Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Som regnet vanner jorden - om en sjelesørgende preken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Som regnet vanner jorden - om en sjelesørgende preken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Som regnet vanner jorden - om en sjelesørgende preken

2 Modum Bad En diakonal, økumenisk stiftelse

3

4

5

6 Et historisk tilbakeblikk

7 Sjelesorg = Forkynnelse Forkynnelse Evangeliet forkynt i kirker / forsamlinger Forkynnelse Evangeliet forkynt i kirker / forsamlinger Forkynnelse Sjelesorg Samtale Sjelesørgerisk preken Sjelesorg Samtale Sjelesørgerisk preken

8 Hva er sjelesorg? - om Paul Ricoeur og de to språk Kreftenes språkMeningsspråket De ytre kreftene – det som har hendt og annet som har påvirket oss De indre kreftene – følelser og drifter Det som binder sammen og gir mening til det som hender Fakta, generell historie, familiehistorie, kulturforståelse, familiesystemteori, Sosiologi, psykologi.... Livssyn - Teologi Sjelesorg Samtale Sjelesørgerisk preken Sjelesorg Samtale Sjelesørgerisk preken Forkynnelse Evangeliet forkynt i kirker / forsamlinger Forkynnelse Evangeliet forkynt i kirker / forsamlinger

9 Hva er sjelesorg? Det springende punkt i menneskets åndelige lidelse ligger i forbindelsen mellom erfaring og idé, mellom strømmen av hendelser og de språk som anvendes for å gi mening til hendelsene. Når forbindelsen blokkeres, forstyrres eller gjøres umulig, søker det plagede menneske hjelp, en tolk som kan bidra med ny mulig mening. (Leif Gunnar Engedal)

10 Hva er sjelesorg? Kreftenes språkMeningsspråket De ytre kreftene – det som har hendt og annet som har påvirket oss De indre kreftene – følelser og drifter Det som binder sammen og gir mening til det som hender Fakta, generell historie, familiehistorie, kulturforståelse, familiesystemteori, Sosiologi, psykologi.... Livssyn - Teologi

11 Sjelesørgende forkynnelse En preken som ikke tar hensyn til kreftenes språk / «menneskets sjel».... En preken som overser betydningen av meningenes språk / «Guds hjerte»....

12 - Om en sjelesørgende preken 1.Betydningen av å lytte 2.En sjelesørgende preken hviler på en gjennomar- beidet teologi 3.Den sjelesørgende prekenen som «værens rom» 4.Fortellinger som sjelesørgende preken 5.Når Gud møter gud 6.Moden/umoden tro 7.Forkynnelse kan være sjele- sørgerisk forebyggende

13 Betydningen av å lytte

14 1.Bibelen – og dens tolkningstradisjon 2.Oss selv og vår egen teologi 3.Forsamlingens livssituasjon og teologi 4.De generelle samfunnsforhold, kultur og teologi 5.Hvordan kommunisere? Med ord, handlinger og/eller symboler?

15 En sjelesørgende preken hviler på en gjennomarbeidet teologi

16 Den sjelesørgende preken som «værens rom»

17 Jeg tror på ordene Ja, jeg tror på ordene, og jeg tror på ordenes evne til å formidle, beskrivelser, refleksjoner, meninger, alle disse ordene som bærer sekker på ryggen, vesker over skuldrene, under armene.

18 De viktige ordene, de store ordene som står der på arket som søyler i setningen, holder taket oppe, løfter himlingen helt opp i skyene, vegger av ord og bærebjelker, ord hugget i marmor, støpt i bronse.

19 Men også de små ordene tror jeg på, de enkle, hverdagslige ordene som ingen ser, som hjelper til, som støtter opp, som holder verden i gang, lar setningene folde seg ut i all sin prakt. (Gro Dahle)

20 Den sjelesørgende preken som «værens rom» «The purpose of the sermon is to provide a world in which the congregation can live» (Walter Brueggemann)

21 Fortelling som sjelesørgende preken

22 Bibelens metaforer og fortellingen [gir] et vell av tolkningsressurser når det gjelder å fastholde det motsigelsesfylte og anfektende i vår livs- erfaring. Slik kan det også styrke mulighetene for å leve med de byrder, motsigelser og anfektelser som livet rommer, uten at livsviljen knekkes og framtiden blir uten håp. (Leif Gunnar Engedal)

23 Fortelling som sjelesørgende preken «Den som ikke lar seg bevege av påbud og forbud, vil ganske sikkert bli berørt av eksempler formidlet i fortellinger, og blir han ikke berørt av dette, vil han helt sikkert bli berørt av gode gjerninger gjort mot ham.» (Bonaventura, 1200-tallet)

24 Når Gud møter gud

25 Moden og umoden tro

26 Forkynnelse kan være sjelesørgerisk forebyggende

27 Avslutning Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, Den hellige er hans navn: I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust. (Jesaja 57,15)


Laste ned ppt "Som regnet vanner jorden - om en sjelesørgende preken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google