Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profetene i Det gamle testamente.. Profetene i Det gamle testamente.  900 – 500 f. Kr.  Ordet profet kommer fra det hebraiske og arabiske ordet Nabi,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profetene i Det gamle testamente.. Profetene i Det gamle testamente.  900 – 500 f. Kr.  Ordet profet kommer fra det hebraiske og arabiske ordet Nabi,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Profetene i Det gamle testamente.

2 Profetene i Det gamle testamente.  900 – 500 f. Kr.  Ordet profet kommer fra det hebraiske og arabiske ordet Nabi, som betyr utroper.  Mente at Gud hadde vist seg og talt for dem, og at de derfor hadde et viktig budskap de skulle formidle.  Har en viktig funksjon, fordi de er lydige mot Gud og taler til folket om Guds vilje.  «Så sier Herren.»

3  Et budskap til sin egen tid, der de ønsket å påvirke samfunnet rundt seg.  Viktige rådgivere, spesielt i tider med uro og krig.  Bragte håp i vanskelige situasjoner.  Kritiserte både avgudsdyrking og urettferdighet i samfunnet.  Folket ønsket ikke alltid å høre på dem, og de ble ofte forfulgt.

4  Snakket ofte i bilder og gåter, slik at tilhørerne måtte tenke over hva det de sa betydde.  Noen lærte seg profetenes ord utenat, fortalte dem videre, og skrev de senere ned.  Skriftprofetene: De som har fått egne tekster i Bibelen.

5 Profetenes budskap i fire punkter:  En protest mot urettferdighet og undertrykkelse.  En dom over både lederne og folket, fordi de ikke tok pakten med Gud på alvor.  En advarse l om kommende ulykker.  Et håp for framtiden.

6 16 profetbøker – to grupper:  De 16 profetbøkene i Det gamle testamente er delt i to grupper, etter lengden på bøkene:  De fire store: Jesaja, Jeremia, Daniel og Esekiel.  De tolv små: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja og Malaki.

7 Profetene i tre religioner.  Tanken om at Gud har sendt profetene til menneskene er viktig i både kristendommen, jødedommen og islam:  Kristendommen: Profetene i Det gamle testamente var viktige sendebud fra Gud før Jesus. Jesus er noe mer enn en profet, han er Messias – verdens frelser.  Jødedommen: Moses er den største profeten som har levd. «Aldri mer stod det frem en profet som Moses».  Islam: Muhammad er den siste og største profeten. «Det er ingen gud utenom Gud, og Muhammad er Hans profet».

8 Det gamle Israel 900 – 500 f.Kr.  900 tallet – 500 tallet f.Kr var en dramatisk periode i det gamle Israels historie.  David og Salomos store rike ble delt i to etter Kong Salomos død i 922:  Israel i nord  Juda i Sør.

9 Midtøsten består av landene omkring den østlige del av Middelhavet og østover, samt landene ved Persiabukta. Det er ikke helt klart definert hvilke land som tilhører regionen. Midtøsten ligger i sydvestre del av Asia og i nordøstre del av Afrika.

10 KARTOPPGAVE. Se på kartet til høyre, og plasser viktige stedsnavn inn på kartet du har fått utdelt.

11 Israel i dag:

12 Katastrofen kom  721: Israels undergang.  Hovedstaden Samaria blir erobret av assyrerkongen Sargon (se kartet på neste lysbilde).  Israel blir en del av det store assyrerrike.  Katastrofen gjør profetene berømte.  I fortvilelsen kommer Jeremia med håp, et håp om en ny pakt.

13

14 Fangenskapet i Babylon.  586-538.  Jerusalem blir erobret av babylonerkongen Nebukadnesar.  Templet blir lagt i grus.  Lederne, prestene og en del av folket i Juda blir tvangsflyttet til Babylon, hvor de blir til fattige og redde krigsfanger.

15

16 Lag en tidslinje i boka di der du plasserer følgende årstall og tilhørende hendelser: - 1000-960 - 960 – 922 - 922 - 721 - 586 - 586-538 - 520-515 LAG DIN EGEN TIDSLINJE:

17 Dette skjer i de ulike årstallene:  1000-960: Kong David erobrer Jerusalem og gjør Israel til en stormakt.  960 – 922: Kong Salomo sørger for å bygge et stort tempel i Jerusalem og blir berømt for sin rikdom og visdom.  922: Riket blir delt i to: Israel i nord og Juda i sør.  721: Nordriket Israels undergang. Hovedstaden Samaria blir erobret av assyrerkongen Sargon, og Israel blir en del av det store assyrerriket.  586: Judas undergang. Jerusalem blir erobret av babylonerkongen Nebukadnesar, og templet blir lagt i grus. Lederne, prestene og en del av folket i Juda blir tvangsflyttet til Babylon.  586-538: Jødenes eksil (landsforvisning) i Babylon.  520-515: Templet i Jerusalem blir bygd opp igjen.

18 Domsprofetene.  Protesterte kraftig mot det urettferdige klasseskillet mellom rik og fattig i Midtøsten på 700-tallet f.Kr.  Domsprofetene forkynte Guds dom over disse forholdene, men de forkynte også håp og glede.  Deres rop om rettferdighet er en viktig grunn til at disse profetene har betydd mye for undertrykte mennesker helt opp til vår egen tid.

19 Jeremia  Profet i Juda i de dramatiske årene frem til Judas undergang i 586.  Tåreprofeten: Han var glad i folket sitt og gråt da han talte til dem.  Forkynte dom og straff over de som ikke ville følge Guds lover.  De som utnyttet de svake og fattige til sin egen fordel.  De som brøt pakten og dyrket andre guder enn Gud.

20 Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres Herre. Jer 31, 31-32.

21 BIBELOPPGAVE: Les Jer 1, 4 – 10 og Jer 1, 11-19. - Hva handler de to tekstene om ? - Hvordan ble profetene til profeter? - Hva sa Gud at Jeremia skulle advare sitt folk mot? - Hvordan reagerte Jeremia på det ansvaret/den oppgaven han fikk av Gud?

22 Jesaja  Den lengste av alle profetbøkene, og har hele 66 kapitler.  Ikke en enhetlig bok, og inneholder ulike profetbudskap fra minst tre ulike profeter.  Den andre Jesaja = trøsteprofeten: Et budskap med noen glimt av håp. Syner om at Gud vil være trofast mot folket om de vender seg til Han igjen.  Inneholder en profeti om at Jesus skal bli født.

23 Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført. Jes 40, 1-2 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Jes 9,6

24 - Hvordan forkortets Jesaja i Bibelen? - Hvor mange kapitler har Jesaja? - Hva handler Jesaja kapittel 11 vers 11 til 16 om? - Hvordan kan man forkorte referanse til den teksten du akkurat leste? BIBELOPPGAVE:

25 Fasit til bibeloppgavene: Jesaja forkortets Jes. Jesaja har 66 kapitler. Jesaja kapittel 11 vers 11 til 16 handler om da det bortførte Israelsfolket skal vende tilbake og ta tilbake sitt land. Referansen forkortets Jes 11, 11-16.

26 PRØVE 06.03.15 KAPITTEL 6: BIBELEN. Side 122 – 145. KAPITTEL 7: PROFETENE I DET GAMLE TESTAMENTET. Side 146 – 165.


Laste ned ppt "Profetene i Det gamle testamente.. Profetene i Det gamle testamente.  900 – 500 f. Kr.  Ordet profet kommer fra det hebraiske og arabiske ordet Nabi,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google