Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Apg 21,38 [den romerske kommandanten i Jerusalem:] Du [Paulus] er altså ikke den egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de fire tusen knivstikkerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Apg 21,38 [den romerske kommandanten i Jerusalem:] Du [Paulus] er altså ikke den egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de fire tusen knivstikkerne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Apg 21,38 [den romerske kommandanten i Jerusalem:] Du [Paulus] er altså ikke den egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de fire tusen knivstikkerne ut i ørkenen?”

2 Apg 8,9-24 En mann ved navn Simon holdt til i byen [hovedstaden i Samaria] og drev med trolldom, slik at samaritanerne var helt overveldet av dette. Han påstod at han var noe stort. 10 Alle var opptatt av ham, og både små og store sa: "Han er Guds kraft, den som kalles den store." 11 De sluttet opp om ham, fordi han i lang tid hadde gjort inntrykk på dem med trolldomskunstene sine. 12 Men nå trodde de Filip som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, og de lot seg døpe, både menn og kvinner. 13 Simon selv kom også til troen, og etter sin dåp holdt han seg stadig til Filip og var overveldet av de tegn og mektige gjerninger som han så....... 18 Men da Simon så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger 19 og sa: "Gi også meg denne makt, slik at den jeg legger hendene på, får Den Hellige Ånd!" 20 Men Peter sa til ham: "Måtte både du og pengene dine forgå, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger! 21 Du har ingen lodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. 22 Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren at han må tilgi deg at du kunne tenke på noe slikt. 23 For jeg ser at du er full av bitter galle og fanget i ondskap."...

3 Åp 19,20 Men dyret ble grepet og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilbad bildet av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Åp 20,10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. 1.Dyret 2.Den falske profeten 3.Djevelen

4 Åp 16,13 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker. 1.Dyret 2.Den falske profeten 3.Djevelen / draken

5 Åp 12,9 Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham. 1.Dyret 2.Den falske profeten 3.Djevelen / den store draken / den gamle slange / Satan

6 Åp 13,1 Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod navn som var en spott mot Gud. Åp 13,4 Folk tilbad draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?» Åp 13,11-16 Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret - det som hadde fått sitt banesår leget. 1.Dyret / det første dyret / dyret fra havet 2.Den falske profeten / det andre dyret / dyret fra jorden 3.Djevelen / den store draken / den gamle slange / Satan

7 Slangens budskap 1 Mos 3,1 [Slangen] sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?" -> Guds ord og autoritet settes i tvil

8 Slangens budskap 1 Mos 3,1 [Slangen] sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?" -> Guds ord og autoritet settes i tvil 1 Mos 3,4 Da sa slangen til kvinnen: "Dere kommer slett ikke til å dø! -> Dere eier udødelighet uavhengig av Gud, ): dere har udødelighet i dere selv.

9 Slangens budskap 1 Mos 3,1 [Slangen] sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?" -> Guds ord og autoritet settes i tvil 1 Mos 3,4 Da sa slangen til kvinnen: "Dere kommer slett ikke til å dø! -> Dere eier udødelighet uavhengig av Gud, ): dere har udødelighet i dere selv. 1 Mos 3,5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt." -> Dere kan bli som Gud ): dere er gud, alle er guder, alt er gud - Panteisme

10 Dyrets agenda Dan 7,25 Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid. Åp 13,7-8 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.

11 Den falske profetens agenda Matt 24,5 For mange skal komme i mitt navn og si: "Jeg er Messias [Kristus]." Og de skal villede mange. Matt 24,11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. Mark 13,6 For mange skal komme i mitt navn og si: "Det er meg [Jeg er]." Og de skal villede mange. Luk 21,8 Han svarte: Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: "Det er meg [Jeg er]", og "Tiden er nær". Men følg dem ikke!

12 Jeg er 2 Mos 3,14 Da sa Gud til Moses: "Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: Jeg Er har sendt meg til dere." Jeg Er: Slik tydes det hebr. gudsnavnet Jahve, som er avledet av et hebr. ord for å være. Messias = Cristo$ I am Christ.—Rather, the Christ.

13 1.Mange mennesker vil hevde å være den tilbakevendte Jesus Kristus.

14 2.Mange Messias-skikkelser vil stå fram og samle seg tilhengere.

15 1.Mange mennesker vil hevde å være den tilbakevendte Jesus Kristus. 2.Mange Messias-skikkelser vil stå fram og samle seg tilhengere. 3.Millioner av mennesker hevder å være guddommelige.

16 Antikrist 1 Joh 2,18 Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram.

17 Falske Messiaser: Wikipedia har en liste over 32 kristne som hevder å være Messias etter år 70 CE. 12 av dem er i live. Falske Jesus: Wikipedia har en liste over 37 mennesker som hevder å være Jesus etter 1750 CE. 14 av dem er i live og 14 av dem er også på lista over Messiaser.

18 Mange many = polloi, Hoi polloi, is an expression from Greek that means the many or, in the strictest sense, the majority. Matt 24,12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. τ ῶ ν πολλ ῶ ν = the many, the majority

19 Mange many = polloi, Hoi polloi, is an expression from Greek that means the many or, in the strictest sense, the majority. Matt 24,12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. τ ῶ ν πολλ ῶ ν = the many, the majority Matt 24,5 For mange skal komme i mitt navn og si: "Jeg er Messias [Kristus]." Og de skal villede mange.

20 Mange Matt 24,5 For mange skal komme i mitt navn og si: "Jeg er Messias [Kristus]." Og de skal villede mange. The Greek words for "come in my name" mean they shall come claiming to represent what Jesus alone personifies by misusing His name and mistaking His true identity. (2 Mos 20,7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn,...)

21 Se her og der Matt 24,23-24 Om noen da sier til dere: "Se her er Messias", eller: "Der er han", så tro det ikke! Mark 13,21 Om noen sier til dere: "Se her er Messias" eller: "Se der er han", så tro det ikke! Luk 17,23 Folk skal si til dere: "Se der", eller "Se her er han". Men gå ikke dit og følg ikke etter! Matt 24,26 Om de altså sier til dere: "Han er ute i ødemarken", så gå ikke dit ut, eller: "Han er inne i huset", så tro det ikke.

22 I ødemarken eller inne i huset Matt 24,26 Om de altså sier til dere: "Han er ute i ødemarken(**)", så gå ikke dit ut, eller: "Han er inne i huset(*)", så tro det ikke. Matt 6,6 Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom(*) og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. (*)= ταμιείόν / ταμιείοις (**) = έρημον / έρήμ ῳ έρημια = eremia [a solitude, uninhabited region, waste, desert] origin for "hermit".

23

24 Brian McLaren: "many People seeking the way left the Comfort of Empire and made their way to the desert for a grater Challenge. In the desert wastelands, the monastic way of life took shape under the guidance of the desert fathers and mothers.”

25 Ellen White Slektenes håp, s. 478: Men denne profetien gjaldt også de siste dager og er gitt som et tegn på Kristi annet komme. Allerede nå gjør falske kristus-skikkelser og falske profeter tegn og under for å villede hans disipler. Hører vi ikke ropet: Han er ute i ødemarken? Har ikke tusener gått dit ut i håp om å finne Kristus? Og fra de mange som hevder at de har kontakt med avdødes ånder, lyder dette ropet: Han er inne i de hemmelige kamrene! Det er nettopp dette spiritismen hevder og forkynner.

26 Tegn og under Matt 24,24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Mark 13,22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill.

27 Tegn og under Åp 16,13-14 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker. 14 Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.

28 Tegn og under Åp 16,13-14 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker. 14 Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. Åp 13, 13 Det [andre dyret] gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste....

29 Tegn og under Åp 13, 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for (øynene) på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste.... in front of people in full view of the people in the sight of people in the presence of human beings.

30 Tegn og under Åp 13, 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste....

31 Ild fra himmelen Åp 13, 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste.... 1 Mos 19,24 Da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra - ned fra Herren, fra himmelen. Åp 20,9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.

32 Ild fra himmelen Åp 13, 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste.... 3 Mos 9,23-24 {Arons første offer} 3 Mos 10,1-3 {Nadab og Abihu bærer fram fremmed ild} 2 Krøn 7,1 {Vigslingen av templet} 1 Kong 18,37-38 {Elia og Bba’als profeter på Karmelfjellet} 2 Kong 1,9-12 {Elia varsler Akasjas død} Apg 2,1-4 {Ånden blir gitt på pinsedagen}

33 Ilden er Guds nærvær Åp 13, 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste.... Kain og Abel Den brennende tornebusken Ildsøylen i ørkenen 5 Mos 4,24 For Herren din Gud er en fortærende ild,...

34 Ilden er Guds nærvær Åp 13, 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. Åp 13, 13 Det gjør store under, lar til og med Guds nærvær komme ned på jorden til menneskenes nærvær.

35 In Jesus Calling, Presence is used in 177 of the 365 devotions, most often as "My Presence", meaning "I" [Jesus]. This expression describes Jesus more as a spiritual being than a physical being.

36 In Jesus Calling, Presence is used in 177 of the 365 devotions, most often as "My Presence", meaning "I" [Jesus].

37 s 73 Djwhal Khul heveder, at han som en del av sitt arbeide for "Gud" fikk pålagt den spesielle oppgave å bringe menneskeheten New Age-læren som den nye verdensreligion. Som den er designet til å integrere kristendommen og Østens religioner som hinduisme og budhisme i en homogen enhet, påberoper den nye verdensreligion seg å være det fulle uttrykk for Guds hensikt og vilje i alle aspekter. p. 112:... det var New Age-bevegelsens mål å integrere alle disse teologiske forskjelligheter i en harmonisk religion.... Det skulle bli den nye tid med kjærlighet, lys og glede - et Himmelrike på Jorden.

38 (My) Love 75 times Joy: 63 times (My) Peace 101 times (My) Light 98 times

39 Teosofi From the Great Invocation From the point of Light within the Mind of God Let light stream forth into the minds of men. Let Light descend on Earth. From the point of Love within the Heart of God Let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to Earth.

40 16/149 When the spiritual body begins to be organised and to grow, and when the eye of wisdom slowly opens and trains itself to see truly, then there will come the indications that the Christ, latent in each son of God, is beginning to control and to lead man into the world of spiritual being, true meaning and essential values. This world is the kingdom of God, … 24/149 Within ourselves we find God. 27/149 At this "end of the age" man stands before the door of opportunity, and, because he is in process of discovering his own divinity, he will enter into the realm of real values and arrive at a truer knowledge of God. 38/149 This must be brought about by a living union with God through Christ -through the historical Christ Who revealed God, and through the individual Christ, hidden in every human heart, Who must be brought to birth.

41 FBTCp. 52: As the race grows in sensitivity, as the aspirants of the world in all the many religions cultivate the ability (through meditation) to hear the Voice which can tune out all other voices, and as they learn to register the Sound which will obliterate all other sounds, they will, as a group, record the new Word which will issue forth. FBTCp. 272: The new religion is on the way, and it is one for which all previous religions have prepared us.... The collective consciousness is its major expression and quality. It is the next definite and clearly indicated step upon the evolutionary Path, and there is no escape from this issue. We cannot prevent ourselves from finally becoming conscious of the larger whole, or actively participating in its unified life. The Idea of Sin, by The Tibetan - Printed in The Beacon Feb. 1936 and Jan. 2002 Sin, therefore, concerns those states of consciousness which we have outgrown; it is the refusal to go forward into higher states of consciousness; Intellect to Intuition, p. 61: The experienced voice of the eastern wisdom comes to us with one word: - Meditaiton. The question naturally arises: "Is that all?" and the answer is "Yes."

42 Meditasjon Høyere / utvidet bevissthet - Kristusbevissthet Oversanselige opplevelser Opplever kjærlighet, glede, fred, lys Alt henger sammen, mikrokosmos og makrokosmos Opplever enhet med Gud Alt er Gud

43 Mot historiens klimaks kapittel 34 Kan de levende samtale med de døde?: Spiritismen lærer «at mennesket er i stadig utvikling, at det fra fødselen av er skjebnebestemt til en evigvarende utvikling mot det guddommelige». Og videre: «Enhver må dømme seg selv, ikke andre.» «Dommen vil bli rettferdig fordi det er selvet som dømmer.... Tronen er i ditt eget indre.» En spiritistrepresentant uttalte da den «spiritualistiske bevissthet» våknet i ham: «Mine medmennesker var alle syndfrie halvguder.» En annen forkynte: «Enhver rettvis og fullkommen skapning er Kristus.»

44 Mot historiens klimaks kapittel 34 Kan de levende samtale med de døde?: Satan får verden til å tro at Bibelen bare er oppspinn eller i beste fall en bok som passet i menneskeslektens barndom. Nå behøver man ikke ta den på alvor, men kassere den som foreldet. Og han fremhever spiritistiske manifestasjoner på bekostning av Guds ord. Dette middel behersker han helt og holdent, og gjennom det kan han få verden til å tro hva han vil. Den boken som skal dømme ham og hans tilhengere, skyver han ut i mørke, akkurat der han vil ha den, og verdens frelser reduserer han til et ganske alminnelig menneske.

45 Rob Bell in Super Soul Sunday television program, February 15, 2015, Oprah with Rob and Kristen Bell: How to Transform Your Relationships:... the church will continue to be even more irrelevant when it quotes letters from 2,000 years ago as their best defense, when you have in front of you flesh-and-blood people who are your brothers and sisters and aunts and uncles and co-workers and neighbors and they love each other and just want to go through life with someone.” EGW: ”Satan får verden til å tro at Bibelen bare er oppspinn eller i beste fall en bok som passet i menneskeslektens barndom. Nå behøver man ikke ta den på alvor, men kassere den som foreldet.”

46 Fløyelselvis: ”En bok for dem som har behov for å se med nye øyne på Jesus og hva det vil si å leve det livet han lærer oss å leve.”

47 Riktignok har spiritismen etter hvert endret form. Den opptrer i en mer kristelig forkledning, mens den skjuler noen av sine mest usympatiske trekk. Blant dem som er nevnt her, er også de som i sin stahet og ubotferdighet beroliger seg selv med at synderen ikke blir straffet, og at alle mennesker, uansett hvor lastefulle de er, skal få en plass i Guds rike og bli som hans engler. Mot historiens klimaks kapittel 34 Kan de levende samtale med de døde?:

48 EGW: ”alle mennesker, uansett hvor lastefulle de er, skal få en plass i Guds rike og bli som hans engler.”

49 Ved å utvikle spiritismen har Satan litt etter litt beredt veien for sitt mesterlige bedrag. Ennå har han ikke oppnådd det han vil, men det vil skje i den aller siste tid. Profeten sier: «Da så jeg... tre urene ånder, som lignet frosker. Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.» Hele verden blir revet med i denne villfarelsen. Unntatt er bare de som blir bevart ved Guds makt, fordi de tror hans ord. Folk blir fort dysset inn i en skjebnesvanger trygghet og blir først vekket opp når Guds vrede ikke lenger holdes tilbake. Mot historiens klimaks kapittel 34 Kan de levende samtale med de døde?:

50 Rob Bell Sep. 5 - Nov. 15 2014 - The Life You Want Med Oprah og Iyanla Vanzant, Elizabeth Gilbert, Deepak Chopra, Mark Nepo March 10-11 2015 - The New Thing in the Air Rob Bell and Richard Rohr was teaching on "God, Jesus, expanding consciousness, your true self, and the sense many people have that a new expression of faith is arising that is fully capable of thriving in the new world we find ourselves in…" June 15-16 2015 - Keep Going June 24-August 19 2015 - Everything is Spiritual ->

51 Everything is Spiritual Toledo faith & values, Aug 2, 2015:... Rob Bell is mashing up quantum physics, Jewish Kabbalah and Catholic mysticism to explain humanity’s future evolution. In his 30-city “Everything Is Spiritual” tour, [Bell] delivers a two-hour monologue aimed to a millennial generation less interested in sin and judgment and more attuned to science and cosmic connections. “A bunch of the old stories that we used to rely on just aren’t working anymore,”... Bell maps Christian faith onto modern evolutionary science, quoting New Age healing champion Deepak Chopra, Sufi mystic Rumi and Catholic theologian Pierre Teilhard de Chardin... Tony Jones, a theologian, author and blogger, said Bell is at the leading edge of a cultural move toward mysticism.”

52 Laudato si’ (Praise be to you - On Care For Our Common Home) - Encyclical, Pope Francis - (May 24, 2015): 237. … Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationships with God, with ourselves, with others and with the world. Sunday is the day of the Resurrec- tion, the “first day” of the new creation… Steve Wohlberg: Let’s summarize some key points. Planet Earth is in crisis. Our environment is falling apart. The pope says we must return to God, and respect the earth, which includes “the law of the Sabbath,” which he states now applies to “Sunday … meant to be a day which heals our relationships with God, with ourselves, with others and with the world.” In other words, if enough greedy, selfish, capitalistic, and environmentally exploitive humans return to God, become more environmentally responsible, and start keeping Sunday holy, life would improve. This would be one giant step closer to “the Resurrection,” and “the new creation.” Pope Francis even wrote that ‘we the people’ can put “healthy pressure” on “those who wield political” power to make it happen.

53 At the conclusion of Laudato si’ (May 24, 2015), Pope Francis offers two prayers. A prayer for our earth Teach us to discover the worth of each thing, to be filled with awe and contemplation, to recognize that we are profoundly united with every creature as we journey towards your infinite light. A Christian prayer in union with creation Today you are alive in every creature in your risen glory. Give us the grace to feel profoundly joined to everything that is.

54 Michael Dowd

55 Michael Dowd in http://www.patheos.com/blogs/emergentvillage/2015/05/when-religion-fails-economics-becomes-demonic/ May 21, 2015: Crippled by what I call “the triple idolatries,” our prevailing religions have failed to evolve norms and values on par with our species’ escalating technological prowess.... Idolatry of the otherworldly blinds us to the strictures of the natural, that is, to the absolute rules of nature revealed through the science of ecology. Idolatry of belief tempts us to focus on what we think and profess rather than on what we value and do, and to mistakenly assume than any belief system can accurately map reality. Finally, idolatry of the written word is what underlies both idolatry of belief and idolatry of the otherworldly. Our over-reliance on ancient texts (whose wisdom is frozen in time) precludes us from honoring the gleanings of science as aspects of revelation essential for these times.

56 Michael Dowd in http://www.patheos.com/blogs/emergentvillage/2015/05/when-religion-fails-economics-becomes-demonic/ May 21, 2015:... I offer three steps toward a pro-future religious revamping of worldviews: 1. God is reality with a personality, not a person outside reality. Any so-called God that is not at least a personification of that which brought life into existence, that which nourishes and sustains life, and that which receives life at its end – is not God. Reality is Lord and Nature is a primary revelation of reality. Everything, without exception, is accountable to, and subservient to, reality. 2. Facts are God’s native tongue; evidence is modern-day scripture. Any understanding of “divine revelation” that does not include evidence cannot be counted as God’s word. Evidence is our best map of reality. Scientific, historic, and cross-cultural evidence (God’s evidential revelation) are essential for salvation, both to sustain our species and to grant individuals a chance to leave a positive, pro-future legacy. 3. Ecology is the new theology. Any understanding of theology that does not include ecology – the science of living in right relationship to Time/Nature/Reality – is a theology that our children and grandchildren will condemn. Yes, religion is in dire need of an evidential reformation. The generations alive today stand at the brink. Here is the opportunity: after squandering our inheritance, humanity — the prodigal species — is coming home to Reality. Surely, this is good news.

57 The Future is Calling Us to Greatness, with Michael Dowd 55+ Experts Online Conference (Skype interviews January 2015) DESCRIPTION: A worldwide movement has been emerging for decades, largely unnoticed, at the nexus of science, inspiration, and sustainability. Beliefs are secondary. What unites us is a pool of common values, priorities, and commitments regarding the importance of living in right relationship to reality and working together to ensure a just and healthy future for humanity and the larger body of life. This historic series of 30-60 minute Skype interviews showcases the work of some of the world’s most respected leaders and luminaries regarding what we may expect in the coming decades, what’s being done—what still needs to be done— and how to stay inspired to be in action in the face of enormous challenges. Among the Experts: Ken Wilber, Deepak Chopra, Barbara Marx Hubbard, Matthew Fox, Craig Hamilton, Brian McLaren and Michael Dowd.

58 Brian McLaren

59 Coming together in faith on climate Brian McLaren is thrilled to be part of a team organizing a multi-faith response to the Pope's historic visit to the US Congress, September 24. Monday, September 21: Religious Leaders Press Call. Religious leaders support Pope Francis’ call for climate solutions and justice and announce initiatives. Thursday evening, September 24: Public program to extend the call for climate solutions and justice. A multi-faith gathering of 1,000 leaders at the National Cathedral. for two hours of prayer, sermons, songs and poetry to reward and inspire faith and climate leaders in their work. Friday morning, September 25: Religious Leaders Convening. A follow-up invitation- only gathering of 150 faith-based climate leaders at the National Cathedral to watch a live stream of Pope Francis’ address to the United Nations in New York City, and share experiences and ideas on building support for climate solutions through faith in our congregations, our communities and our nation.

60 Coming together in faith on climate Coming Together will help catalyze the moment provided by the Pope’s encyclical and U.S. visit to accelerate leadership and collective action for climate solutions by faith leaders and communities with a public event and leader gathering at the National Cathedral and the announcement of supporting initiatives. Specific goals include: 1. Support and amplify Pope Francis’ calling across and among faith communities across America 2. Expand religious leadership for climate solutions by providing a platform to demonstrate collective support and collective action; 3. Determine and provide resources and clear next steps to build engagement in climate solutions within faith communities; 4. Increase awareness of the work of various denominational bodies and interfaith organizations dedicated to environmental responsibility; 5. Call attention to faith communities’ support for climate solutions by maximizing mainstream, denominational, and social media coverage.

61 Converting Christianity, (September 2016) Here's some information about my next book, scheduled for release Sep. 2016: Many people experience Christianity as a system of belief. It is focused on an exclusive Supreme Being who favors some and rejects others, and it is defended by a set of change-averse, self-protecting institutions. In Converting Christianity, Brian D. McLaren challenges this conventional understanding of Christianity, and invites forward-leaning Christians to participate in a movement of conversion. Drawing from his work as a pastor, speaker, public theologian, ecumenical networker, and activist, McLaren offers a plan for radical change that can shift the direction of Christian faith to be more in sync with its founder, more life-giving for individual Christians and congregations, and more of a just, generous, and joyful resource for the whole world.

62 Åp 13,3-4 Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det. 4 Folk tilbad draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: "Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?"

63 VÅK Matt 24,42 Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Matt 25,13 Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen. Mark 13,23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. Luk 21,36 Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen. 1 Pet 5,8 Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.


Laste ned ppt "Apg 21,38 [den romerske kommandanten i Jerusalem:] Du [Paulus] er altså ikke den egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de fire tusen knivstikkerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google