite i Kristiansand Abdifatah Mohamed."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google