Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Fagforbundet sier nei takk!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Fagforbundet sier nei takk!"— Utskrift av presentasjonen:

1 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Fagforbundet sier nei takk!

2 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN 1977 – Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Balansen dramatisk flyttet – mer makt til arbeidsgiver. To ulike syn på Arbeidsmiljøloven

3 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidsmiljøloven under angrep 2001-2006 2001: Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Arbeidslovutvalget. Bondevik II-regjeringen utvidet mandatet. Regjeringen la fram forslag. Ny lov vedtatt i 2005, med virkning fra 1.1.2006. De rødgrønne trakk loven tilbake høsten 2005.

4 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Meld. St. 29 (2010-2011) Arbeidslivsmeldingen om arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet i norsk arbeidsliv  Bedre etterlevelse av aml regler  Det er mange useriøse virksomheter i enkelte bransjer  Det er høyt sykefravær i deler av arbeidslivet

5 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Tiltak  Forsterket medvirkning og partssamarbeid  Bransjeretting av innsatsen  Aktiv gjennomføring av IA-avtalen  Større ansvar, særlig for store og mellomstore arbeidsgivere mht å bidra til et seriøst arbeidsliv  Sterkere offentlig tilsyn  Økt kunnskap om arbeidslivsspørsmål og HMS  Innsats mot sosial dumping  Særskilte utfordringer knyttet til nattarbeid og kjemikalieeksponering

6 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet  Bred oppslutning om medvirknings- og medbestemmelsessystemet  Konkurransefortrinn  Videreutvikle og forbedre ordningene

7 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Den nordiske modellen  Høy velstand og sysselsetting  Høy organisasjonsgrad  Små forskjeller  Velferdsgoder finansiert over skatteseddelen.

8 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Hva er vedtatt? Generell adgang til å ansette midlertidig. Økt adgang til daglig og ukentlig overtid. Økt adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Utvidet kompetanse til Arbeidstilsynet med å godkjenne avvikende arbeidstidsordninger Økt adgang til søndagsarbeid, og mulighet til å avtale hyppigere søndagsarbeid enn i dag. Endret beregningsbrøk for beredskapsvakt utenfor arbeidssted. Hevet aldersgrense og begrensning av bedriftsinterne aldersgrenser. Den kollektive søksmålsretten er opphevet. Mulig å fravike likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale. Økte strafferammer for brudd på aml og allmenngjøringsloven.

9 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Løsere tilknytning til arbeidslivet og mindre jobbsikkerhet Har jeg jobb videre? Får jeg lån i banken? Hvilke krav kan jeg stille?  Midlertidig jobb gir mindre trygghet

10 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Økt midlertidighet går på sikkerheten løs Sikkerhet avhenger av: Kompetente ansatte som kjenner til og har vært med på å utvikle rutiner. Systematisk arbeid for økt sikkerhet. Trygge ansatte som tør å si fra. Mer midlertidig ansettelse: Mindre stabilitet og dermed mindre kunnskap. Vanskelig å si fra – lettere å miste jobben.

11 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Ungdom er mest utsatt

12 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN

13 Endringer i arbeidstidsordningene Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan den daglige og ukentlige arbeidstiden økes etter individuell avtale, avtale med tillitsvalgte eller med godkjenning fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan godkjenne turnuser med vakter på 13 timer.  Ingen endringer i antallet timer overtid pr år.  Grensen for ukentlig overtid etter avtale med tillitsvalgte eller godkjenning fra arbeidstilsynet øker. Kravet til ”søndagsfri” er redusert fra hver tredje til hver fjerde søn- og helligdag. MAKS SAMLET ARBEIDSTID 69 TIMER I UKA

14 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN De ansatte ønsker ikke monsterturnuser

15 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN  Forbudet mot søndagsarbeid erstattes av en generell tillatelse til søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig. Søndagsarbeid

16 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Et godt arbeidsliv krever et regjeringsskifte

17 K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Besøk Fagforbundets nettsider for flere kaffekurs  www.fagforbundet.no/valg


Laste ned ppt "K A F F E K U R S – ARBEIDSMILJØLOVEN Fagforbundet sier nei takk!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google