Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral NHO Oslo, 4. mars 2016 Forskning og innovasjon for omstilling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral NHO Oslo, 4. mars 2016 Forskning og innovasjon for omstilling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral NHO Oslo, 4. mars 2016 Forskning og innovasjon for omstilling – instituttenes bidrag

2 «Kunnskap er den nye oljen» Erna Solberg 1.1.2014 Norge må ha en kunnskapsbasert næringsliv Norsk kostnadsnivå forutsetter dette Må øke innen kunnskapsbaserte næringer Tunge på den kunnskapsbaserte delen av hver næring Kunnskapsbasert næringsliv kan være høy risiko Eks Finland Hvilke næringer Der vi har tradisjon og naturressurser Olje, annen energi, marin.. Har mulige fortrinn Biobanker, avanserte brukere og velferdsstat,… Der vi lykkes Møbler, telebransjen,.…

3 Instituttenes prosjektinntekter 2014 Instituttenes hovedoppgave er oppdragsforskning 1,3 mrd. internasjonalt 2,1 mrd offentlig sektor 2,8 mrd. norsk næringsliv

4 Instituttene tilbyr kompetanse i markedet Anvendt tverrfaglig forskningskompetanse Mobiliserer offentlige og private til å investere i og bruke forskning Mobiliserer til deltagelse i Horisont 2020 Høy fleksibilitet, sultne på nye muligheter Bare 10% basisfinansiering Kan jobbe full tid Ser hele tiden etter nye forskningsmuligheter (etablert/nytt næringsliv) Åpen innovasjon, tilpasset mange SMBer i Norge Foto: IFE

5 Kunnskapsgrunnlaget, evaluering av teknisk-industrielle institutter

6 Spørreundersøkelse i næringslivet 52% av SMB 36% av store bedrifter 52% av SMB 36% av store bedrifter ”Å kjøpe tjenester av institutter gir økt omsetning.” 41% av SMB 28% av store bedrifter 41% av SMB 28% av store bedrifter ”Samarbeid med institutter i offentlige FoU-prosjekter gir økt omsetning.”

7 Beregning av økonomisk verdi «impact created…. represents1,1% of the total turnover of all Norwegian companies»

8 Produktiviteten fallende etter avsluttet prosjekt

9 Hva kan vi gjøre bedre? Mer konkurranse og på like vilkår Helse, finansiering direkte fra departementer, egenandeler, …. Mobilisere forskning hos brukere, privat og offentlig Øke forskningen, bruke kunnskapen, omstille næringslivet…. Investere i kunnskap knyttet til store samfunnsutfordringer Samferdsel, justis, bistand, velferdssystemet, klima, petroleum,… Bruke offentlige innkjøp til å styrke innovasjon Bedre leveranser, utvikle leverandører, … forhandlinger, transaks.kost Velfungerende FoUoI-system Konkurranse, stimuleringer, fjerne hindrer, anvendte PhD, transaksjonskostnader, ledelse, ulike profiler/arbeidsdeling,.… Verdensledende miljøer i strategisk viktige områder

10 Produktivitetskommisjonen Mer vekt på vitenskapelig kvalitet og mindre vekt på samfunnsnytten av forskning ?? 1. OECD-rapport - feilsitering 2. Resultater overraskende: Patenter i miljøteknologi bygger på fysikk og kjemi Støydemping er fysikk, støymur er miljøteknologi Størst helseeffekt av medisinsk forskning Næringsrettet forskning støtter næringslivet best 3. Forskningsmiljøene prioriterer systematisk feil «medisiner for middelaldrende menn» Forskningsmiljø har innsikten og motivasjonen til å prioritere samfunnsnytte

11 Produktivitetskommisjonen Ønsker mer konkurranse !! Forskningsinstituttene Hard konkurranse Styrker omsetning og produktivitet hos kunder Betjener kundene på en god måte Lykkes i EU-forskningen Skjønner ikke: Inst. som publiserer mest har lave oppdragsinntekter Skeptisk fordi de ikke bidrar nok til undervisningen UH-ansvar UH-sektoren Liten konkurranse Svak på internasjonale rangeringer Dårlig ledelse Må få mer frihet ??

12 Produktivitetskommisjonen Forskningsrådet Ikke både ansvar for bevilgninger og rådgivning Vurderer å flytte ansvaret for tematisk forskning Hvem skal da gi råd om balanse? Grunnleggende og anvendt forskning Forskning på samfunnsutfordringer og for næringslivet Balansen vil variere mellom fagområder, virkemidler og over tid FFA ønsker mer konkurranse Større andel av forskningsmidlene via Forskningsrådet Vi må unngå at forskningsmiljøer konkurrerer om lobby- virksomhet overfor departementer

13 13 Forskning skaper innovasjon Norsk Regnesentral modellerer strømpriser for Hydro som del av SFIen Big Insight Utviklet av IFE Utviklet av NILU


Laste ned ppt "Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral NHO Oslo, 4. mars 2016 Forskning og innovasjon for omstilling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google