Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bli kjent med ordboka - en oversikt over innholdet i en tospråklig ordbok.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bli kjent med ordboka - en oversikt over innholdet i en tospråklig ordbok."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bli kjent med ordboka - en oversikt over innholdet i en tospråklig ordbok

2 Introduksjon Bli kjent med ordboka, bla i den og prøv deg fram! Bli fortrolig med strukturen slik at du raskt og effektivt finner fram. Utallige feil kan unngås hvis du bruker ordboka for det den er verdt. Bli kjent med ordboka før du har den med på eksamen.

3 Oppslagsord Det første ordet i en ordbokartikkel. Står i halvfet skrift eller i blått. Bli trygg på hva som er grunnformen av et ord. Verb står i infinitiv, substantiv i ubestemt form entall og adjektiv står i positiv. (Bøkene, rakk, størst er ikke oppslagsord, men slå derimot opp på oppslagsordene bok, rekke, stor.) Tren deg opp til å bli god i å alfabetisere ord, så finner du raskere fram til oppslagordet du er på jakt etter.

4 Homografer Homografer er ord som staves likt, men som hører til ulike ordklasser. I Cappelen Damms ordbøker er hver homograf et eget oppslagsord, med et lite, hevet tall umiddelbart etter, slik: bear 1 og bear 2. Homografene står gjerne i en fast rekkefølge; substantiv, verb, adjektiv, adv (se Brukernøkkel foran i ordboka for en fullstendig liste).

5 Uttale og lydskrift I den engelsk-norske delen av ordboka kommer lydskriften etter det engelske oppslagsordet. Lydskriften viser hvordan oppslagsordet skal uttales. Du finner en oversikt over lydtegnene på en av de aller første sidene i ordboka under overskriften Uttale og lydskrift. Det er viktig at du lærer deg informasjonen som står der.

6 Forkortelser Et kjennetegn ved ordbokartikler er de mange forkortelsene. Du må vite hva forkortelsene betyr. Studer oversikten over forkortelsene. Den står på en av de aller første sidene i ordboka under overskriften Liste over forkortelser brukt i ordbokdelene. Viktig informasjon om blant annet ordklasse (sb, vb, adj), språkområde (brit, amer), stilnivå (dgl, gml, vulg) og fagområde (bot, zool) er gitt ved hjelp av forkortelser.

7 Oversettelser Tospråklige ordbøker brukes først og fremst for å finne oversettelser. Oversettelsene står gjerne i rett skrift. Oversettelser som er gruppert etter et betydningsnummer, hører naturlig sammen. Hvis det bare er én betydningsgruppe, er den ikke nummerert.

8 Oversettelser (2) Ofte er betydningsnummeret etterfulgt av en kursivert, kort og presis beskrivelse av betydningen. Slike spesifiserende opplysninger kommer i parentes foran én eller flere oversettelser. Betydningsforskjeller kan også gjøres tydelige ved hjelp av forklarende parenteser etter oversettelsene. Der det finnes flere alternative betydninger, må du forsikre deg om at du velger riktig betydning. Ordboka gir deg nødvendig informasjon om betydningsforskjeller og betydningsnyanser.

9 Eksempler Eksempler er hele (eller nesten hele) setninger som viser en typisk bruk av oppslagsordet. Eksempler står i kursiv. Eksempler hjelper deg til å velge riktig oversettelse.

10 Uttrykk Cappelen Damms ordbøker har et spesielt fokus på ordtak, uttrykk og faste vendinger. Disse er plassert på slutten av ordbokartikkelen, i alfabetisk rekkefølge og med uthevet eller blå skrift. Å oversette slike uttrykk ord for ord blir ofte galt. Lær deg hvordan du finner uttrykkene! Regelen er at uttrykket er plassert under det første meningsbærende ordet, vanligvis et substantiv eller et verb (ha svin på skogen står under oppslagsordet svin).

11 Annen hjelp og informasjon Cappelen Damms ordbøker inneholder i tillegg kart, minigrammatikk, faktasider, tipsrammer og utvalgte illustrasjoner som tjener som små temaordlister. Ytterst i høyre marg finner du en alfabetstripe som hjelper deg til å finne fram til den alfabetbolken du skal til – på raskest mulig måte. Over streken på hver side i ordboka står det to ord. De viser henholdsvis første og siste oppslagsord på gjeldende side.

12 Oppsummering Tradisjonelt er ordbøker brukt til å finne oversettelser. Fra ordbokartikkelen kan du hente ut en rekke andre opplysninger i tillegg, som uttale, språkområde, stilnivå, eksempler og uttrykk. Det er avgjørende at du kjenner til de ulike elementene i en ordbokartikkel og vet at de opptrer i et fastlagt mønster.


Laste ned ppt "Bli kjent med ordboka - en oversikt over innholdet i en tospråklig ordbok."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google