Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bilde inn Intern markedsføring. Hva er intern markedsføring? ”En kontinuerlig prosess som skjer innad i organisasjonen, og som går ut på å motivere og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bilde inn Intern markedsføring. Hva er intern markedsføring? ”En kontinuerlig prosess som skjer innad i organisasjonen, og som går ut på å motivere og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bilde inn Intern markedsføring

2 Hva er intern markedsføring? ”En kontinuerlig prosess som skjer innad i organisasjonen, og som går ut på å motivere og gjøre ansatte på alle nivåer i stand til å gi kundene en tilfredsstillende opplevelse.” Burkitt, Hugh og John Zealley

3 Medarbeiderne er organisa- sjonens interne ”kunder” Kunder eksternt ”Kunder” internt Markedsstrategier

4 Hva innebærer intern markedsføring?  En kontinuerlig, intern prosess som gjør de ansatte til bedre kundebehandlere  De ansatte blir tydeliggjort på sammenhengen mellom organisasjonens mål og deres egen handlemåte.  De ansatte blir bevisste på organisasjonens kjerneverdier.  Det gjennomføres motivasjons- og holdningsskapende tiltak blant de ansatte.  En ledelsesmåte som retter seg både innover (mot de ansatte) og utover (mot markedet)  Det sørges for at kundene hele tiden har positive opplevelser.

5 Kjennetegn ved en IM-orientert organisasjon Den skaper en kultur der de ansatte kan vokse, ta initiativ og utvikle seg. Ansatte involveres i prosessen med nyansettelser. God innsats verdsettes. God organisasjonsstruktur og total quality management (TQM)

6 ”Serviceløft 2009” til VIA Travel

7 Kjennetegn ved en ikke IM- orientert organisasjon Organisasjonen er så stor og oppdelt at den interne kommunikasjonen ikke fungerer godt. Organisasjonen har mange spesialister på forskjellige fagfelt. Det hindrer god kommunikasjon og flyt av informasjon på tvers av avdelingene. En kostnadsorientert ledelse er ikke interessert i det de kaller ”unødvendige” møter og opplæringstiltak. Mange ansatte er ikke interessert i å arbeide i team eller bli kjent med andre medarbeidere.

8 IM på to plan Strategisk IM Taktisk IM

9 IM-planlegging En IM-plan kan ha disse punktene: Situasjonsanalyse Segmentering Målformulering Virkemidler (særlig kommunikasjonsvirkemidler) Aktiviteter Oppfølging og kontroll

10 Situasjonsanalyse Hva mener de ansatte? Hva mener kundene? Hva mener ledelsen?

11 Segmentering StøttespillerNøytralOpponent

12 Eksempler på målformulering Øke kjennskapen til og kunnskapen om bedriftens produkter Øke forståelsen av bedriftens markeds- føringsbudskap Øke kunnskapen om kampanjer og markedsføringsaktiviteter Motivere medarbeiderne til å anbefale bedriftens produkter til kundene Gjøre de ansatte stolte av stedet der de jobber (jf. McDonald’s)

13 Virkemidler i intern markedsføring  Intern, interaktiv kommunikasjon  Ikke-interaktiv, intern kommunikasjon  Pris  Tilgjengelighet  Støttetjenester

14 Medier i intern markedsføring E-post Events TV-monitorer Meldinger på web-sider Bruk av sosiale medier Intranet Munn-til-munn-metoden Plakater, flygeblad, brosjyrer, bannere på Intranet og screensavers

15 ”Great place to work”

16 Verdenspremiere

17 God IM skaper entusiasme og lagånd


Laste ned ppt "Bilde inn Intern markedsføring. Hva er intern markedsføring? ”En kontinuerlig prosess som skjer innad i organisasjonen, og som går ut på å motivere og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google